Slaptos organizacijos kaip civilizacijos liga

Atsakymai į žurnalo „Būrėja" klausimus, 2016 m. birželis(papildyta versija)
1. Kokios yra įtakingiausios slaptosios organizacijos pasaulyje? Kokie pagrindiniai jų tikslai?

Įtakingiausia slapta organizacija dažnai laikomas Iliuminatų ordinas, kurį 1776 m. Bavarijoje įkūrė tuo metu Europoje įtakingų šeimų atstovai. Vienas iš kūrėjų - Adamas Weisthaupt'as. Tačiau už jo nugaros stovėjo kiti architektai. O vienas iš svarbiausių - Mejeris A. Rodschild'as. Šių dienų terminais kalbant, tai buvo tų laikų realijomis radikali mafijinė grupuotė. Iš esmės tai 30-33 pakopos pagal Škotijos apeigas masonai. Šios grupės lozungai buvo paremti pačiais švenčiausiais humanizmo principais. Jie neigė organizuotų religijų teisę valdyti žmonių protus ir sielas. Manoma, kad iliuminatai išliko iki mūsų laikų, tačiau vadinami kitais vardais. Net ir šiandien slaptoms organizacijoms, masonams priklauso daug garsių politikų, verslininkų, kurie sudaro vadinamąją Pasaulio vyriausybę, vadovaujančią įprastoms vyriausybėms. Jie aukština humanizmą bei neigia religijas. Jei taip iš tiesų yra, iliuminatai – galingiausia ir slapčiausia iš visų slaptų bendruomenių.
Apie masonų ir iliuminatų ordinus parašyta daug knygų. Viena tokių William T. Still knyga „New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies“. Pasak šios knygos, svarbiausia visų laikų masonų paslaptis – Didysis planas, kurį žino tik išrinktieji. Masonystė, kaip slaptas institutas, buvo reikalingas tam, kad būtų įgyvendinamas šis planas, žinomas dar nuo tamplierių ir rozenkreicerių viešpatavimo Europoje laikų. Manoma, kad tie tikslai yra atėję iš dar anksčiau – iš senovės Egipto ir Babilono.
Iliuminatai ir jų žemesnieji broliai masonai tiki, kad egzistuoja didysis Visatos Architektas ir dvi priešingos, konkuruojančios jėgos Adonajus ir Liuciferis. Šiame kontekste Liuciferis vertinamas ne kaip „blogas berniukas“, bet kaip vienas iš Visatos aspektų. Jie nelaiko Liuciferio, kaip puolusio angelo arba velnio. Iliuminatai tiki, jog kaip tik Abraomo, Jokūbo ir Mozės Dievas buvo „blogietis“, nes nuvertė Liuciferį, nors jis, esą, buvęs pats tikriausias šviesos nešėjas ir žmonijos draugas. Masonai tiki Liuciferiu, kaip savo Saulės Dievu (RA) todėl, kad oficiali Europos (krikščionių) bažnyčia nepripažino asmens laisvės, vijo mokslą ir t.t. Tuo tarpu Liuciferis visuomet buvo mokslo ir žinių simbolis, senų standartų griovėjas. Beje, kaip ir Jėzus Kristus.
Masonų veiklos ideologas Albertas Pike prieš maždaug du šimtmečius savo knygoje „Moralė ir dogma“ rašė, kad Liuciferis yra jėga, sukurta dėl gėrio, tačiau galinti tarnauti kaip blogis. Tačiau Liuciferis ne visuomet elgiasi kaip blogis. Silpnavalės sielos bus apakintos Liuciferio šviesos. Ir tik stiprios valios žmogus, ne egoistas, morališkai tvirtas gali pajusti teigiamus Liuciferio aspektus. O tie, kurie turi silpnybių – pajus jo griaunamąją jėgą. A.Pike‘as rašo, kad Liuciferis ir yra ta „jėga" ar „laisva valia“, atseit, demokratija, laisvė, lygybė, brolybė, ko visi normalūs žmonės iš tikrųjų ir siekia. Tačiau tai tik viena medalio pusė. Masonų judėjimas šiandien išsigimė ir tapo tarptautinės politikos bei transkontinentinių korporacijų, lobizmo įtakos ir galios šerdimi. Galbūt žmonės jau nebetiki „šviesaus rytojaus“ idėja ir mėgaujasi neribotais turtais bei įtaka spręsti eilinių žmonių likimus.
