Kodėl dauguma žmonių nepajėgia pamatyti tiesos ?

Dėkoju skaitytojui šį tekstą. Kaip viskas taikliai pasakyta ... taigi, kai įveiksime visus šydus, manau, jau niekas mūsų nepasieks
Per pastaruosius keletą metų esu sukūręs ir atmetęs bent keletą teorijų, bandydamas sau paaiškinti, kodėl dauguma žmonių nepajėgia įžvelgti tiesos – net kai ji spigina tiesiai į akis. Tie, kas mato „sąmokslą“, yra daug kartų aptarinėję su bendraminčiais tą nusivylimą, kad dauguma aplinkinių nesugeba suprasti itin gerai pagrįstų argumentų, kurie naudojami pademonstruoti žmonijos kolektyvinio pavergimo ir išnaudojimo procesą.
Dažniausiai nusprendžiama, kad žmonės tiesiog „nenori matyti“, kas vyksta iš tikrųjų.
Blogiečiai vyrai ir moterys, sudarantys pasaulio elitą, gudriai įkalino mus žalioje ganykloje taip, kad žmonės itin retai, jei išvis kada nors, pasivargina pakelti galvą nuo žolės ir pastebėti, kad žalia ne žolė, o akiniai ant mūsų nosių.
Tie patys nesuvokiantieji, kad juos „ganykloje“ apgaudinėja, galvoja, kad išprotėję yra patys „konspirologai“– tie, kurie bando dairytis toliau, už ganyklos ribų, ir pažvelgti į paties feodalo šeimininko pilies svetainę.
Dabar jau suprantu, kodėl.
Taip yra ne todėl, kad tie, kas nemato, kaip kasdien mažėja jų laisvės, vadovaujant galingam elitui, „nenori to matyti“ – ne. Jie nesupranta, kas su jais daroma, nes vaizdą užstoja dar neatskleisti šydai.
Visos žmogaus pastangos yra filtravimas. Vienas geriausių pavyzdžių yra sportas. Mes užsiimame kokia nors sporto šaka, kol neiškrentame iš žaidimų aikštelės. Profesionalūs sportininkai, kuriems mokame didžiulius pinigus ir stebime jų žaidimus, tiesiog niekada neiškrenta iš žaidimų aikštelės. Kiekvieną pavasarį milijonai vaikų pradeda žaisti žemiausioje lygoje, ir jie filtruojami, kol telieka apie 50 vyrukų, vykstančių į pasaulio čempionatą.
Iki pirmojo šydo: planetoje yra daugiau kaip septyni milijardai žmonių. Dauguma jų gyvena ir miršta nei karto taip ir nesusimąstę apie ką nors daugiau nei savo buitį. Devyniasdešimt procentų visos žmonijos gyvens ir numirs neatskleidę pirmojo šydo.
Pirmasis šydas: dešimt procentų iš mūsų praskleidžia pirmąjį šydą, ir atranda politikos pasaulį. Mes balsuojame, aktyviai domimės žiniomis, ir turime savo nuomonę. Mūsų nuomones formuoja aplinkinis fizinis pasaulis, mes linkę pripažinti, kad valdžios atstovai, žiniasklaidos garsenybės ir kiti „ekspertai“ yra autoritetai. Devyniasdešimt procentų šios grupės žmonių gyvens ir numirs neatskleidę antrojo šydo.
Antrasis šydas: dešimčiai procentų iš mūsų pavyksta praskleisti antrą šydą ir perprasti istorijos pasaulį, santykius tarp žmonių ir valdžios, intrigas ir gilumines istorinių įvykių priežastis. Devyniasdešimt procentų šios grupės žmonių gyvens ir numirs neatskleidę trečiojo šydo.
Trečiasis šydas: dešimt procentų iš mūsų praskleidžia trečiąjį šydą ir atranda, kad pasaulio išteklius, įskaitant ir pačius žmones, valdo saujelė pasakiškai turtingų ir galingų šeimų, kurių per ankstesnius amžius sukauptas turtas, įmonių pavidalu ir naudojant šiuolaikines lupikavimo strategijas, tampa pagrindu, ant kurio pastatyta visa dabartinė skolomis grįsta ekonomika. Devyniasdešimt procentų šios grupės žmonių gyvens ir numirs neatskleidę ketvirto šydo.
Ketvirtasis šydas: dešimt procentų iš mūsų praskleidžia ketvirtą šydą ir atranda iliuminatus, masonus ir kitas slaptas draugijas. Šios organizacijos naudoja simbolius ir atlieka ceremonijas, itin senoje, kraujo ryšiais susijusioje grupėje iš kartos į kartą perduodami slaptas žinias, naudojamas išlaikyti žmones politinėje, ekonominėje ir dvasinėje vergijoje. Devyniasdešimt procentų šios grupės žmonių gyvens ir numirs neatskleidę penktojo šydo.
