Pamirštas, bet aktualus filmas: „NSO. Paslėpta tiesa“

Jau 70 metų žmonės klausia, kas yra NSO, o vyriausybės arba viską neigia, arba tyli? Kas yra tie ateiviai, su kuriais, kaip spėjama, jau daug metų palaiko ryšius galingiausios pasaulio valstybės? Atvykėliai iš kitų planetų, ar demonų pasaulio emisarai? Kaip galima tikėti tuo, kad kažkokios protingos civilizacijos skrenda į žemę vien tam, kad galėtų dėstyti mums, pavyzdžiui, NEW AGE filosofiją. Kur jų aerodromai? Mėnulyje, po žeme? Kas gali paneigti, gal būt todėl ir buvo surengtos Apolono misijos į Mėnulį, kurias NASA'i teko keistai nutraukti dėl visiškai vaikiškų ir naivių priežasčių – pinigų stokos. Šiuo metu rengiamas naujas projektas – Atskleidimas, per kurį valstybių vadovai žada pasakyti, kad mes Visatoje ne vieni. Kokia viso to prasmė ir kur čia slypi eilinis melas?
Net ir vaikai darželyje žino, kad vyriausybėmis tikėti negalima, ypatingai tokiais slidžiais klausimais, kaip kosmosas. Jeigu Obama ir „atskleis“ neva tiesą, tai jokių konkrečių įrodymų nepateiks. Šis spektaklis ruošiamas tik dėl politinių priežasčių. Vienas iš tikslų – sukelti naują grėsmę, kad jos akivaizdoje galima būti mobilizuoti nacijas.
„Svetimi Mėnulyje“?
-------------------
Iš pradžių prisiminkime REN TV laidą: „Svetimi mėnulyje“. Gal taps aiškiau, kodėl JAV nutraukė Apolono programą, o rusai į Mėnulį nebesiunčia nei „lunachodų“, nei šunų. Ir apskritai, kodėl vienintelis Žemės palydovas mokslininkų ir keliautojų jau visiškai nebedomina?

Su kai kuriais filmo „Svetimi Mėnulyje“ teiginiais sunku sutikti, bet iš esmės filmas daug ką paaiškina. Nemanau, kad rusai viską vyniotų į vatą, juo labiau, kad kai kuriuos projektus jie vykdė beveik kartu su amerikiečiais, o Mėnulyje matė kažką tokio, kas neįtelpa į mokslo žinių rėmus.
Tačiau vis viena neišeina iš galvos klausimas, kokia prasmė visa tai slėpti nuo visuomenės?
1.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=avvnuuuQLQs]
2.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=GdwItZE9iLU&feature=related]
3.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=IIV0Jj6quEI&feature=related]
4.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=QckdQQzQDtU&feature=related]
Ar tobuloms civilizacijoms reikalingi erdvėlaiviai?
--------------------------------------
Egzistuoja teorija, kad protingų būtybių civilizacijos tiek mūsų Visatoje, tiek paralelinėse vystosi maždaug 3 kryptimis. Pirma – išorinė arba technogeninė evoliucija. Tai įmanoma 3-4 tankio planetose, tokiose kaip Žemė. Jose protingi individai atsisako vidinės evoliucijos ir susikoncentruoja tik į savo išorę, o vidinė evoliucija imituojama arba profanuojama, jeigu kas nors siekia, kad tos civilizacijos patirtų dualizmo ir atskirties naštą.
Jos gali pasiekti aukštą technologijų išsivystymo lygį, tačiau niekad nepasieks tokio, kuris leistų pagaminti erdvėlaivius, akimirksniu galėsiančius skrosti milijardus šviesmečių. Jos tokio lygio niekad nepasieks, kol nesuvoks, kad tie dėsniai, kuriuos jie „atrado“ - riboja juos pačius ir neleidžia laisvai lankytis kitose planetose (nes tuos dėsnius "palaiko galioje" jie patys, to net nežinodami).
Antra galima evoliucijos kryptis – vidinė, kai individai tobulina savo dvasinius kūnus, minimaliai tenkindami išorinius poreikius. Tai būdinga 6-7 tankio planetoms. Viskas čia labai paprasta. Jeigu tu eini dvasiniu keliu, tai erdvėlaiviai, portalai ir kitokios technologijos nebereikalingos. Įsivaizduokite pasaulį, kaip didelį Tibetą. Tu gali keliauti sąmonės pagalba, įsikūnyti į avatarus, manipuliuoti erdve ir laiku be jokių problemų - vien minčių pagalba, todėl atstumams erdvėje įveikti nereikia jokių elektroninių ar mechaninių įrengimų. Bet yra iš trečioji kryptis – mišri, kuri būdinga iki 5-6 tankio planetose. Tai civilizacijos, kurios tam tikru etapu vystėsi vidiniu keliu, tačiau vidinį kelią pristabdė, nes reikėjo ištobulinti technologijas. Tačiau jos nebegali toliau tobulėti vidine prasme, nes sukurtas technologijų lygis to neleidžia. Jie yra savo pačių sukurtų mašinų įkaitai, nors to dažniausiai ir nesuvokia. Tokios civilizacijos yra pačios pavojingiausios, nes joms reikia daug energijos ir dažnai tautosakose tapatinamos su demonų ar dvasių pasauliais.

