Artimiausi 2017 m. balandžio mėn. renginiai

Nenumaldomai artėja paskutinio "Kvantinio gyvdovo" paskaitų ciklo "7 pažinimo upės" sezono pabaiga. Liko kelios temos, į kurias nuoširdžiai kviečiu. Dar kažkiek paskaitų bus gegužės mėn, bet jau viskas į pabaigą. Penktojo 2017-2018 m. sezono tikrai nebus. Taigi, mieli svetainės skaitytojai ir draugai, naudokitės paskutinėmis progomis.

Pagarbiai ir su meile,
Gintaras Mikšiūnas

Balandžio 20 d. PANEVĖŽYS.

"Dvi puselės vieno. Žmogaus lyčių santykių taikomoji etologija", Pagal Olego Novosiolovo metodiką.

Žmonių tarpusavio santykių genetinės ir dvasinės programos. Kaip išeiti iš užburto rato?

Vieta: Bendruomenių rūmai, Kranto g. 28, Panevėžys

Pradžia: 17.30 val.
Vietų yra.
..................................

Balandžio 22 d. PALANGA
"Virgulininkų mokykla". Buitinė, medicininė biolokacija. Maisto, daiktų ir ligų diagnostika. Praktiniai aspektai.

Vieta: Viešbutis "Vyturys", S. Dariaus ir S. Girėno 20, Palanga.

Pradžia 12 val.
Vietų yra.

....................................

Balandžio 25 d. KAUNAS

"Kuriantys ir griaunantys energgijos mainai (Energetinis vampyravimas)". Kaip atsikratyti vartotojiško požiūrio į žmones?

Vieta: "Šviesos namai", Gedimino g. 26b, Kaunas

Pradžia 18 val.
Vietų yra.
.....................................

Balandžio 28 d. VILNIUS

"Dvi puselės vieno. Žmogaus lyčių santykių taikomoji etologija", Pagal Olego Novosiolovo metodiką.

Žmonių tarpusavio santykių genetinės ir dvasinės programos. Kaip išeiti iš užburto rato?

Tai paskutinis 2017 m. paskaitų ciklo Vilniuje "7 pažinimo upės" renginys.

Vieta: "Žinių gausa" Kalvarijų 2 (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus vieta gali keistis.

Daugiau informacijos gintaras1221@gmail.com).

Pradžia: 18 val.
...................................

Gydūnas ir gydytojas. Sąlyčio taškų beieškant ...

2017 m kovo 17 d. pranešimo Vydūno“ konferencijoje santrauka.

Visos problemos, kodėl nesusišneka tradicinė ir netradicinė medicina susiję su esminėmis sąvokomis. Viena tokių sąvokų yra „Žmogus“. Dažnai diskusijose viešoje erdvėje šis klausimas apeinamas, lyg būtų viskas savaime suprantama. Ar iš tikrųjų tai yra vienodai suprantama abiejų pusių atstovams?

Neatsakius į šį svarbų klausimą, kas yra žmogus ir kas yra gyvybė, tolesnės vaisingos diskusijos neįmanomos. Jeigu remsinės viešais šaltiniais, tai žmogaus apibrėžimas yra visose enciklopedijose, vadovėliuose ir žodynuose beveik toks pat: "Žmogus (lot. Homo sapiens) – dvikojis primatas, priklausantis hominidų šeimai ir žinduolių klasei. Visų žmonių populiacija dar vadinama žmonija" (Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 7, Vilnius, 2005, p. 635 https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDmogus). Toks apibrėžinas esąs mokslinis, išplaukiantis iš Č. Darvino „Rūšių teorijos“. Apie dievišką žmogaus kilmę, čia nėra nė menkiausios užuominos. Bet to keista ir tai, jog mokslas remiasi prielaida, kuri moksliškai nėra iki galo pagrįsta. Tuo tarpu Vakarų sekuliari visuomenė priverstnai spraudžiama būtent į tokio apibrėžimo rėmus. Kodėl? Susimąstykime apie tai.

