Veidrodinė diagnostika. III dalis

Antroje dalyje kalbėjome apie dvasinio gijimo stadijas. Taigi, kokios tos stadijos? Procesą suskirsčiau į tris dalis. Nors iš esmės jų yra daugiau, priklausomai nuo žmogaus. Ar mes viską žinome apie tuos procesus? Ar mokame tinkamai su savimi pasikalbėti ir rasti teisingus atsakymus: ar judame, ar niekur nejudame? Tos trys stadijos vyksta viena paskui kitą, paskui vėl kartojasi. Ir kas svarbiausia – tas banguojantis procesas absoliučiai nenuspėjamas.Taigi, žmogus ateina pas gydovą, dvasinį mokytoją. Įvyksta seansas. Technologinė pusė čia nėra svarbi. Tai gali būti Kvantinis gydymas, REIKI, TETA gydymas, bet kas. Pirmoji stadija – visiška palaima. Atsikratom parazitų, vampyrų ir kitokių interferencijų. Susitvarko tiek vidiniai, tiek išoriniai energijų srautai. Visa tai koreguoja tiek fizinio, tiek ir subtiliųjų kūnų sveikatą. Labai palengvėja. Gyvenimas tampa gražus. Grįžtame namo laimingi, kupini idėjų kaip toliau gyvensime, ką darysime. Važiuojame namo po seanso, kuriame planus kaip padėti kitiems. Viskas labai gražu iki tam tikros ribos.

Tarpdury jus sutinka sutuoktinis, sutuoktinė, viršininkas, kvailas kolega ir .... nugesina. Jie tiesiog ginasi nuo jūsų ir smarkiai išsikrauna, išlieja tulžį, per sarkazmą, kritiką, abejones, patyčias, kad apgintų save ir, kad grįžtumėte į normą. Kuo greičiau. Paskui vieni prie kitų prisitaikome, susitaikome. Praeina mėnuo ar du. O gal metai. Jie perima mūsų naujus virpesius, o mes – jų. Apsikeičiame. Taip sistemos stabilizuojasi. Tačiau to pasekmėje problemos iš dalies atsinaujina. Tik iš dalies! Jūs vėl ateinate pas gydovą. O jis jums ir sako: „brangusis, juk viskas gerai, tiesiog sureikšminote smulkmenas“. Tada galvojame: „mulkis ir šarlatanas tas gydovas, nes išdūrė“. Ar taip yra iš tiesų? Pirmiausia ką reikia tokiu atveju daryti? Ogi nustoti kaltinti save, aplinką ir gydovus. Tiesiog suveikė dėsniai, kurių mes nežinome. O tie dėsniai kvantiniai, ne mechaniniai, apie kuriuos nei mokykloje, nei universitete niekas nekalbėjo. Todėl apie juos nieko nežinome. Konkrečiai apie tuos dėsnius šioje publikacijoje labai plačiai nekalbėsiu. Jau daug straipsnių apie tai parašiau, daug paskaitų bei seminarų pravedžiau.
Tačiau iš viso to žinių pluošto šiandien reikia žinoti štai ką. Tai labai svarbu. Ir tai dėstau iš asmeninės bioenergetiko ir gydovo patirties. Dėl manęs tai neginčijamas mokslinis faktas, nes 100 kartų tuo įsitikinau. Esmė ta, jog žmonės nori stebuklo, greito išgijimo. Nekantrumas - labai rimta kliūtis. Jie bėgte bėga nuo tos negatyvios būsenos į kurią pateko iki pirmo seanso, nes jau „važiuoja stogas“. Arba ieško atsakymų. Žmogus pirmą kartą gali kreiptis į gydovą, pavyzdžiui, dėl kepenų problemos. Jis gauna gydymą, bet energijos gydo ne tik kepenis, bet viską, tame tarpe ir priežastis. Po seanso jis neišvengiamai susidurs su naujais nusiurbimais, nes bendrauja su tais pačiais žmonėmis, kartoja tuos pačius scenarijus, galvoje gimsta tos pačios mintys ir reakcijos į situacijas. Todėl ir įvyksta būsenos atkritimas arba pablogėjimas. Gali atsinaujinti ligos, kurios mediciniškai buvo išgydytos. Jeigu yra lėtiniai procesai, jie būtinai tams ūmiais. Organizmas pradeda valytis. O tas valymasis būna labai sunkus ir skausmingas. Tie procesai iššaukia nemalonius išorinius faktorius. Bet svarbiausia, ką reikia žinoti, jog naujas šviesos potencialas (įgytas po pirmojo seanso), kitokia žmogaus energetika, nesikeičia (nors ir patiria tuos pačius nusiurbimus ar interferencijas), arba nežymiai sumažėja, lyginant su tuo pirmuoju kartu.