Išvada čia paprasta ir logiška: jei civilizacija pozityti ir tikrai taip tobulai išsivysčiusi, jos atstovams technika nereikalinga, nes dvasinį kelią pasirinkusioms būtybėms, transporto priemonių, kelionėms iš vienos Visatos pusės į kitą, nereikia. Jie tai gali daryti kitais būdais. Juk yra daug žmonių pačioje žemėje, kurie keliauja po Visatą be jokių erdvėlaivių, t.y. sąmonės pagalba.
Tačiau šioje ateivių demaskavimo istorijoje, kuri prasidėjo prieš 70 metų, o šiuo metu pasiekė savo kulminaciją, yra svarbi kita medalio pusė.
Ar ateiviai iš tikrųjų yra ateiviai?
----------------------------

Reiktų sutikti su psichiatrais, kad didžioji dalis kontaktų gali būti paprasčiausios manipuliacijos arba haliucinacijos. Vaidentis gali netgi Vyriausybės nariams, slaptoms tarnyboms, spaudai, jeigu to reikia politikai palaikyti. Bet yra ir tikrų kontaktų, su kažkokias tikrais ateiviais, kuriuos matė šimtai žmonių vienu metu ir yra viskas užprotokoluota vaizdo medžiagose su ekspertų išvadomis: „jokios klastotės“.
Jei tai ateiviai tai iš kur jie? Iš kitų planetų, ar paralelinių pasaulių, kurių egzistavimą mokslas bei religijos pripažįsta viešai?
Nemaža dalis tų paralelinių pasaulių gal būt yra visiškai šalia. Juos senosios kultūros ir religijos vadina tiesiog – dvasių ar demonų pasauliais. Tai maždaug 4 tankio pasauliai, dažnai tapatinami su žemesniuoju astralu. Vieni ufologai tvirtina, jog viduramžių demonai yra tie patys NSO, o kiti, kad dabartiniai NSO yra ne kas kita, o seni geri žmonių „draugai“ iš anapusinio mirusių ar dvasių pasaulio. Ir jie žmogui apsireiškia tokiais apdarais, kokių tikisi atitinkamo laikotarpio stebėtojo protas. Kol žmogus nežinojo, kad yra technologinis progresas, NSO jiems prisistatydavo kaip kaukai, aitvarai, undinės, troliai, džinai ir kitokie gretimų pasaulių gyventojai, esantys už žmogaus regimumo ribų. Tik pradėk su jais bendrauti, jie gali pasiversti bet kuo, atrodyti bet kaip, kad tik įtikintų jog jie ne kas kita, o tikrieji pagalbininkai-dievai. Dabar, per pastaruosius 70 metų, kai žmogus patyrė mokslinį-techninį proveržį ir pradėjo galvoti ne apie Dievą, o apie proto brolius Visatoje, neatmestina versija, jog tuo pasinaudojo ir mūsų "svečiai", kurie 1948 m. Rozwelle prisistatė kaip ufonautai, buvo pagauti ir netgi teismo ekspertų išpjaustyti. Jeigu iš tikrųjų Mėnulis yra ateivių irštva, tai visiškai neatmestina versija, jog šis Žemės palydovas yra ne kas kita, o demonų instrumentas, per kurį nesunku valdyti visą planetą, jos resursus, įskaitant žmones. Tik bėda ta, jog laikai keičiasi tiems padarams ne į gerąją pusę, todėl manipuliacijos NSO tema šiandien pasiekė aukščiausią lygį. Ir esamam status-q palaikyti reikia vis daugiau energijos ir rezursų. Ir visa tai mes akivaizdžiai pastebime girdėdami Vyriausybių pažadus atskleisti slaptus duomenis apie kontaktus su ateiviais. Tačiau šis spektaklis, kaip atrodo, bus ne kas kita, o garo nuleidimas, norint paslėpti daug baisesnę tiesą.