Didžioji masonų idėja - nauja pasaulio tvarka, kartu su tikėjimu Liuciferiu, kaip Dievu. Naujos pasaulio tvarkos planą ketinama užbaigti maždaug 2020 metais. Pagal įvairias masoniškas pranašystes, kuriomis tiki ordinams priklausantys žmonės, po 3 pasaulinių karų turi įvykti ekonominė krizė, po to turėtų kilti chaosas. Ir tik tada ateis naujas gelbėtojas, geras diktatorius ir įves naują pasaulio tvarką.
Iliuminatai iš esmės yra religijos forma, kai žmonės jaučiasi nušvitusiais ir galingais. Jie žino daug, gali daug, tačiau, remiantis blaiviu protu, nušvitusiais juos laikyti tikrai būtų sudėtinga. Jie tiki Liuciferiu ir šio tikėjimo šaknys, esą, atėjusios nuo Babilono ir Egipto laikų. Tada ir atsirado dabartinių slaptų brolijų ištakos. Iš visų vėlesnių religijų jie paėmė tai, ką manė reikalinga: simbolius, tradicijas, dievus, ritualus, magiją, filosofiją ir kt.
Masonai ir iliuminatai - tai kaip pirštinė rankoje. Dauguma žmonių mano, jog iliuminatai sąmoningai daro blogus dalykus, nes jie iš prigimties „blogi berniukai“: pikti, gobšūs, ištvirkę, fanatikai. Iš tikrųjų jie apie save tikrai taip negalvoja. Jie nuoširdžiai tiki, jog skleidžia gėrį. Tiki, kad nauja pasaulio tvarka bus gėris visiems ir mano, jog būtina vaidinti blogus vaidmenis tam, kad būtų pasiektas tikslas (žr. norvegų siaubą A. Breiviką: tipiškas atvejis-aut.patst).
2. Ar tokios slaptosios organizacijos veikia ir Lietuvoje? Iš ko galima spręsti apie jų veiklą?
Įvairūs vieši šaltiniai teigia, kad masonija, kaip organizacija, atsirado 1717 m., įkūrus Didžiąją Londono Ložę. Vėliau, esą, masonų judėjimas paplito po visą pasaulį. Amerikoje masonai buvo vieni pagrindinių išsilaisvinimo kovų iniciatoriai ir veikėjai.
Po Amerikos revoliucijos visose valstijose susikūrė nepriklausomos Didžiosios ložės. Tokiu būdu buvo nuspręsta sukurti vieną Didžiąją Jungtinių Amerikos Valstijų ložę, kurios Didžiuoju meistru būtų tapęs Džordžas Vašingtonas.
Pirmoji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje masoniškoji organizacija buvo įkurta 1776 metais. Dar LDK laikais Vilniuje jau veikė trys - „Gerojo ganytojo“, „Išminties šventovės“ ir „Uoliojo lietuvio“ - ložės. Jos veiklą atnaujino ir tarpukariu, ir atkūrus nepriklausomybę 1990 m. Iš esmės tai nėra blogų berniukų klubai, kaip kad daugelis mano. Reiktų nepamiršti, kad masonai – Europos ir visos Vakarų civilizacijos kultūros dalis. Tačiau iš kitos pusės – tai neformali, įtakinga klubinė valdžios forma. Įtakingi, išsilavinę, aukštas pareigas užimantys vyrai susirenka po darbo į patalpas, kur atliekami keisti prasmės neturintys ritualai. Po jų – sprendžiami svarbiausi valstybių ir bendruomenių klausimai. Sprendimai priimti ložėse įgyvendinami jau formalios valdžios kabinetuose ir posėdžių salėse.
Norint identifikuoti masonų veiklą, atkreiptinas dėmesys į tokius dalykus kaip sprendimai arba politinė linija, kuri nesikeičia, nepriklausomai nuo rinkimų rezultatų. Jei taip atsitinka, vadinasi, veikia slapta užkulisinė organizacija, kuri kontroliuoja formalią poziciją bei opoziciją ir, politinei švytuoklei siūbuojant, t. y. pasikeitus valdžioms – iš esmės valstybėje niekas nesikeičia. Ar ne taip yra ir Lietuvoje? Masonų ložių nariais gali būti ne tik žymūs ar mažiau žinomi, tačiau įtakingi politikos ir visuomenės veikėjai, bet ir kriminalinio pasaulio autoritetai. Pastarieji – tiesiog nepaskandinami. Prisiminkime garsias Lietuvoje bylas garsiems veikėjams ir pamatysime, kad nė vienas iš jų nėra sulaukęs adekvačių teismo sprendimų finansinėse ir net kriminalinėse bylose.