Kitaip tariant, jei po seanso praėjus tam tikrai laiko atkarpai reikalai pablogėja ir grįžtate atgal pas gydovą, tai nereiškia, jog grįžtate į tą būklę, kuri buvo prieš pirmąjį susitikimą su gydovu. Kartais būna tai, kad žmogus registruojasi į eilę ir jau iki gydovo kabineto slenksčio pradeda vykti gijimo procesas. Taip yra todėl, kad žmogus tiki, deda viltis, o tai savaime gydo.
Todėl seansų gali būti daug, o išgijimo procesas nenuspėjamas bei negrįžtamas, nors gali atrodyti, jog gyvenimas tik blogėja arba vėl blogėja. Tai yra neišvengiami etapai. Viskas vyksta švytuoklės principu, priklausomai nuo išsivalymo dinamikos. Diagnostine sistema mums tarnauja aplinka. Tai ir yra veidrodinė diagnostika. Pagal tai, kaip žmonės reaguoja į mūsų virpesius, sprendžiame, ar teisingai einame, ar apskritai kur nors einame? Blogiausia būtų, jei nebūtų jokios reakcijos. Tai reiškia, kad jūsų dvasinis darbas su savimi stovi vietoje. Galima su manimi ginčytis. Tačiau tokios išvados logiškai išplaukia ir daugiametės bioenergetinio darbo praktikos. Refleksavimui ir praktikų analizei skiriu pakankamai daug laiko, tik kitą sykį reikia viską aprašyti, nes užsimiršta. Tai šiandien ir darau, kad tos veiklos savianalizės neužsimirštų.
Ir dar vienas dalykas. Jeigu per daug tampame glostomi, liaupsinami ir tampame populiarūs visuomenėje – tai irgi yra tam tikras signalas. Ką jis reiškia? Vadinasi jūsų virpesiai mažai pasikeitė, tuo tarpu atsirišo liežuvis, kalbate daug bei įtikinamai. Taip turi būti. Tai irgi yra dvasinio gijimo simptomas. Tačiau to nepakanka, reikia eiti toliau. O kadangi aplinka pripratusi prie melo, jūs tiesiog organiškai į ją įsirašote. Taip daro daugelis rašytojų, tapytojų ir kitų meno žmonių, kurie ieško kitokių, netradicinių raiškos formų (nori išsiskirti), jas atranda ezoterikoje, tačiau vidumi (iš pradžių) nė kiek nesikeičia. Tai žmonės su ezoterine kauke, bet visiškai materialistiniu vidumi. Tokių mano seansuose buvo nemažai.
Deja, bet jiems labiau sekasi šioje visuomenėje išpopuliarėti. Su jais galima diskutuoti, jie apsiskaitę ir net tiki tais dalykais. Bet, kai reikalai ateina iki konkrečių veiksmų, pamatai, kad žmogus vidumi labai atsilikęs. Jis tiesiog dvasinius dalykus priima protu, o širdies tame nėra. Lietuvoje labai daug yra dvasinių mokytojų, gydovų ir kitokių šarlatanų, kurie būtent tokie. Jų vidus – sisteminis-parazitinis, bet kalba ir išorė – ezoterinė. Tokius labai mėgsta cituoti ir rodyti portalai, televizijos, jie turi daug draugų feisbūkuose. Tai rodo, kad žmogus yra ankstyvoje dvasinio vystymosi stadijoje. Jis yra pakeliui į esmę, bet reikia laiko ir patirčių, o tai ateina ne per vieną dieną.