Jei pasaulio šalių vyriausybės pradeda kalbėti apie kontaktų su ateiviais pripažinimą, arba mažų mažiausiai slaptų failų paviešinimą, tai tie kontaktai greičiausiai buvo ne su tikromis ateivių civilizacijomis (kurių atstovai be abejonės buvo žemėje, o gal ir dabar lankosi), bet su demonų kolonijomis, kurios gyvena čia pat žemėje, Mėnulyje, po žeme, Marse, kur tik nori. Jų yra pilna visuose pakampiuose. Verta sutikti su George Kavassilas'su, kuris teigia, jog geranoriškų svečių į Žemę jie net neprileidžia, todėl geriesiems tenka gudrauti ir ieškoti avatarų į kuriuos galėtų įsikūnyti ir per juos veikti žmonijos sąmonę. Ir šitų demonų kolonijų didžiausias laimėjimas buvo tas, kad žmonės netikėjo, kad jie egzistuoja. Labai gerai veikti ten, kur tavęs niekas nemato. David Icke minimi reptiloidai yra tik viena iš daugelio kolonijų, kurių yra ne vienas šimtas. Jie meistriškai apsimetinėjo dievais, aitvarais, kaukais, džinais, auksinėmis žuvelėmis, tačiau šiuo metu meistriškai apsimetinėja ateiviais, tokiais kaip Ashtar Comand bei įvairiems „prašvitusiems“ New Age veikėjams duoda channelingus apie tariamą išsigelbėjimą. Įdomu nuo ko? Budeliai, melagiai ir manipuliatoriai kalba saldžią tiesą ir siūlo išsigelbėjimą – ar neatrodo keista?
Per maginius ritualus įtakingos masoniškos organizacijos daugiau kaip du tūstančius metu stengiasi su jais tais padarais palaikyti ryšį, kad gauti informaciją ir technologijas, kurios leistų nebaudžiamai viešpatauti ir lobti savo paveldėtose teritorijose imituojant demokratiją ir laisvą ekonomiką.
Nekyla abejonių, kad didžioji dalis ateivių (nesakau, kad visi) ir praėjusių amžių dievai (ar demonai), su kuriais siekdavo palaikyti telepatinį kontaktą ir gauti žinias tokie veikėjai kaip Alister Crowley, Albert Pike ir t.t., yra vienas ir tas pat reiškinys. Šiandien eiliniai žmonės demonais mažai tiki, tačiau remiantis statistika, NSO egzistavimu neabejoja du trečdaliai amerikiečių ir europiečių. Ir tai ne nuostabu, nes žmonės per žiniasklaidą nuolat girdi informaciją apie kontaktus, mato filmus, skaito straipsnius. Valstybė ir korporacijos ruošia žmones kontaktams nuo darželinio amžiaus. Maisto papildai vaikams „Marsiečiai“, ateivių pilna animaciniuose filmuose, knygose, žurnaluose. Pavyzdžiui, kad ir tokiame iš pirmo žvilgsnio nekaltame vaikiškame žurnale „Cars“ („Ratai“) radau nuotaikingai nupeštas skaidančias lėkštes. Susimąstykime, kokiu tikslu korporacijos vaikams kiša informaciją apie ateivius?
Kodėl bažnyčios draudžia magiją?
------------------------
Bet grįžkime prie demonų. Graikų kalboje žodis demonas reiškia intelektą, protą, žinias. Vadinasi demonų pasaulyje svarbiausias dalykas - žinios ir informacija, kuri paprastiems mirtingiesiems nepasiekiama. Neatsitiktinai krikščionių bažnyčios draudžia bendravimą su dvasių ir demonų pasauliais tuo pačiu uždėdama veto bet kokiai magijai, spiritizmui ir okultizmui, t.y. žinioms, kurios įprastiniais būdais paprastiems mirtingiesiems nepasiekiamos. Tačiau pati bažnyčia ir jos dvasininkai liturgijose naudoja magijos elementus. Stebint mišias ir žinant magines technologijas tai yra akivaizdu. Bet ne čia esmė. Toks bažnyčios draudimas yra labai logiškas bei paremtas realia praktika, nes bendravimas su dvasių ir demonų pasauliais paprastiems žmonėms, kurie nežino saugumo technikos, dažniausiai baigiasi tragiškai. Taip atsitiks ir vyriausybėms, kurios mano, jog bendrauja su ateiviais, o iš tikrųjų su demonų pasauliais. Vyriausybės faktiškai jau apgautos, tik jos dar to nesuvokia. Maža to, įtakingos vyriausybinės ir elitinės struktūros demonus išpažįsta savo religiniais dievais ir per masonų ložes toliau siekia nuolatinių kontaktų. Ir kas iš to? Jie vis tiek apgavo ir apgaus. Juo labiau, kad dabar bendravimas su jais visiškai neperspektyvus dalykas, savivalės ir paslėptų maginių galių periodas eina į pabaigą. Apsižiūrėkime apink save, savo buitį, gyvenimą, darbą ir pastebėsime, jog tai kas anksčiau buvo paranormalu, tas dabar tampa normalu, nes sąmonė plečiasi, nepriklausomai nei nuo demonų/ateivių norų, nei nuo bažnyčios draudimų.
Kodėl kontaktai baigiasi tragiškai?
