Apie „Zeitgeist“, ”Esoteric Agenda” ir panašius filmus

Žmonijos ligos tokiuose filmuose diagnozuojamos teisingai: veikia slaptos organizacijos, kurių tikslas - pavergti pasaulį. Būtų keista, jeigu tokių tikslų, pavyzdžiui, bankininkai nesiektų.
Bet kaip išsigelbėjimas iš sąmokslininkų gniaužtų tokiose kronikose siūlomas bet kas, tik ne darbas su savimi. Gerai, kad tokie filmai kuriami, bet jie neakylų žiūrovą nuveda į šabakštynus, kai bandoma atsakyti į klausimus: “o ką dabar daryti?”, “Kokių veiksmų griebtis, kad to nebūtų?”.
Atskirų eilučių verti Peter Joseph Zeitgeist serijos filmai.

Pamirštas, bet aktualus filmas: „NSO. Paslėpta tiesa“

Jau 70 metų žmonės klausia, kas yra NSO, o vyriausybės arba viską neigia, arba tyli? Kas yra tie ateiviai, su kuriais, kaip spėjama, jau daug metų palaiko ryšius galingiausios pasaulio valstybės? Atvykėliai iš kitų planetų, ar demonų pasaulio emisarai? Kaip galima tikėti tuo, kad kažkokios protingos civilizacijos skrenda į žemę vien tam, kad galėtų dėstyti mums, pavyzdžiui, NEW AGE filosofiją. Kur jų aerodromai? Mėnulyje, po žeme?

NASA projektas „Blue Beam“ nėra vien tik iliuminatų fantazija

Vienas pirmųjų, kuris atskleidė siaubingą NASA projektą „Blue Beam“ buvo Kanados žurnalistas Serge Monast (toliau jį vadinsiu tiesiog Seržu). Vėliau jis netikėtai mirė nuo keistos plaučių ligos. Kitais duomenimis, jį ištiko netikėtas širdies smūgis. Bet kokiu atveju - tai tamsi istorija.Sunku patikėti, kad žmogaus protas gali sukurti tokius dalykus, apie kuriuos rašė Seržas.

Žmogus - universali Visatos kūrybos laboratorija

Robertas Antonas Wilsonas rašė: kūnai susideda iš ląstelių, ląstelės iš molėkulių, molekulės - iš atomų, atomai - iš elektronų ir t.t. Klasikiniai kūnai elgiasi pagal ir pagal klasikinius dėsnius, ir pagal kvantinius, o atomai, elektronai ir kitos, mažesnės dalelės - tik pagal kvantinius dėsnius. Kvantinis pasaulis yra tikimybinis. Jeigu mes jo reiškinius bandome vertinti klasikinių dėsnių ir dogmų požiūriu, suvokiame, jog tai paradoksai. Jei ir toliau manysime, jog gyvenimas yra pilnas paradoksų ir atsitiktinumų būsime pasmerkti amžinoms diskusijoms, kas tikra, o kas ne.

Sąmonės ir tikrovės santykis šiuolaikiniame mokslo pasaulyje

Su Sankt Peterburgo fiziku Michailu Zarečnyj, knygos „Kvantinis-mistinis pasaulio vaizdas, realybės struktūra ir žmogaus kelias“ (квантовая картина мира, структура реальности, путь человека) pradėjau susirašinėti 2007 metais. Jo knyga mane tiesiog užbūrė, o vėliau šių susirašinėjimų pagrindu gimė interviu, kuris turėjo būti spausdinamas žurnale „Mokslas, ezoterika, žmogus“. Tačiau apie šį žurnalą nieko nebesigirdi, o tema taip ir liko nepanaudota, juo labiau, kad savo pašnekovui prižadėjau, jog pokalbis bus kur nors išspausdintas.

Apie S. Lazarevo “Karmos diagnostiką” ir „Ateities žmogų“

Pagal Sergejų Lazarevą, negali būti bažnyčios be aukos. Norint suvokti, kad žmogus yra antrinis Dievo atžvilgiu, reikia kažką atiduoti. Kokia atleidimo priežastis? Ką reiškia „paleisti“? Jeigu mes vidumi praradimų, įžeidimų, nuoskaudų nepriimame - eikvojame labai daug energijos. Kai mes prarandame jėgas, negalime keistis.

Beribė meilė – vienintelė tiesa, visa kita - iliuzija

Fizinė tikrovė – tai tik iliuzija, egzistuojanti išskirtinai mūsų smegenyse. Ar tai tik fantastika iš filmo „Matrica“? Ne, Deividas Aikas (David Icke) parodo visa tai labai rimtai, aiškiai ir įtikinamai. Kiekvieno žmogaus protas prijungtas prie centrinio kompiuterio, kuris transliuoja kolektyvinę realybę. Jėgos, kurios manipuliuoja žmogumi nenori, kad mes sužinotume „tiesą, kuri padarys mus laisvus.“ Knygoje „Beribė meilė – vienintelė tiesa, visa kita - iliuzija“ D. Aikas atskleidžia gyvenimo paslaptis. Kas mes? Ką mes čia veikiam? Kas yra žmogaus kūnas ir kaip galime nustoti senti?