Aš šitą fazę praėjau, todėl žinau ir suprantu puikiai, jog tie, kurie nori greito efekto bei stveria jautį už ragų, labai greitai patiria sėkmę. Tačiau jeigu jie moka tinkamai refleksuoti su savimi, jie prieis išvadų, kurios sistemai netinkamos. Atrodo tokie žmonės moka darytis „piara“ ir yra tikri to žanro specialistai. Tai – apgaulingas įspūdis. Jiems tai oficialiai leidžiama, nes yra nepavojingi, nes transliuoja nenuoširdumą, mat matricos kontroliniai įrenginiai pirmiausiai į save integruoja tuos „ezoterikus“ (kabutėse), kurie moka visuomenę pamaitinti melu. O kai jie savo virpesiais keičiasi į teisingą pusę, pradedami visaip gesinti. Jei būdami vieši ir žinomi asmenys (pasidarę leistiną piarą ar karjerą iš ezoterikos), peržengia tam tikras ribas, jie gali būti išjungiami fiziškai, paverčiami priklausomais nuo svaigalų bei neveiksniomis daržovėmis. Arsenalas platus.
Pats geriausias jūsų vidaus darbų pirminis įvertinimas yra griežta aplinkos reakcija į besikeičiančius virpesius. Tai gali būti užgauliojimai, patyčios, psichologinis ir fizinis smurtas, ignoravimas. Nesakau, jog tai malonu, tačiau tai yra geriausi prasidėjusių pokyčių indikatoriai. Tai geriausias ženklas, kad jumyse iš esmės kažkas pasikeitė ir nebeatitinkate tos bendruomenės, kurioje esate organikos. Jūs galite neištarti nė žodžio, o būsite a-priori puolami dėl to, kad spindite ramybe, o jūsų akys išskaidrėja. Jumyse išsiderina įprasti, vampyrams suprantami manipuliaciniai mygtukai ir tai juos labai siutina. Tada jie, pagal seną įprotį, stengsis atrasti tai, kas jumyse lėmė tuos vidinius pokyčius ir tą jūsų patirtį paneigti, sumenkinti. Jei prisipažįstate jog medituojate – išjuoks, jei pasakysite, jog vaikštote į jogą, sakys, jog įstojote į sektą ir t.t. Jie tikrai pasidomės, kas jumyse iššaukė tuos vidinius pokyčius ir profesionaliai-akademišiai stengiasi jus sumenkinti. Žmonių tamsumas ir ezoterinis neišprusimas yra neišmatuojamo dydžio. Kartais tiesiog stebina labai banalūs dalykai, kuriuos matai kone kasdien.
Paradoksas: tik vidurinę baigęs žmogus dvasinę ir fizinę Visatos sandarą geriau žino už patį Stepheną Hopkinsą. Jis taip pat puikiai žino, kas yra normalūs žmonės, o kas šarlatanai. Ir pagal tą savo supratimą teisia tuos, kurie virpesiais išsiskiria iš bendros masės. Jie tiesiog nesuvokia, kodėl taip elgiasi, bet taip elgiasi, nes mašina juos pajungė savo darbui. Antra vertus, tokie žmones atstovauja kaip populiacijos apsauginis mechanizmas nuo nepageidaujamų pokyčių. Nes tai, jų akimis žiūrint, – pavojinga.