Toks sąvokos „žmogus“ išaiškinimas per siauras. Iš esmės dėl požiūrio į žmogų vyskata esminiai nesutarimai tarp gydūnų ir gydytojų, netradicinės ir tradicinės medicinos atstovų. Tokio požiūrio į žmogų mus mokė mokslinio komunizmo katedrose. Dabar - laikai pasikeitė, bet požiūris, deja, neišnyko. Pabersiu druskos ir į praktikuojančių katalikų daržą: Kaip galima eiti į bažnyčia, kalbėti "Tikėjimo išpažinimą", kuriame parašyta "Tikiu į Dievą, Visagalį, Dangaus ir Žemės, regimosios ir neregimosios Visatos Kūrėją....", o tuo pačiu metu į žmogų žiūrėti kaip į kalbantį primatą?

Ezoterikų tarpe tokių dviprasmybių nekyla. Alternatyvioje medicinoje žmogaus sąvoka daug platesnė. Mes, alternatyvininkai, kalbame apie gyvybę, neišskirdami individo nuo jo visumos. Pagal šį požiūrį, viskas yra gyva. O žmogus šiame kontekste vadintinas kaip dvasinis/biologinis procesas, arba kelias, kuriame fizinis apvalkalas yra tik viena iš sielos raidos stadijų. Jo būklė priklauso nuo konkrečios sielos pasirinkto kelio esamos aplinkos kontekste. Liga vadinama pagalba žmogui, jei kelias nėra tiesus, vadinasi žmogus klaidžioja, neranda pusiausvyros. Rytų tradicijoje tai vadinama karma. Žmogaus gyvenimo kelio tiesumą, gebėjimą gyventi harmonijoje ir neharmonijoje pirmiausia atspindi jo stuburo būklė, o kaip pasekmė – ir visos kitos vidaus organų problemos.

Balandžio 1 d. prasidės biolokacijos mokymai Palangoje

Tradiciškai, kiekvieną pavasarį organizuojami Biolokacijos (virgulių, švytuoklių) mokymai Palangoje, S.Dariaus ir S.Girėno g. 20, viešbutyje "Vyturys". Užsiėmimai vyks šeštadieniais nuo 12 val iki 15 val.

Balandžio 1 d.Įvadinė, pažintinė paskaita. Kaip pradėti dirbti?
Balandžio 22 d. Buitinė ir medicininė biolokacija
Gegužės 12 d. Inžinerinė ir geologinė biolokacija
Gegužės 26 d. Prognozių sudarymo ir vadybos biolokacija
Birželio 10 d. Kriminalistinė, žvalgybinė (tiriamoji) biolokacija

Paskaitų metu
• Išmoksite dirbti su virgule, švytuokle

Kvantinė sąmonė ir slenksčių sargybiniai

Prieš 10 metų egzistavusiame žurnale „Mokslas, ezoterika, žmogus” buvo publikuotas mano straipsnis, kurį pavadinau „Kvantinė logika – kitas požiūris į antgamtinius reiškinius”. Jeigu mes kažką vadiname antgamtiniais reiškiniais, tai turi būti ir gamtiniai reiškiniai. Ar viską žinome apie gamtą, kad galėtume nedvėjodami spręsti, kas tikra, o kas netikra?


Nėra tikslo kažką įtikinti ar išmokyti. Tai būtų beprasmis laiko švaistymas ir klaida.Tikslas yra kitas – pabusti iš juodai balto sapno. Jei kam nors visa tai nepriimtina – gali ir toliau gyventi kaip gyvenę ir tikėti tuo, kuo įpratę. Viskam laisva valia.