3. Sklinda gandai, kad Lietuvos įtakingieji ir turtingieji žmonės taip pat yra susibūrę į slaptas organizacijas. Ar tai gali būti tiesa?
Lietuvoje veikia kelios svetainės, kuriose galima gauti viešą informaciją apie panašių organizacijų veiklą. Daugiausia klausimų kelia su Alister Crowley vardu susiję vadinamieji Rytų tamplieriai. Tai iš esmės satanistinė grupuotė. Aš pats prieš du dešimtmečius buvau verbuojamas į labai keistą įtakingų žmonių klubą, narystė kuriame būtų atvėrusi plačias karjeros ir finansinės laisvės galimybes. Atsisakyti nėra priimtina. Tačiau atsisakiau ir beveik dvejiems metams man buvo įteiktas „vilko bilietas“. Turėdamas tokią asmeninę patirtį galiu daryti prielaidą, kad dalyvavimas keistuose klubuose arba keistuose vakarėliuose su keistais ritualais – mūsų valstybėje gana paplitęs dalykas.
Kartais jaunas, perspektyvus specialistas, patekęs į kokią nors valstybės tarnybą, net neįtaria, jog dalyvauja ritualuose, kai yra kviečiamas po darbo ar savaitgalį apsilankyti saunoje su kolegomis, susicementuoti kolektyvą ir pan. Tokioje neformalioje aplinkoje aptariami svarbūs sprendimai, kurie po to tik formalizuojami popieriuje, sugrįžus į kabinetus. Beje, įvairūs neformalūs įšventinimo ritualai, būdingi jėgos struktūrose ir net studentų „fuksų" krikštynos yra įšventinimo į masoniškus agregorus tolimi atgarsiai. Tai ritualai, atėję iš labai senų laikų. Slapti ir pusiau slapti „įšventinimai“ neformaliame lygmenyje sucementuoja bendruomenes. Ir tai yra tam tikras plačiai paplitęs savikontrolės ir organizacijų savivaldos modelis.
4. Kaip į viešumą nuteka žinios apie slaptųjų organizacijų veiklą?
Retai kada nuteka. Vienas didžiausių atskleidimų, susijusių su slaptų organizacijų veikla – JAV Jelio universitete veikusios, o gal tebeveikiančios organizacijos „Kaulai ir kaukole“ (“Skull and Bones“) atskleidimas. Su šios slaptos organizacijos veikla susiję kai kurie 20 a. JAV prezidentai, bankininkai, kongreso nariai.
Lietuvoje nieko panašaus nesame girdėję. Yra žmonės, dažniausia, rašytojai, žurnalistai, kurie stebi slaptų organizacijų veiklą, renka medžiagą tiesiog po kruopelytę. Pavyzdžiui, apie vadinamąjį įtakingų pasaulyje vadovų „Bilderbergo“ klubą. Tai politikų, finansininkų, transnacionalinių korporacijų atstovų, slaptųjų tarnybų vadovų bei patikimų žurnalistų ratas. Jie slapta renkasi kas keleri metai kokioje nors atokioje pilyje ir sprendžia mūsų visų likimus. Ir netgi ši organizacija nėra tie tikrieji sprendikai. Jie tiesiog atsineša idėjas iš savo šeimininkų – slaptų ložių ir mąsto, kaip jas spręsti. Dauguma tų sprendimų susiję su strateginių išteklių kainomis, kokį valstybės vadovą reikia „nuimti“ ir kokį „pastatyti“, kur turi įvykti karas, revoliucija, ką turi žinoti ir ko neturi žinoti paprasti žmonės ir pan. Eilinių žmonių likimai jiems neįdomūs, jie projektuoja strateginius, globalius sprendimus.
5. Ar saugu telefonu arba socialiniuose tinkuose diskutuoti tokiomis temomis, kaip ši? Teko girdėti, kas vienas iš slaptųjų organizacijų tikslų - sekti bei rinkti informaciją apie tam tikrus žmones? Kaip žinoti, ar tave seka?