Bet aplinka ne visa būna bjauri. Visada atsiras žmonių, kurie supras, kurie pritars. Viduj kiekvienos bendruomenės, jeigu joje atsiras bent vienas besigydantis arba prakaituojantis dvasinius dalykus žmogus, pasikeis santykių hierarchija. Jūs atsisakysite senų draugų ir atrasite naujus. Tai ir yra ta geroji „Veidrodinės diagnostikos“ žinia. Ateis laikai kai iš esmės pasikeis visa aplinka, atkris vienos bendruomenės ir atsiras naujos, bendraminčių. Galiausiai suvoksite, kad ir vienam būti – yra didžiausias džiaugsmas ir palaima.
Antroji stadija - tamsioji sielos naktis.
Antra stadija – Tamsioji sielos naktis. Po išgijimo euforijos ateina natūralus kritimas žemyn. Atrodo, kad krenta visi parametrai. Bet, kaip jau sakiau, pačio žmogaus energetika išlieka pakylėta. Ji nesikeičia. Tamsiojoje sielos naktyje žmogus nekrenta į senas vibracijas. Tai natūralus dalykas.
Nieko nepakeisi, atkritimas neišvengiamas. Bet tai daugiau iliuzija, kurią sukelia natūralus išgąstis, kad gali būti blogai kaip vakar. Vadinasi savęs priėmimas (vidinė reflekcija) neįvyko taip giliai, kaip norėtųsi. Vadinasi yra tam priežasčių praeityje, o jas, gal būt, reikia narplioti regresinių seansų metu. Bet kai žinai, esi ginkluotas. Praėjus išgijimą (nušvitimą, krikštą), sukyla visi įmanomi vidiniai demonai, kurie prišaukia analogiškas energijas ir išoriniame gyvenime. Užsipuolimai, užgauliojimai, šantažas, ignoravimas, patyčios – kas tik nori. Todėl norisi užsidaryti nuo visuomenės, nuo artimųjų, giminių, draugų. Socialinių ryšių gali ir nenutrauki, bet tampi dar labiau kitoks – uždaras, nes jauti, kad būsi įžeistas. Įsijungia gynyba. Vadinasi dar gyvas EGO ir jis duoda apie save žinoti. Tegul įžeidinėja, tegul užgaulioja. Kai tai vyksta, pamatai vidinius demonus – EGO likučius, kurie užkūrė tikrą pirtį tavo sielai, nes nenori neišvengiamų pokyčių. Tokiu periodu geriau pabadauti, išsivalyti organizmą, pasikalbėti su savimi akis į akį.
Tamsiojoje sielos naktyje gali įvykti labai keistų dalykų. Tave gali pažeminti arba pakelti pareigomis, pro duris neatsisukdamas išeis sutuoktinis arba sutuoktinė, nes esą nebeįmanoma su idiotu toliau gyventi „kaip visi normalūs žmonės“. Tai gali tęstis ir kelias valandas ir keliasdešimt metų. Nuo ko priklauso tokios būsenos trukmė – sunku pasakyti. Tačiau ji vieną gražią dieną tikrai pasibaigs. Ir tada reptiloidai paspaus ranką, o apsisukę stengsis paspęsti naujus spąstus arba tiesiog aplinkybės nugalabys myriop, nes per daug aukštos vibracijos, kurias transliuoji šiam pasauliui, tiesiog negalimos. Darna ir šviesa sugriaus šį melo pasaulį. Todėl jis ginasi nuo tokių kaip tu ir stengsis pašalinti net tada, kai atrodo, jog tamsioji sielos naktis jau pasitraukusi.
Tamsiojose sielos naktyje pacinetas vėl ateina pas gydovą, kuris skundžiasi, jog „viskas grįžo“. Padaręs diagnozę gydovas konstatuoja – viskas gerai, siela valosi, ji turi išsivalyti. Svarbiausia neprarasti tikėjimo. Tai paradoksali būsena, kuri iš savęs reikalauja dviejų dalykų: maksimaliai būti čia ir dabar, o kartu – išlaikyti savo akiratyje tikslą. Ateina momentas, kai šviesos ir tamsos būsenos keičiasi tam tikru laiko intervalu. Pagerėja, po to pablogėja ir t.t.