Kvantinė logika ir kvantinis žmogus

Kartą, atsipalaiduojant po darbų (labai seniai, kai dar vartojau alkoholį), keli bičiuliai (vienas – medikas, kitas – baigęs socialinių mokslų doktorantūrą) mane keistai nustebino prisipažinę, jog pirmą kartą kažkur, viešoje spaudoje, išgirdo terminą „kvantinė logika“. Tiedu vyrai ėmė putotis visais įmanomais keiksmažodžiais, esą, kur ritasi pasaulis, neva rimti žmonės švaisto veltui laiką – užsiima visiškomis nesąmonėmis. Jų įsitikinimu, tokio žodžių junginio Visatoje jokiomis kalbomis negali būti, netgi poetų eilėraščiuose. Taigi, tai ne mano sugalvotas žodžių junginys –aš irgi apie tai sužinojau perskaitęs mokslo populiarinimo straipsnį viename iš interneto portalų. Tai yra oficiali doktrina, mokslas. Šį žodžių junginį pirmą kartą ištarė vengrų matematikas Džonas fon Neimanas, XX a. pradžioje. Kai kurie jį vadina informatikos ir kompiuterių pradininku. Gal tai ir tiesa. Tačiau jo nemenkas nuopelnas ir teorinėje fizikoje, kvantinėje mechanikoje ir net dvasinėje filosofijoje. O man į galvą lindo mintis, kad šio žodžių junginio ištakų būtina ieškoti okultizme. Suintrigavo tai, jog tiedu mokslo vyrai, su kuriais „baliavojau“, neįsivaizduoja jokios kitos logikos, išskyrus priežastinę, Aristotelio. Taip pat, nežinau, kodėl, man, diletantui, kirbėjo mintis 2006 metais apie tai parašyti spraipsnį.

Taigi, skaitau Kryoną – Naujojo Amžiaus (angl. New Age) čenelinguose taip pat galima rasti įvairių užsiminimų apie kvantinį žmogų ir kvantine logiką. Jeigu apibendrintume įvairias formuluotes šiuo klausimu, tai išeitų maždaug toks bendrinis apibrėžimas: kvantinė logika yra daugiaplaniškumas, mąstymas už bet kurios sistemos ribų, kuris būdingas protingoms būtybėms, neapsiribojančioms vien tik trimačio pasaulio rėmais. Taip, nepasigirdo – už trimačio. Tai linijinės Aristotelio logikos integravimas į okultine, anapusinę aplinką ir atvirkščiai. Tai ėjimas į dvasių pasaulį, žinant jo keistus principus, neprarandant blaivaus proto ir budrumo. Patį okultizmą, t. y. bendravimą su dvasių pasauliu krikščionybė smerkia, tačiau suvokti jo vidinę kalbą – šiais laikais mums yra būtina. Nes ši kalba ir yra kvantinė kalba. Dvasių pasaulis yra tas, kurio nematome. Jis nėra tikslas, o tik priemonė tikslui pasiekti. Tikslas – Dieviška būsena, tačiau mūsų protas – įrėmintas. Ir tie rėmai, dažniausia, neleidžia pasiekti pagrindinio tikslo. Per dvasių pasaulį galime „išrėminti“ protą ir padaryti jį atvirą, žinoma, neprarandant savitvardos, budrumo ir klasikinės Aristotelio logikos. Anapusinis pasaulis kitoks ir radikaliai skiriasi nuo to, kurį pažįstam. Maldoje mes sakom: „Tikiu į Dievą..., regimosios ir neregimosios Visatos kūrėją...“. Jeigu mes maldoje prisipažįstam, jog, tikime į Dievą, taip pat pripažįstam, jog egzistuoja tiek regimoji (kurią galime pamatuoti), tiek ir neregimoji (anapusinė, kvantinė) visatos (daugiskaita). Regimąją pažįstame daugiausia. O štai kitą pusę – nevisai. Ją reikia pažinti tam, kad padėtume savo protui atmesti trimačio pasaulio rėmus.

Apie karą prieš žmogų ir zombių visuomenę

Pasklido kalbos, kad Youtube šiuos vaizdo įrašus išėmė. Taigi radau - netgi savo pusapyje. Filmukai veikiantys.

Daktarė Rauni Leena Luukanen Kilde buvo vyr. gydytoja Laplandijoje pagal tris medicinines specialybes, ji taip pat dirbo vykdančiąja ekologinio ir medicininio švietimo direktore Suomijoje. Šiose pareigose ji pavadavo Suomijos vyr. gydytoją Nacionaliniame sveikatos komitete.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Rauni kalba apie baisius, tačiau žinomus dalykus. Šios temos šiandien jau nėra visiškai slaptos. Bet kokiu atveju, tai įdomi ir svarbi informaciją tiems, kurie domisi „Mind Control“ ir panašiais dalykais, bei nori rasti atsakymus į sudėtingus klausimus, kodėl vienaip ar kitaip elgiasi atskiri žmonės ir visuomenės grupės.