Penktasis šydas: dešimt procentų iš mūsų praskleidžia penktą šydą ir sužino, kad slaptos grupės turi tokias pažangias technologijas, jog gali laisvai keliauti laiku ar į kitas žvaigždes, o žmonių veiksmų kontrolė jų nariams yra toks kasdieniškas veiksmas, kaip kad mes liepiame savo vaikams eiti miegoti. Devyniasdešimt procentų šios grupės žmonių gyvens ir numirs neatskleidę šeštojo šydo.
Šeštasis šydas: Dešimt procentų iš mūsų praskleidžia šeštą šydą ir atranda, kad drakonai, velniai ir ateiviai, kuriuos manėme esant išgalvotomis pasakų pabaisomis, yra tikri, ir kad tai slaptąsias draugijas kontroliuojanti jėga. Devyniasdešimt procentų šios grupės žmonių gyvens ir numirs neatskleidę septintojo šydo.
Septintasis šydas: nežinau, kas yra už septinto šydo. Manau, kad jį galima atskleisti tuomet, kai siela išsivysto tiek, kad gali gyventi žemėje ir būti tokiu žmogumi, kokiu buvo Gandis, – tokiu šviesiu, kad apšvieti viską aplink save, kokioje tamsoje bebūtum.
Aštuntas šydas? Jį atskleidę tikriausiai rasime Dievą ir gryną energiją, kuri yra varomoji visų gyvų būtybių – o mes esam vieni iš jų – jėga, o tai, manau, vienas ir tas pats.
Manau, kad „Dievas“ yra Kūrėjas, įsteigęs šią tikrovę, viskas yra jo plano dalis, – plano, kur blogybės tarnauja mūsų mokymo tikslams, naudojant reptilijas, demonus ir Liuciferį kaip „blogiečius“, kartu su jų religija satanizmu. Plačiau apie tai pasiskaitykite Robert Shapiro knygose. Aš atradau tai prieš atskleisdamas trečiąjį šydą, todėl nemanau, kad būtina pereiti per pirmuosius šešis norint sužinoti, kas slepiasi už 7 ir 8.
Jei neklystu skaičiuodamas, planetoje yra tik apie 70.000 žmonių, kurie praskleidė šeštąją šydą. Ir čia glūdi neįtikėtina ironija: esantieji už 1-5 šydų neturi didelio pasirinkimo, kaip tik laikyti už save toliau pažengusiuosius bepročiais. Sulig kiekvienu praskleistu šydu, eksponentiškai mažėjantį vis šviesesnių žmonių skaičių eksponentiškai vis auganti ‚tamsuolių‘ masė laiko psichiškai nesveikais. Dar blogiau – kuo labiau „šeštukas“ ar dar aukštesnį lygį pasiekęs stengiasi paaiškinti tiems apačioje, ką jis žino, tuo labiau pamišęs jis jiems atrodo.

Mūsų priešas – valstybės
Už pirmųjų dviejų šydų yra didžioji dauguma žmonių. Jie yra valstybės įrankiai: pirmas lygis yra patiklūs rinkėjai, kurių nemokšiškumas pateisina veiksmus politikų, siunčiančių „pirmukus“ mirti svetimuose kraštuose kaip patrankų mėsą – ir tie eina įsitikinę, kad savanaudiškos galingojo elito machinacijos yra nacionalinio saugumo klausimai, dėl kurių verta mirti.
Trečias, ketvirtas, penktas ir šeštas lygiai valstybei kelia vis didesnį rūpestį, nes juos vis sunkiau panaudoti kaip įrankius stiprinti elito galią ir perimti žmonijos turtus į saujelės rankas. Sulig kiekvienu atskleistu šydu šie lygiai vis dažniau vardan bendro labo aukoja savo santykius su draugais ir šeima, profesinę karjerą ir asmeninę laisvę.
Albert Jay Nock (1870-1945), „Mūsų priešas, valstybė“ (1935) autorius, paaiškino, kas nutinka tiems, kurie atidengia septintą ir aštuntą šydus: „Ką padarė valstybė su Sokratu ir Jėzumi? Vieną nunuodijo, kitą nukryžiavo – be rimtos priežasties, o tik todėl, kad buvo nepakenčiamai nepatogūs, kad jiems būtų leista gyventi.“
www.kvantinemagija.lt