Norint atsakyti kodėl taip yra, reiktų eiti į kvantinę fiziką. Dvasiniai procesai – nematerialūs, jie nepaklūsta Niutono aprašytiems laiko ir erdvės dėsniams. Juos galima atskleisti nebent kvantiniais dėsniais. Kitaip tariant, dvasiniams procesams būdingas kvantiškumas, kai procesai vyksta šuoliais, tam tikromis porcijomis, o intervalas tarp jų niekada nežinomas. Juk kas gali pasakyti kada ir kaip skyla radioaktyvaus izotopo branduolys? Todėl tiek Jėzus, tiek Buda savo mokiniams liepė budėti ir laukti, nes tu nežinai kurią akimirką ateis Dievo Karalystė. Planuoti ir skaičiuoti, kad po 5 ar 105 meditacijos seansų ateis nušvitimas – neįmanoma. Tai kvailystė. Tie procesai nenuspėjami, bet jie panašūs į švytuoklės efektą: žmogus blaškosi tarp gerai ir blogai, tol, kol nusistovi. Kai nusistovi – išsitiesina likimas.
Likimą simbolizuoja stuburas.
Kai atliekame dvasinį stuburo ištiesinimą, mes ištiesiname ir likimą. Bet tai dar nereiškia, jog tas likimas bus toks pat tiesus, kaip rodo mūsų įsitikinimų sistema, paremta EGO įgeidžiais. Todėl atsiranda takoskyra tarp to kaip mes įsivaizduojame tiesų likimą ir to kas sielai reikalinga. Likimo ištiesinimas per stuburo geometrijos koregavimą vyksta be galo skausmingai ir nenuspėjamai. Tai tikrai nėra saldus procesas, ko gero tūkstantį kartų baisesnis už dantų gydymą. Gero likimo nei pas dvasinį mokytoją, nei pas gydovą, nei pas asmeninio augimo kaučerį nenusipirksi. Jis tik duos stimulą judėti. O toliau – viskas nenuspėjama. Absoliučiai niekas nenuspėjama. Didžiausias turtas tokioje būsenoje yra tikslas pažinti Tiesą ir ją transliuoti kitiems.
Už tai gydovui tenka didelė atsakomybė, nes kai prisilieti prie stuburo, prisilieti prie likimo. Tačiau koks bebūtų tas pacientas užsispyręs (nes esą turi tvirtą nuomonę, koks teisingai-geras turi būti jo gyvenimas), jį mėtys ir vėtys, tol kol jo tas įsivaizdavimas išgaruos kaip pavasario sula iš beržų. Ir tada žmogus liks pats su savimi. Tai yra siaubinga akistata. Kiek laiko tai užtruks – niekas negali pasakyti. Mes žinome kad gegutė kažkada pavasarį užkukuos. Mes net negalime prognozuoti, kada reikia į kišenę įsimesti monetų, kad ateitų pasakiški turtai. Ir kažkada tie turtai ateina. Ir ateina ne skaičių su septyniais nuliais pavidalu elektroninėje bankininkystėje, bet dvasine patirtimi, kurios niekaip nepritaikysi buityje, ekonomikoje, socialinėje rūpyboje, policijoje ar pop kultūroje. Tu tiesiog atsisėsi ant kelmelio šalia miško ir džiaugsies viskuo, nes visi tie išvardinti ir kiti šio pasaulio dalykai taps visiškai antraeiliais. Štai todėl kalėjimo administracija tokius elementus visada stengsis pašalinti, išjuokti ar kitaip neutralizuoti, kad nebūtų užkrečiamas pavyzdys kitiems kaliniams.
Trečias etapas - Antrasis kvėpavimas.