Ji kalba apie poveikio žmogaus smegenims technologijas, šiuolaikinę slaptą karinę įrangą, skirtą masių kontrolei, apie mokslo išradimus, kurie viešai publikai neskelbiami, tačiau plačiai naudojami, apie mobiliųjų telefonų poveikį, kontrolę ir manipuliavimus visuomene bei žmogaus sąmone, vakcinas, ženklinimą mikroschemomis ir t.t.

Interviu sudaro 13 dalių:

Eteriniai, astraliniai, mentaliniai parazitai. Nežemiškos gyvybės formos, jų įtaka mūsų gyvenimui ir sveikatai

#ASTRALINIAIPARAZITAI #ETERINIAIPARAZITAI #ENERGYBODYPARASITES

Parazitai visada atsiranda, kai nejudame, sustojame, gyvename įpročiuose, kai užstringame praeities prisiminimuose ir senose įracionaliose sinapsių magistralėse. Tuo tarpu gyvenimas fiziniame skafandre yra judėjimas bei gyvenimo slenksčių ir virsmų darnus įveikimas. Jeigu kas nors nejuda – degraduoja, užsivelia, veliasi, velkasi. Iš čia ir kilo lietuviškas žodis „velnias“. Degradacijai panaikinti ir egzistuoja parazitai. Iš esmės šios paskaitos pagrindą sudaro mintys ir pastebėjimai iš straipsnio svetainėje www.kvantinemagija.lt „Erdvėlaikis kaip sielų gaudyklė". Jei gyvenime daugėja negatyvo, vadinasi, jūs ruošiami esminėms permainoms ir kvantiniam šuoliui į naują būties kokybę.

Žurnalas „JI" interviu apie „Astralinius parazitus"

„Šiais pašėlusio tempo laikais daugelis energijos stoką suverčia stresui, pervargimui. Energiją gali „vogti“ ir būtybės iš kitų pasaulių, nes mūsų pasaulis, kaip ir žmogus, yra daugiasluoksnis. Daug ko nematome plika akimi“, – sako ezoterinių mokslų žinovas, parapsichologas, lektorius, Kvantinemagija.lt tinklaraščio autorius Gintaras Mikšiūnas.

Ar tiesa, kad mūsų gyvybės syvus gali „vogti“ ir energinės būtybės – astraliniai parazitai?

Jeigu žmogus nuolat pervargsta, patiria stresą, organizme prasideda chroniški procesai, kurie perauga į rimtas širdies ir kraujagyslių ar onkologines ligas – tam tikra prasme, įvairius lėtinius tiek psichinius, tiek fizinius negalavimus, galima įvardyti kaip gyvus organizmus, nes viskas be išimties Visatoje yra gyva. Pagal senąsias ezoterines tradicijas, tai vadinama dvasiomis arba astraliniais parazitais. Tyrinėtojai žino daug jų rūšių, tačiau XXI amžiuje toks apibūdinimas jau yra netikslus, o kitų reikalingų, tai geriausia nusakančių žodžių, indoeuropiečių kalbų žodynuose neturime. Norint adekvačiau suvokti, kas tai yra, galime ieškoti analogų informacinių technologijų ir medicinos srityse. Tai yra virusinės programos, kurias žmogus „pritraukia“ pagal visiems gerai žinomą „panašumo“ principą (panašus traukia panašų). Bakterijos, virusai, grybeliai ir kitokie mikroorganizmai geriausiai veisiasi ten, kur kažkas stovi ir nejuda. Gripo virusams palankiausia terpė gyvuoti – nevėdinamos ir nevalomos patalpos. Jei vanduo užsistovi, neteka, užsiveisia mikroorganizmai, kurie tą vandenį paverčia pelke. O juk žmogaus fizinį kūną 90 proc. sudaro vanduo! Kitaip tariant, parazitai yra reikalingi gamtoje tam, kad sunaikintų tai, kas atsiduria tarsi mirties taške: nejuda, pūva, degraduoja. Tai – savotiškas mechanizmas, padedantis atkurti pusiausvyrą. Parazitų yra visur – jie laukia palankios terpės, o ji atsiranda tuomet, kai kas nors sustoja. Jei žmogus nelankstus, sustabarėjęs, nieko nesiekia ir nenori, vadinasi, jis bijo pokyčių, yra apimtas baimių.