Žinoti tiesą ir ją liudyti – lengva. Daug sunkiau gyventi dvigubais standartais. Kai privalai daryti bjaurius darbus ir dėl to jausti sąžinės graužatį – nėra lengva. Jeigu bijosi sakyti tiesą arba abejosi viešo gyvenimo tiesomis, bet eisi į kompromisus su sąžine – bus dar blogiau. Prezidentą Dž. Kenedį nužudė už tai, kad jis viešai piktinosi slaptumu politikoje ir finansuose. Požiežius Jonas Paulius II kvietė nebijoti nieko. Manau, kad bet koks slaptumas – nėra gerai. Žmonės turi žinoti, kas sprendžia jų likimus, kokios tikrosios sprendimų priešastys, koks galutinis tikslas. Žmonės turi žinoti ir kontroliuoti visų įmanomų valdžios institucijų veiklą. Skaidrumą reikia ne imituoti, o vykdyti kiekviename viešo gyvenimo žingsnyje, kad neįsikerotų nevaldoma ir nebaudžiama elitokratija.
Sekti žmogų šiais laikais labai lengva. Svarbiausia, mes turime nebijoti liudyti tiesą ir demaskuoti melą, net ir tuo atveju, kai gręsia pavojus išlikti.
6. Ar tiesa, kad po viešai matomais politikų bei prekybininkų sprendimais slypi kažkas, ko mes nematome?
Dažniausia taip ir yra, bet tiesioginių įrodymų, greičiausia, nerasime. Rinkos dėsniai, kuriais remiasi prekybininkai, nurodydami kainas – tai tik imitacija. Gamtoje rinkos dėsnių nėra. Visus skaičius kainų lentelėse užrašo žmogus savo ranka. Prekybos centrų vadovai nurodymus apie tai, kokios turi būti kainos gauna el. paštu iš vieningo centro. Bet tai tik mažmeninė prekyba. Kainos strateginių žaliavų biržose pasikeičia ne dėl kažkokių „nevaldomų faktorių“, tokių, kaip mistinė rinka. Skaičius užrašo tokie patys žmonės ir jie tai padaro beveik „iš lubų“. Jei tu esi transnacionalinės korporacijos vadovas ar įtakingas bankininkas, tai eilinių žmonių finansinė gerovė tau visiškai nerūpės.
Pagrindinė šio provakarietiško valdymo stiliaus esmė - nelaimingas žmogus. Jei netikite, pasiskaitykite 20 a. ir 21 a. istorijos vadovėlius. Apie laisvę, lygybę, brolybę visi jau pamiršo, netgi šiuolaikiniai masonai.
Valstybės lygmeniu svarbūs sprendimai dažniausia priimami neformaliose sueigose ir tik po to formalizuojami kabinetuose. Ir tie sprendimai retai kada rezonuoja su paprastų žmonių lūkesčiais gyventi laisvėje, lygybėje ir brolybėje. Galbūt tai ir yra tas liuciferiškas stilius - kuo blogiau - tuo geriau, nes esant blogoms sąlygomis išgyvena stipriausi. Tai ir yra, ko gero, kelias į masonų išsvajotąjį auksinį milijardą. Tai ir yra ta daugiaprasmė „Didžioji pjūtis". Kaip sakydavo Mokytojas, „kas turi ausis, teklauso..."
7. Pasaulyje vis silpsta Katalikų bažnyčios įtaka. Kam tai yra naudinga?
Katalikų ir ne tik katalikų - visos bažnyčios tam tikra dalimi yra valdymo įrankis. Net ir dvasinio luomo žmonės priklauso masonų ložėms. Istorija byloja, kad vienas iš Vatikano iždininkų Roberto Calvi 1982 metais buvo pakartas po Londono „Blackfriars" tiltu su plyta kišenėje. Su šiuo žmogumi, kurio mirties aplinkybes iki šiol gaubia masoniškų paslapčių šešėliai, susijęs ir vienas žymus pasaulio lietuvis - amerikiečių arkivyskupas Paulas Casimiras Marcinkus, 18 metų tvarkęs Katalikų Bažnyčios finansus ir siejamas su dideliu Italijos bankininkystės skandalu. P. C. Marcinkus keistomis aplinkybėmis mūsų pasaulį paliko prieš 10 metų. Finansinių aferų galai paskandinti vandenyse.
Reiktų atskirti Kristaus mokymą nuo Katalikų bažnyčios. Tačiau šiandien, teisingai pastebėjote, bažnyčios vaidmuo silpta, o reputacija ir įtaka visuomenėje mažėja. Manau, kad tai nėra vien tik slaptų organizacijų nuopelnas. Tiesiog šiuolaikiniam žmogui griežtos tikėjimo dogmos darosi nepriimtinos. Šiuolaikinis žmogus ieško laisvo, asmeninio dialogo su Dievu, be hierarchų priežiūros. Sielos reikaluose nebereikia kolektyvų ir kolektyvinių tiesų, kai etika ir dorovė plaukia iš žmogaus širdies. Tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl silpsta bažnyčia. Kai kas pasakytų - nėra tvarkos, nes žmonės nepaiso tradicijų ir autoritetų. Liuciferis klesti?..