Trečioji dvasinio išsigydymo stadija yra „antrasis kvėpavimas“. Pasėdėjęs pamiškėje ant kelmelio, tu grįžti į normalų gyvenimą normalioje visuomenėje tarp normalių žmonių. Bet tavo virpesiai, nors ir iššaukia agresyvią aplinkos reakciją, tavęs pačio niekaip nepaveikia. Ar tave puola, ar myli – tu vienodas – visus juos mylintis. Tau reptiloidinė matrica spendžia naujus spąstus, bet išslysti jiems iš rankų kaip muilina kempinė. Tu nebeturi nei vieno mygtuko, nei vienos „fiškės“, kuri sudomintų parazitus ir manipuliantus. Jie nebeturi vadelių kaip tave paimti, už ko paimti. Tu esi vientisas, nes neturi jokių pažeidžiamų vietų. Tada jie tave apkaltins viešosios tvarkos griovimu ir lieps nunešti kryžių į Golgotą, paskui apspjaudys ir nukryžiuos, o tau – nusišvilpt, nes savo darbą – padarei.
Na gerai, įsivaizduokim tokį dalyką. Jei žydai nebūtų nukryžiavę Jėzaus ir leidę toliau jam vaikščioti su pamokslais po kaimus ir miestus (kai kurios gnostikų sektos teigia, jog taip ir buvo), tai šiandien mes istorijos vadovėlius turėtume kitokius. Bet ne Jėzuje iš Nazareto čia esmė. Ne vienintelis jis toks buvo. Tiesa yra ta, jog visi jie buvo sunaikinti fiziškai, o jų skelbtos populiarios tiesos išvilktos aukštyn kojomis taip, kad niekas iš esmės pasaulyje nepasikeistų, o evoliucijos kreivė nusidriektų taip, kaip reikia įvairaus lygio dievams – sielų kalėjimo prižiūrėtojams.
Teisingumo vardan reikėtų pritarti „Kvantinės magijos“ kritikams, kurie sako, kad nevalia Žemės vadinti sielų kalėjimu.
Iš dalies sutinku. Žemė kažkada nebuvo sielų kalėjimu. Ji nėra laikoma kalėjimu paralelinėse laiko versijose. Kiek tų versijų? Tikrai nedaug. Tiesiog šiuo, galaktiniais masteliais labai nedideliu laiko ir erdvės koridoriumi ji buvo dekoruota kalėjimu. Ne, nepasigirdo. Jau kelintą kartą sakau ir rašau, jog tai dirbtinė laiko ir erdvės linija. Mes gyvename dirbtinai sukurtos laiko bei erdvės sistemoje. Mus valdo dirbtinis intelektas, tam tikra simuliacinė programa. Todėl mes matome Žemę apvalią, bet ne plokščią. Bet mes galime ją padaryti plokščią, be kontrolinio kupolo sieloms gaudyti. Jokių problemų. Ir mes dabar turime tą kalėjimą kaip nors išmontuoti „1000-osios beždžionės“ principu.
Viskas labai paprasta: reikia nuo šiandien nebetikėti tuo ką mato akys ir girdi ausys iš įvairių media kanalų. Sutinku, už tai mes nukentėsime, bet tai irgi patirtis, kuri greičiausiai reikalinga globaliame evoliucijos kontekste. Labai nemėgstu žodžio „evoliucija“, nes skamba marksistiškai. Norėčiau ją girdėti lamarkistiškai. Bet, deja. „Visagalis“ reptiloidų insaideris Darvinas, užkrėtė šituo virusu ne tik komunistus, bet ir kapitalistus, visą viešąją Vakarų erdvę. Nemėgstu marksismo. Jei manysime, jog tiek dvasiniai, tiek biologiniai procesai turi tendenciją vystytis iš nesudėtingo į labiau sudėtingus, vadovausimės be galo siauru požiūriu į tikrovę. Netgi artimoje gamtoje mes matome daug atvirkštinių procesų, pavyzdžiui, degradaciją. Mes, kaip žmonės (šioje laiko ir erdvės versijoje), deja, degraduojame. Mes prarandame dvasinę savastį ir vis labiau susitapatiname su medžiagine. Gnostine prasme vyskta atsiskyrimas nuo pleromos – pirminės bendrinės būsenos link individualios. Apie tai kalbėjo šimtai filosofų. Taigi gal medžiagine prasme mes evoliucionuojame, tačiau dvasine prasme – degraduojame. Todėl naikinami visi ekstremistai ir išsišokėliai, kurie trukdo šiam procesui. Taip yra numačiusi sistema. Finalinis šio proceso taškas – pilna žmogaus debilizacija ir robotizacija. Gera žinia ta, jog yra ir teigiama šio medalio pusė. Ženkli žmonijos dalis vis dėl to praregi. Jie to net nevadina praregėjimu ar nušvitimu. Tiesiog atsiveria nauji sąmonės šliuzai, kurie keičia ir žmogų, ir jo aplinką. Atrodo, jog nušvitimas ir debilizacija vyksta sinchroniškai. Šie du poliai stipriai aktyvuojasi nepriklausomai vienas nuo kito. Nors kiti įžvelgtų ir gilesnes sąsajas.