O tai kelia stresą, kurį apibūdinčiau kaip nesugebėjimą priimti tokio gyvenimo, koks jis yra, su visomis įmanomomis aplinkybėmis. Kai mus ištinka stresas dėl to, kad bijome kažką prarasti arba nenorime, kad kažkas atsitiktų, prarandame daug energijos. Tada nusilpstame, jautriau reaguojame į traumuojančias aplinkybes, kurių atsiranda vis daugiau ir daugiau. Kuo labiau silpstame, tuo didesnį pritraukiame astralinių parazitų dėmesį, kurie siurbia gyvybės syvus dar energingiau – ir taip pasaka be galo.

Virgulininkų mokykla Palangoje vėl kviečia mokytis

DARBAS SU VIRGULĖMIS, SVARELIAIS

Balandžio ir gegužės mėnesiais Palangoje vėl rengiami vieninteliai Lietuvoje radiostezininkų, virgulininkų (biolokacijos) kursai - savaitgalio seminarai. Kviečiu visus norinčius registruotis. Daugiau informacijos ir registracija: gintaras1221@gmail.com

Biolokacija arba radiostezija – tai metodika, leidžianti žmogui, naudojant specialius indikatorius, tokius kaip virgulės arba švytuoklės (svareliai, atrasti įvairius daiktus erdvėje, gauti informaciją apie sveikatos būklę, ateitį, praeitį iš Visatos informacinio lauko bei nežemiškų būtybių, apeinat bet kokius tradicinius-klasikinius informacijos gavimo-perdavimo kanalus. Žodis „bio-lokacija“ nėra teisingas, norint apibrėžti šį reiškinį. Viską gadina tas „bio“, verčiantis manyti, jog esmė slypi biologiname žmogaus kūne. Taip nėra. Jo esmė daug gilesnė, negu vien tik biologinė gyvybė. Tačiau kol kas geresnio niekas nepasiūlė.


Amerikoje buvo atlikti tyrimai, kurių rezultatus apibendrinus paaiškėjo, kad maždaug 10 proc. žmonių turi įgimtą savybę biolokacijai. Kitaip tariant, virgulės jų „klauso“. Maždaug 5 proc. jokių indikatorių nereikia. Jie turi įgimtą dovaną matyti, jausti, girdėti „per save“. Maždaug apie 10 proc. tokios dovanos neturi, tačiau išmoksta patys kursuose ir seminaruose. Daugiau nei 70 proc. žmonių netiki arba nežino, kas tai yra, ir niekada nebandė naudotis biolokacija. Jiems tiesiog neduota. Valdžia suinteresuota, kad žmonėms tai asocijuotųsi kaip „lženaūka“ (sovietinio folkloro terminas, reiškiantis ne-mokslą, už kurį moraliai parklupusį mokslininką reikia smerkti, bausti arba tupdyti į psichiatrines ligonines). Niekas Lietuvoje per 30 metų nepasikeitė.

Biolikacijos principas labai paprastas. Antena yra smegenys, priėmimo ir perdavimo įrenginys - fizinis ir energetiniai žmogaus kūnai, o virgulės – tik indikatorius. Žmonės šiuo įrankiu naudojosi nuo neatmenamų laikų - ieškodami vandens, naudingų iškasenų ar paslėptų lobių. Žmogus, kuris praktikuoja biolokaciją, vadinamas operatoriumi. Jis, laikydamas rankose virgules (rėmelį) arba paprasčiausią medžio šakelę, ieško tam tikro objekto, pavyzdžiui, vandens gyslos. Vietoje, kur įrankis susikryžiuoja ar atsilenkia į šonus, arčiausiai žemės paviršiaus yra vanduo. Vienais atvejais žmogus žino, ko ieško, o kitais atvejais – nežino, ką ras.

Šia Dievo dovana žmonės naudojosi nuo neatmenamų laikų visuose kontinentuose. Apie panašų prietaisą į virgules, švento medžio šakelę, padedančią surasti vandenį, lobius bei nuspėti orus, užsimenama vedų šaltiniuose. Taip pat iš archeologinių šaltinių žinoma, jog labai panašiais įrankiais į virgules žmonės naudojosi senovės Kinijoje, Babilone, Egipte, Pietų Amerikoje, Europoje.