------------------------------
Tragiškai tokie kontaktai baigiasi pirmiausia todėl, jog dažniausiai kontaktuotojas susižavi galiomis ir gautomis žiniomis, kurios sukuria iliuziją, jog esi tobulesnis už kitus, o tai skatina puikybę. Puikybė yra geras kabliukas žmogų kabinti toliau. Toks žmogus pamiršta savo pagrindinę užduoti be jokių kompromisų eiti vidiniu keliu ir atrasti Dievą. O būtent to paralelinių pasaulių „civilizacijos“ (pavyzdžiui, visiems žinomi reptiloidai) labiausiai ir siekia, kad būtent juos žmonės pripažintų savo dievais ir nusilenktų.
Tyrinėjimai parodė, jog NSO liudytojų psichinė būklė dažnai pasireiškia tokiais pačiais simptomais, kaip ir apsėstųjų demonais. Dauguma kontaktuotųjų prisimena, jog yra patyrę agresiją, smurtą, lytinį prievartavimą ir t.t. Viduramžiais kontaktus su demonais apsėdimus lydėdavo aštrus sieros kvapas. Liudytojai teigia, jog toks pat kvapas jaučiamas ir bendraujant su "šiuolaikiniais" ateiviais.
Tiesa, žmogus tobulėja ir mokslas atranda tai kas anksčiau buvo išskirtinai demonų prerogatyvoje, todėl atskiros mokslo šakos iki šiol neatsikrato magijos etiketės ir yra slaptų tarnybų stropiai saugomos. Juk labai paranku rimtą dalyką vadinti magija (su neigiamu atspalviu), jei nenori, kad didžioji dalis žmonių sužinotų paslaptis, kurios gali juos padaryti laisvais ir laimingais. Dalis atradimų iki šiol saugomi nuo žmonių akių vien todėl, kad bijoma žinias atiduoti liaudžiai grynai dėl susireikšminimo ir noro būti keliais laipteliais aukščiau nei pilka masė.
„NSO. Paslėpta tiesa“.
---------------
Kadangi apie Atskleidimo projektą įvairių šalių vyriausybių užkulisiuose kalbama jau treti metai, ši tema šiandien yra itin aktuali, todėl prieš 16 metų sukurtas filmas „NSO. Paslėpta tiesa“ vėl kaip niekad svarbus. Visa tai reikia prisiminti vien tam, kad nepakliūti ant propagandinės meškerės kabliuko.
Tačiau nereikia atmesti minties, kad šitas filmas - taip pat gali būti propaganda.
1
[video:http://www.youtube.com/watch?v=7fql_vyqV2s]
2
[video:http://www.youtube.com/watch?v=8UJ32i2rlyE]
3
[video:http://www.youtube.com/watch?v=kgHH47WZZgU&feature=related]
4
[video:http://www.youtube.com/watch?v=TDoAFQ131Gg&feature=related]
5
[video:http://www.youtube.com/watch?v=8DCsXBohZX4&feature=related]
6
[video:http://www.youtube.com/watch?v=I6jV1YCyU4A&feature=related]
7
[video:http://www.youtube.com/watch?v=zAIvdMil-Sg&feature=related]
8
[video:http://www.youtube.com/watch?v=qeYwaG4NRkk&feature=related]
Ir pabaigai
---------
Atvirai pasakius, aš netikiu, kad projektas Atskleidimas, apie kurį plačiai kalba ufologai bei įvairaus plauko insaideriai kada nors įvyks, nors diskusijos dėl to verda jau 3 metus. O jeigu ir įvyks, tai jie pažers mažas nuotrupas apie nieką, tuo tarpu pagrindiniai dalykai vis viena visuomenei nebus prieinami. Atskleisimas turi būti suderintas su visomis suinteresuotomis struktūromis, ypatingai Vatikanu, kuris šiuo klausimu taip pat turi kategorišką nuomonę. Jeigu tai nebus padaryta gali kilti lygiai toks pat konfliktas kaip ir dėl klonavimo arba gėjų santuokų. Tikrų kontaktų atskleidimas taip pat prilygtų prisipažinimui, jog Vyriausybės bei jas formuojančios įtakingos struktūros yra tiesiogiai parsidavę juodosioms jėgoms. Tai būtų prisipažinimas, kad krikščionybė, biblija ir panašios vertybės, kuriomis valdžia dangstosi siekdama socialinės kontrolės, tėra jiems turši popieriai.
Vadinasi išvada ta pati: tikro atskleidimo sunku tikėtis, nebent koks insaideris ištrauks kokį vieną-kitą popierių į dienos šviesą, kuris nieko esminio neatskleis.
Ir tuo viskas baigsis.
Su meile, Gintaras
Kopijuojant į kitą blogą, nepamirškite pridėti nuorodą www.kvantinemagija.lt