Šis laiko ir erdvės taškas, kuriame gyvename, ypatingas dar ir tuo, jog stiprėja dvasinė resistencija. Ir dabar mes išgyvename atviros partizaninės kovos laikotarpį, kai dvasiniai sąjūdžiai visame pasaulyje perėjo į galingą kontrataką visais frontais. Tačiau ar tai atsvers taip pat stiprėjančią likusios populiacijos debilizaciją bei robotizaciją? Iš tikrųjų 2012 metų paistalai apie štai jau rytoj įvyksiantį kvantinį šuolį išgaravo taip pat greitai, kaip ir pavasarinės balos. Aš dar noriu tikėti, bet greičiausiai jau nebetikiu, kad žmonių populiacijos vystymosi raida staiga pasikeis taip, kad mes visi vieningai pradėsime lipti iš tos duobės. Procesai nepakankamai spartūs, o kai kuriais atvejais netgi sustoję. Mes nuolat girdime apie tuoj prasidėsiančią „didžiają pjūtį“, t.y. karą Goga ir Magoga, po kurio išliks tik milijardas sveikų. Proto kontrolės sistemos atidirbtos tobulai ir toliau tobulėja. Žmonija, kaip ir tas vienas žmogus, išgyveną naują sielos naktį. Kiekvieną rytą atsibudę galvojame, ar mes dar miegame, ar jau mirę, nes pasaulio „valdovų“ galvose „kraujas ir pelenai“. Pasaulis dar niekad nuo šaltojo karo laikų nebuvo tiks neramus.
Nenoriu pardavinėti naujos iliuzijos, kad viskas bus gerai. Yra kaip yra. Ir kažką su tuo reikia daryti. Ar mūsų darbas nueis veltui, ar duos vaisius bent jau šiuo momentu, nėra taip svarbu. Svarbiau yra asmeninė pozicija: ar turėdamas žinias ir gebėjimus padarei viską, kas nuo tavęs priklauso, kad pasaulis būtų kitoks? Jei manęs paklaustų: ar tikiu, kad viena gražią dieną visa ta reptiloidinė matrica bus nušluota? Atsakyčiau: taip tikiu. Tačiau tai yra toks pat budėjimas, toks pat tikėjimas Dievo karalyste, kai nežinai kurią dieną ir kurią valandą ji ateis. Štai tokia sąmonės būsena yra šiandien. O rytoj – bus matyt. Pirmiausia išgyvenkime ir likime sveiki bent iki rytdienos.
Tam kartui pabaiga. Ačiū už kantrybę ir visokeriopą palaikymą. Man jo kai niekad reikia. Kol kas esu oficialus bedarbis, sistema manęs neprileidžia prie jokių svarbių darbų. Bet aš išlauksiu kantriai iki rudens ir startuosiu su naujais darbais ir pasiūlymais. Dar kartą visiems dėkoju.
Gintaras
2018 balandis