Labai plačiai virgulės arba svareliai buvo naudojami liaudies medicinoje, diagnozuojant ligas. Kartais ir šiandien pažangūs medikai šalia tradicinės diagnostikos priemonių naudoja ir virgules, tam, kad iš dar vieno šaltinio pasitikrintų gautą informaciją apie paciento būklę. Todėl medikams žinoti apie darbą su virgulėmis šiandien ypač svarbu. Technika gali pavesti, bet žmogus – Dievo ir Gamtos kūrinys, neretai būnantis tikslesnis. Bet pasitaiko visko. Todėl integruotai taikant ir tradicinę, ir netradicinę diagnostiką, galima pasiekti tikslesnių rezultatų ir laiku padėti žmogui.

Jau šiandien biolokacija galėtų būti dėstoma tiek medicininio, tiek ir socialinio bei teisės profilio mokymo įstaigose. Pavyzdžiui, policininkams, tyrėjams, prokurorams tai irgi turėtų būti aktualu, nes šis kalanas gali būti traktuojamas kaip dar vienas, greta tradicinių, informacijos šaltinis apie, pavyzdžiui, dingusius žmones arba pavogtus daiktus. Kai kada laiku gauta informacija iš Žemės informacinio lauko per virgules gali radikaliai pakoreguoti, sutrumpinti tyrimo eigą, sumažinti versijų skaičių, galbūt netgi išgelbėti žmonių gyvybes ar turtą.

Daugelyje šalių, pavyzdžiui, JAV, Kanadoje, Japonijoje, Izraelyje, Kinijoje, Vokietijoje, Rusijoje biologacija pripažįstama oficialiu mokslu ir plačiai naudojama „liaudies ūkyje“ įvairiose srityse, pradedant nuo medicinos, teisėsaugos iki energetikos, architektūros bei statybos verslų. Lietuva šioje georgafijoje yra balta dėmė, visiškai atsilikęs kraštas, kuriame klesti „alternatyvininkų“ bei raganų medžioklė. Aš ne prieš Lietuvą, bet taip yra ir niekas negali dėl šio fakto ginčytis. Jeigu, pavyzdžiui, Vilniuje, Gedimino prospekte, paimsi į rankas virgules, į tave žiūrės kaip į keistuolį, o neretai - kaip į beprotį. Tačiau reikia tikėtis, kad artimiausiu metu šie ledai pradės tirpti.

Iš kur kyla žmogaus mintys?

Interviu žurnalui "Būrėja", 2017 m. vasaris

1. Kas yra mintys, mąstymas? Kaip vyksta mąstymo procesas? Iš kur kyla žmogaus mintys?

Žymiausi pasaulio filosofai nuo pat Antikos laikų iki šių dienų mėgino ir tebemėgina atsakytį į šį klausimą. Netgi ir šiandien mes negalime vienareikšmiai į jį atsakyti. Aš nesu filosofas, taip pat nesu neurologas ar psichologas. Tačiau pabandykime iš bendro išsilavinimo apibendrinti ir suvesti į vieną visumą kelis su šiuo reiškiniu siejamus aiškinimus. Visų pirma, mąstymas, mintys, kaip rašoma pasaulietiniuose vadovėliuose, yra apibendrintas ir netiesioginis tikrovės atspindėjimo procesas, leidžiantis pažinti ne tik tikrovės daiktus, įvykius ir kitus reiškinius, bet ir jų santykius bei priežastinius ryšius. Mąstymas tai esąs mentalinis procesas, kuris leidžia gyvoms būtybėms modeliuoti pasaulį, efektyviai pasiekti savo tikslus, materializuoti norus. Mąstymas apima manipuliavimą žiniomis, sąvokų formavimą, problemos sprendimą, priežasties nustatymą ir sprendimo priėmimą.

Manoma, kad pagrindinis mąstymo įrankis yra galva, tiksliau – joje esantys smegenys. Painūs ir labai sudėtingi neuronų ryšiai ir užtikrina mąstymo procesą. Tačiau mokslas ne kartą buvo įrodęs, jog smegenys tik iš dalies yra susijusios su mąstymo procesu. Pelėms būdavo išimama didžioji dalis smegenų, o jos vis tiek prisimindavo išmoktas funkcijas. Greičiausia, yra taip, kad mąstymo ir minčių priežastys glūdi už mūsų fizinio apvalkalo. Kitaip tariant, jos atsiranda iš mūsų dvasinės prigimties.