8. Sklinda gandai, kad masonų ložės nariais negali būti moterys. Ar tai tiesa? Dėl ko taip yra?
Dabartiniais laikais yra masonų ložėse ir moterų, yra ir grynai moteriškų ložių. Bet iš esmės – tai vyriškas užsiėmimas.
9. Kokie numanomi slaptųjų organizacijų tikslai kitiems metams ar kitiems dešimtmečiams? Kokių pokyčių pasaulyje galima tikėtis?
Slaptų organizacijų nariai tiki, kad kontroliuodami bankus, finansus bei visą pramonę, daro be galo didelę naudą evoliucijai, antraip, mes būtume likę laukiniais žmonėmis. Bet tai tik iliuzija. Iš realaus gyvenimo žinome, kad gyvenimas nesikeičia į rojaus pusę.
Iliuminatai finansuoja būsimą naujos pasaulio tvarkos projektą tyliai, iš už scenos. Nors, taip pat tikėtina, jog didžioji dalis žemesnio rango masonų tuo netiki ir galvoja, jog priklauso kokiam nors kultūriniam ar labdaros sąjūdžiui. Išrinktieji gi mano, jog pinigai ne tik kalba, bet ir gali priversti tylėti. Bet, ar iš tikrųjų iliuminatai valdo pasaulį? Jie tikrai ruošiasi permainoms, mokydami savo narius. Jie kiekvieną dieną godžiai ir nuosekliai artėja prie savo tikslo. Pasieks jį, ar ne – kitas klausimas. Aš asmeniškai tuo netikiu.
Slaptų brolijų atstovai sudaro tik labai menką žmonijos dalį. Slaptos brolijos tiesiogiai susijusios su pastaruoju metu plintančių reiškiniu – pedofilija ir vaikų pornografija. Nekalti vaikai jiems reikalingi ritualams. Jiems (pedofilams) visada pavyksta pasislėpti nuo teisingumo, todėl, kad nuo vaikystės, traumuojant jų pačių psichiką, krauju prisiekiama tylėti.
10. Kokios pačios didžiausios iliuminatų silpnybės?
Pirmiausia, jie yra pasipūtę, o į paprastą žmogų žiūri kaip į avį bandoje. Jie pilni puikybės, laiko save neklystančiais, nušvitusiais ir nebaudžiamais dievais. Visas grėsmes jie laiko tiesiog uodo įkandimu. Tačiau net ir labiausia savimi pasitikintys žmonės padaro klaidų. Dauguma slaptų brolijų narių – anksčiau yra patyrę psichikos traumas. Juk normalus žmogus turi imunitetą bet kokiam slaptumui ar manipuliacijoms. Kol kas jie nežino, kad laisva valia gali palikti savo „klubus“. Viduje daugelis jų tai norėtų padaryti. Ir kuo toliau, tuo labiau šis procesas stiprės.
11. Ar paprastas žmogus gali jaustis saugus šiame pasaulyje, kuriame svarbius sprendimus priima ir pasaulio likimą nulemia slaptosios organizacijos?
Žinoma, kad negali. Manau, kad šiame gyvenime sąmoningas žmogus turi turėti asmeninį planą ir gyventi savo sielos interesais. Kiekviena slapta brolija siekia neleisti žmonėms pajausti savo dvasinę prigimtį. Jie siekia uždaryti žmoniją į materialų suvokimą, tam tikrą, kontroliuoti patogią sisteminę matricą. Taip yra todėl, jog materialų žmogų lengva valdyti, nes jis - pažeidžiamas.
12. Koks slaptųjų organizacijų vaidmuo Sirijos konflikte, pabėgėlių krizėje? Kuo šie politiniai įvykiai joms naudingi?
Man atrodo, kad vyksta tam tikstas žmogiškųjų išteklių pasaulyje perskirstymas. Dėl karo Sirijoje – kur kas sudėtingiau. Ten – buvęs Babilonas – Vakarų civilizacijos lopšys. Jeigu Londonas – naujasis Babilonas, tai ten – senasis arba pirmasis, vadinasi, svarbiausias. Ten pasirodė dievai, kurie žmogų pakeitė genetiškai. Įtariu, kad ten yra kažkas daugiau negu teritorija, kurioje daug naftos ir džihadistų bepročių.
www.kvantinemagija.lt