2. Tiesa, kad daug ir giliai mąstantiems gyventi sunkiau nei žmonėms, kurie „plaukia gyvenimu pasroviui“ – daug negalvodami?

Negalima vienareikšmiai atsakyti į šį klausimą. Labai aktyvus mąstymas, galvojimas yra daugiau valios išraiška, kai gyvybiškai būtina rasti teisingą sprendimą, žmogaus nuomone, keblioje situacijoje. Žmogus turi įvertinti labai daug galimų variantų ir rasti vienintelį. Žiūrint iš dvasinės pusės – per daug mąstyti nesveika. Per daug aktyvi mentalinė veikla reiškia, kad žmogus gyvenimo yra įspraustas į kampą. Kai yra išgyvenamos sudėtingos emocinės būsenos, įsijungia tam tikras apsauginis mechanizmas ir į galvą pradeda lįsti begalinis srautas minčių, kurių didžioji dalis neracionalios ir bevertės. Vidinis dialogas yra bevertis dalykas. Tiesiog žmogus mintimis išgyvena jau būtus arba būsimus scenarijus, dėl to įkrenta į dar didesnę emocinę duobę, iš kurios būna sunku išlipti. Per daug aktyvus mąstymas iš tikrųjų be galo vargina. Protinis darbas yra sunkesnis už fizinį. Bet jeigu to nebūtų, mes užterštume Visatą savo negatyviomis emocijomis. Jos turi būti išmąstytos ir išsakytos. Lygiai tas pat pasakytina ir apie pozityvias emocijas.

Iš tikrųjų, jeigu nori priimti teisingą sprendimą, reikia išmokti sustabdyti vidinį dialogą arba atpalaiduoti nuolat tekantį minčių srautą ir susilieti su „čia ir dabar“ tvyrančia tuštuma. Štai joje ir rasime visus atsakymus. Plaukti pasroviui galima dvejopai. Vieni plaukia pasroviui todėl, kad tingi arba nemoka mąstyti. Tai yra degradavimas. Kiti – jei reikia rasti išeitį. Tada nuramini protą ir leidi likimui vesti, atsiranda teisingi sprendimai. Viskas priklauso nuo paties žmogaus dvasinio išprusimo.

Mėnulis – dirbtinis palydovas ir kiti kosmoso mitai

Žurnalas "Prie kavos", 2007 Nr. 7

Naujoji kosmoso mitologija – tiesa ar pramanai?

Mokslininkai tikina, kad žmonių žinios apie neaprėpiamas kosmoso platybes yra panašaus lygio į tas, kurias turėjo Kristupas Kolumbas, ieškodamas kelio į Indiją. Be tyrimų ir realių įrodymų praktiškai neįmanoma atskirti, kas faktai, o kas – lakios vaizduotės išmonė. Pastaruoju metu mitai apie kosmosą pamažu griaunami.

Neaiški Mėnulio kilmė
Arčiausiai Žemės esantis dangaus kūnas visada audrino žmonių vaizduotę. Plika akimi matomo palydovo įtaka gamtai ir žmonėms nepaneigiama, tačiau tikrąją jo kilmę mokslininkai aiškinasi iki šiol. Labiausiai tikėtina teorija, kad Mėnulis susiformavo prieš kiek daugiau nei 4,5 mlrd. metų susidūrus Žemei ir panašios masės planetai Tėjai. Manoma, kad dėl smūgio Tėjos planeta suiro, didelė jos dalis virto asteroidais ir dėl milžiniškos sprogimo jėgos pasklido kosmose.

Smulkios dalelės, veikiamos Žemės gravitacijos, susijungė ir suformavo palydovą. Ši teorija puikiai atitinka kompiuterinius modelius. 2014 m. atlikta Mėnulio uolienų analizė patvirtino, kad joje yra žemiškos ir nežinomos kilmės medžiagų. Oksfordo universiteto (Didžioji Britanija) profesorius Alexas Halliday matavo deguonies izotopinės sandaros skirtumus Žemėje bei Mėnulyje ir nustatė, kad skirtumas labai nedidelis. Skirtingas šių aktyvių dalelių lygmuo yra tarsi piršto atspaudas, tad kiekvieno dangaus kūno jis būna unikalus. Toks atradimas perša išvadą, kad Tėja galėjo būti tarsi antroji Žemė. O Nyderlandų astrofizikas Robas de Meijeris šiai teorijai nepritaria ir tikina, esą Mėnulis susiformavo 2900 km gylyje susikaupus branduolinei medžiagai, tada iš pačios Žemės buvo išsviesta dalis plutos ir mantijos ir iš jų susiformavo palydovas. Dalis sąmokslo teorijų entuziastų vis dar tiki, kad Mėnulis yra slapta nežemiškų civilizacijų bazė, dirbtinai sukurta ir atgabenta prie planetos, kad veiktų kaip puolimo atspirties taškas karo atveju. Visgi mokslininkai tikina, esą ištyrę tiek apšviestą, tiek nematomą Mėnulio puses nerado jokių įrodymų, kad jame būta kokios nors protingų būtybių veiklos.

Per daugiau nei pusės amžiaus trukmės kosminę odisėją žmonės sugebėjo išsilaipinti Mėnulio paviršiuje, o dabar puoselėja ambicingus planus kolonizuoti Marsą. Tačiau šių pasiekimų kaina – milžiniška. Oficialiai skelbiama apie dešimtis bandymų pakilti į kosmosą, tačiau realiai Šaltojo karo metu tokių nesėkme pasibaigusių eksperimentų galėjo būti atlikta iki 300.

Kokias Antarktidos paslaptis atskleidžia tirpstantis ledas?

„Prie kavos", 2017 m. sausis

Didžiausia planetos dykuma iš ledo ir sniego oficialiai buvo atrasta tik 1820 m. Ilgai buvo manoma, kad vienintelė gyvybė Pietų ašigalyje – imperatoriškieji pingvinai. Tačiau ledynų tirpsmas, stiprūs vėjai ir detalios palydovinės nuotraukos vis dažniau praskleidžia Antarktidą gaubiantį paslapties šydą.

Niekieno žemė

Antarktidos žemynas yra vienintelė vieta Žemėje, nepriklausanti jokiai valstybei. Kol kas čia nerasta jokių vietinių žmonių pėdsakų, kuriuos būtų patvirtinusi tarptautinė mokslininkų bendruomenė. Visgi menkai ištyrinėta ledo žemė žadina viso pasaulio tyrinėtojų vaizduotę, o taip pat ir didžiųjų valstybių ambicijas. Antarktidos žemyno teritorija yra saugoma Antarktidos sutarties, kurioje nustatyta, kad pati teritorija ir joje esantys ištekliai gali būti naudojami tik taikiems tikslams arba moksliniams tyrimams. Žemyno pakraščiuose JAV, Rusija, Kinija ir kitos šalys stato mokslinių tyrimų stotis. Pagrindinis ekspedicijų tikslas – išžvalgyti teritoriją ir nustatyti, kiek naudingųjų iškasenų glūdi po 5 km storio ledu. Tačiau beveik 14 mln. kv. kilometrų plotas vis dar lieka nepažintas. Mokslininkų komanda iš Kinijos, Japonijos ir Didžiosios Britanijos 4 metus galingais visureigiais važinėjo po atšiauriausią Antarktidos rajoną ir tyrė jį radarais. Taip buvo sudarytas apie 900 kv. km paviršiaus reljefo žemėlapis. Pasirodė, kad kadaise žemyno ledas nedengė. Prieš 34 mln. metų čia buvo kalnai ir lygumos su žydinčiomis pievomis, kaip dabar Alpės. Mokslininkai net rado vietą, iš kurios pradėjo plisti ledynas, dengęs aukščiausią viršukalnę. Pamažu jis užklojo visą Antarktidą. Martin Siegert iš Edinburgo universiteto, kuris dalyvavo ekspedicijoje, neabejoja, kad Antarktidos Alpių slėniuose iki šiol yra sušalusių augalų, net nedidelių medžių, tik vargu ar iki jų pavyks prisibrauti. Bet pabandyti galima gręžiant specialiais karšto vandens grąžtais.

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija