Kaip laiku diagnozuoti vampyravimą?

Ištrauka iš paskaitos Kaune "Energetinis vampyravimas", 2014 m. rugsėjis.Silpną vampyraujantį žmogų visada lengva atpažinti iš kalbos. Jis būna nuskriaustas, dejuoja, aimanuoja, vaidina pasaulio sąžinę, viską žinantį, nuskriaustą teisuolį, kuris tik vienintelis suvokia kaip viskas turi būti, o kiti, jo nuomone, daro viską neteisingai ir skaudina Dievą.

Jam visi, visada privalo kažką duoti už dyką. Jis visada ką nors turi teisę gauti nemokamai, veltui. Jis visada stengiasi žaisti morale ir sąžine (jo paties išgalvota), apeliuoti į privalomą pagalbą artimui ir t.t. Ir, jeigu susitinka potencialiai stipresnį žmogų už save, iš kurio nori kažką gauti veltui, įvelia jį į savo nešvarius žaidimus, į savo išgalvotų stereotipų ir baimių voratinklius, siekia bet kokia kaina išgauti pažadus, o paskui apeliuoja į sąžinę, gąsdina, grasiną, bando visaip paveikti, nuolat primena kokias nors „klaidas“, „nuodėmes“, lipa ant įvairiausių skaudulių.
Vampyrui svarbu ne pasiteisinimai, o pati reakcija į provokacijas.
Jie paaiškinimų ir pasiaiškinimų negirdi, jiems svarbus pats procesas.
Vampyraujantys žmonės visada stengiasi moralizuoti, auklėti, perauklėti, įtikinti, bausti, gąsdinti, gėdinti, pykdyti, erzinti, zysti ir visaip kitaip morališkai progresuoti savo aukas. Jų vidinis motyvas, kodėl jie taip elgiasi, yra BAIMĖ.
Auka, jeigu jis yra pakliuvęs į pinkles, pirmame etape nesusivokia kas vyksta. Jam gali būti netgi įdomu žaisti naują žaidimą. Iš pradžių naiviai tikėdamas kokia nors pasaka, o paskui tiesiog neapsikęsdamas, dėl šventos ramybės, veikdamas arba reaguodamas į situacijas taip, kaip nori vampyras, atiduoda savo dėmesį ir energija tam, kuris dedasi draugu, o iš tikrųjų yra pats didžiausias priešas.
Kaip atpažinti medžiojantį vampyrą?
Vampyravimas kaip tam tikra magija santykiams išlaikyti atsiranda dėl meilės trūkumo. Tai kompensacinis mechanizmas, kai trūksta meilės sau. O kai nemyli savęs, negali mylėti kitų. Vampyravimas šeimyniniuose santykiuose labai senas reiškinys. Jis egzistuoja tiek, kiek ir žmogus. Vampyravimas evoliucionuoja kartu su žmogumi.
Pati valstybinė valdymo sistema yra paremta energetiniu vampyravimu. Valstybė yra pats didžiausias ir galingiausias energetinis parazitas, o žmonės, gyvenantys šeimose yra tik to paties reiškinio išraiška mažesniame mastelyje. Juk sakoma, kad šeima - valstybės ląstelė. Kokia šeima, tokia ir valstybė, kokia valstybė, tokia ir šeima. Tradicinės šeimos institutas krikščioniškoje pasaulėžiūroje yra gudriai paslėptas vampyravimas.
Tačiau į šį reiškinį nevertėtų žvelgti tik iš neigiamos perspektyvos. Tai yra objektyviai susiklosčiusi duotybė, atsiradusi dėl genetinio poreikio bendruomenėms išlikti. Kitaip tariant, be vampyruojančių santykių, be taikomosios šeimyninės magijos, valstybė ar bažnyčia, pirmiausia, kaip ekonominis vienetas taptų nekonkurencingu ir neišgyventų.
Vampyravimas, arba taikomoji šeimyninė magija gimė iš bendruomenių ekonominio poreikio išlikti. Šeima turi būti monolitas. Meilė šeimose netgi nėra pageidaujama. Pirmenybė teikiama valdymo technologijoms ir vadybai. Juk kiekviena gyva būtybė, taip ir bendruomenė vystosi dėl to, jog privalo išlikti, ji turi būti stipri ekonomišiai, joje turi būti daug darbo rankų, kurios vieningai supranta komandas.
Šeima yra kaip ūkis arba UAB. Ir kaip normali įmonė ji turi kuri produktą, po to jį sėkmingai parduoti ir tokiu būdu išlikti ekonomiškai stabili. Agrarinėse sistemose gamybai buvo reikalingos darbo rankos - vaikai. Tai labiausiai motyvuoti darbuotojai, kuriems nereikia mokėti algos. Vaikai atsirasdavo ne iš meilės, ne dėl to, kad prieš 100 ar 200 metų niekas nežinojo apie kontracepciją, bet dėl darbo rankų poreikio. Todėl partneriai ne patys rinkdavosi vienas kitą, o buvo suvedami "specialistų", t.y. dvasininkų, bendruomenių lyderių, kurie, turėdami gyvenimišką patirtį ir galėdavo tiksliai prognozuoti porų ekonominį gyvybingumą bei reproduktyvumą.
Dvasininkai ir lyderiai tam tikra prasme dirbdavo zootechnikų darbą. Tame nieko blogo nėra, nes jų interesas - visos bendruomenės ekonominis gyvybingumas. Bet tam, kad tokia šeima išliktų buvo puoselėjama šeimyninė taikomoji magija. Ta magija būdavo tiek vyriška, tiek ir moteriška. Tai yra technologiniai patarimų ir praktikų rinkiniai, kaip padaryti partnerį lojalų įvairių krizių akivaizdoje. Didelį vaidmenį tame vaidino religinė moralė, autoritetų žodis ir įvairūs prietarai bei tabu.
Tačiau ten, kur yra stiprus išlikimo poreikis, pasireiškiantis norais burti stiprias ekonomines bendruomenes, vietos meilei, beveik nėra. Nors turėtų būti atvirkščiai.
Jeigu krikščioniškoje teologijoje šeima yra prilyginama bažnyčiai, tai kodėl elgiamasi priešingai? Kristus juk išvaikė prekeivius iš bažnyčios. Tokiu būdu jis parodė, jog ekonomikos šeimyniniuose santykiuose būti negali. Ekonomika šiuo atveju traktuojama kaip vartotojiški santykiai, kaip šeimyninė magija, kaip pririšimas, kaip kontrolė, kaip vampyravimas, kaip energetinis smurtas, siekiant išlaikyti kitą žmogų "prie kojos", nes pastarasis jaučiasi blogai, t.y. įspraustas į energetinius spąstus.
Bet kurioje žmonių bendruomenėje, pradedant nuo pirmykštės santvarkos iki "civilizuotos" eros, bendruomenės valdomos iš esmės maginėmis technologijomis, bet ne meile. Maginės technologijos pirmiausia yra siejamos su tam tikra prievarta. Vienais atvejais ji gali būti labai atvira, o kitais - paslėpta po kokias nors religiniais lozungais ir morale.
Nuo pirmykščių bendruomenių iki šių dienų šeima bendruomeniniu ir valstybiniu požiūriu pirmiausia traktuojama kaip EKONOMINIS VIENETAS, kuris moka mokesčius. Todėl šeimyninė magija yra puoselėjama kaip paslaptis, kuri turi atsverti meilę, jeigu jos šeimose nėra. Vampyravimas čia reiškiasi, kaip hierarchinis nuolankumas lyderiui, autoritetui, kuris 99 proc. naudojasi savo išskirtine padėtimi. Anksčiau lyderiais šeimose buvo vyrai. Dabar, nors vyrai ir išliko formalios hierarchijos viršūnėje, reali valdžia šeimose atiduota moteriai, nes ji labiau už vyrą išmano šeimyninę magiją.
Šeimyninė magija visada yra vampyravimas, nes tai yra paslėpta prievarta. Du žmonės sutaria gyventi kartu dažniausiai vedami ne meilės, o manipuliacijų ir apgaulės, nes nori "gero varianto" vartojimui. Tokiu būdu žmonės pirmiausia apgauna save, o paskui savo partnerį ir taip ... pasaka be galo.
Mūsų užduotis - grąžinti meilę šeimyniniuose santykiuose, bet tai nereiškia, jog šeima išliks, tokia, kokia buvo. Neretai partneriai nepajėgūs duoti meilės vienas kitam, nors yra praėję 20, 30 ar daugiau bendro gyvenimo metų. Užaugo vaikai, sukurtas bendras turtas. Jie gyvena įpročiuose, bet ne meilėje. Jie tik mano, kad duoda meilę, bet tai neplaukia iš jų vidaus. Tai technologiniai žingsniai, kurie ilgainiui tapo įpročiais. Juos sunku keisti net ir tada, kai susivoki, jog meilės nėra ir niekada nebuvo. Bet buvo labai patogu.
Kai trūksta meilės visada pasitelkiama šeimyninė magija, kuri visada yra vampyrinė.
Santykiai be meilės iš esmės ir yra energetinis vampyravimas, nes susiję su vartojimu, t.y. su vartotojiškais poreikiais: įpročiais, patogumais, pripratimais ir t.t., kurie ne ugdo žmogų kaip asmenybę, o žlugdo iki gilių ne meilės sau bei susinaikinimo programų, kurios pasireiškia neurologinius bei onkologinius susirgimus. Štai matai gatve einančią senjorų porą ir matosi neginkluota akimi, jog jie vienas kitą suėdę ir ėda toliau. Jiems jau nebėra kur trauktis, o laimė taip ir nesukurta.
Juk žinai, kad tas žmogus, kuris šalia ne itin mielas, bet be galo patogus. Veikia stiprūs įpročiai. Pripratai, prisitaikei, užvaldei. O kas toliau? Tokia dviprasmė būsena - kaip lėtai tekanti šizofrenija. Po kurio laiko tu suvoki, jog nieko negali pakeisti, nes vampyriniai įpročiai ir bendruomenės spaudimas yra galingesni už tave. Belieka prasigerti, nes nieko nepakeisi .... Arba, - gali tame pamatyti pozityvą ir prasmę: gal tai tavo mokytojas, kuris daug metų gyveno šalia ir žadino sąmonę?
...........
Kaip atpažinti medžiojantį vampyrą ir nepakliūti į jo pinkles?
Medžiojantis vampyras dažniausiai atlieka kelis tipinius veiksmus:
1. Reklaminė stadija, voratinklio pynimas
Vampyras medžioklę pradeda nuo specialiųjų efektų ir reklamos. Jis stengiasi būti patrauklus, kuo nors iššaukti, atkreipti dėmesį. Parazituojantis žmogus geba demonstruoti savo puikų fasadą. Jis gali mokėti gražiai kalbėti, logiškai dėstyti mintis, demonstruoti įvairius savo išskirtinumus, tačiau žodžiai ir darbai retai kada sutampa. Kitais atvejais jis siekia iššaukti gailestingumą ir t.t.
Migla ir makaronų kabinimas antroji vampyro profesija. Jis nesustodamas pasakos apie save, savo žygdarbius ir darbus, koks jis „raitelis puikus“ ir t.t. Kiti gali pasakoti apie savo bėdas, ligas, netikusius vaikus, vyrus, žmonas, uošves ir t.t. Tikslas – atkreipti dėmesį ir kuo nors sužavėti, užkabinti, suvilioti, išgąsdinti, padaryti „įspūdį“.
Pirmame medžioklės etape jis gali pats rodyti padidintą dėmesį aukai, pavyzdžiui girti, žerti komplimentus ir pan. o paskui, kai auka patiki jo žodžiais, patenka į jo pinkles. Tokiu būdu vampyras savo investicijas atsiima su kaupu. Dažniausiai reklaminę stadiją jis vadina tiesiog investicijomis į neblogą variantą išlikti.
2. Tardymas, žvalgyba, informacijos rinkimas
Tai ne toks tardymas, kuris vyksta prokuratūroje ar policijoje. Tiesiog vampyras nuolat renka informacija apie auką, apie jo vidinį pasaulį, pasaulėžiūrą, charakterį, įpročius, trūkumus, pomėgius. Jis gali pateikti pačius įvairiausius klausimus, įvelti į provokacijas, bendrus projektus, situacijas, žaidimus be taisykliu ir žiūrėti kaip į tai reaguoja potenciali auka. Visi aukos atsakymai tiek į tiesioginius klausimus, tiek ir į provokacijas yra fiksuojami vampyro. Kiekvienas aukos pasakytas žodis vėliau bus panaudojamas prieš jį patį.
Po kurio laiko, kai auka pakankamai daug pasako apie save, vampyras sukuria ilgalaikį planą. Aukos vidinis žemėlapis, jo trūkumai ir skausmingos vietos vampyrą domina ypatingai, nes įėjus į vidinį pasaulį, per tai vėliau daromas psichologinis spaudimas. Kitaip tariant, vampyras nuolat ieško jautrių temų, per kurias galima būtų auką laikyti už energetinio pavadėlio: „o tu juki žadėjai“, „o tu juk sakei“, „tu privalai, nes taip reikia“, „darai klaidą, nes elgiesi ne taip“, „mes juk susitarėm, o tu .... ?“, „tu elgiesi kaip ....“, „štai anas, kaimynas elgiasi teisingai, o tu ...?“ ir t.t. Tai gali būtų labai didelis jautrių temų ir baimių sąrašas, pačiais įvairiausias klausimais.
3. Budrumo užmigdimas
Vampyras visados stengiasi užmigdyti aukos budrumą. Ištardęs auką ir sudaręs jautrių temų sąrašą, vėliau jis gali perimti visą aukos vidinės erdvės kontrolę. Budrumo užmigdimui naudojamos priemonės, panašios į hipnozę.
Nuslopinus budrumą, suleidžiami nuodai. Iš pradžių auka džiaugiasi radęs tikrą draugą ir bendraminti, nes vampyras pritaria viskam, ką galvoja ir savo auka, perima kalbos bei elgesio manieras, pradeda domėtis tais pačiais dalykais, pokalbiuose besąlygiškai pritaria, giria, džiaugiasi. Auka tiki radęs tikrą draugą, bendramintį. Vėliau, pamažu vampyras pradeda keisti aukos vidinį pasaulį ta linkme, kad pastarasis galvotų šiek tiek kitaip. Pamažu aukos vidinis pasaulis pakeičiamas taip, kad vampyrui būtų lengviau manipuliuoti. Jautrios temos padaromos amžinai neišsprendžiamais galvosūkiais.
4. Dominavimo inversija
Viskas panašiai vyksta iki tol, kol vampyras perima visą aukos vidinį pasaulį ir žino visus jautrius mygtukus, kuriuos reikia paspausti, kad partneris, atiduotų savo dėmesį ir elgtųsi prognozuojamai tiksliai. Jei pirmajame etape vampyras leidžia aukai dominuoti, mainais už vidinio pasaulio atskleidimą, tai šiame etape jis pilnai priklauso vampyrui. Parazitas, paliesdamas skaudžias temas peržengia aukos skausmo barjerą iki tokio lygio, jog pastarasis laikui bėgant, net nesijaučia esąs manipuliuojamas. Paskui jau galima iš jo laisvai tyčiotis ir šaipytis, jeigu vampyras nori pasiekti sau palankaus rezultato.
5. Energijos čiulpimas
Penkta stadija yra energijos čiulpimas arba ėdimas. Tokiu būdu svetimas protas perima kontrolę ir ima viršų. Auka tampa priklausoma nuo silpnesnio, kuris jį nuolat vienaip ar kitais terorizuoja, siekiant gauti resursų bei gyvybinės energijos. Vampyras, puikiai ištyręs aukos silpnas ir stiprias vietas, žinodamas jo vidinį pasaulį, ima manipuliuoti, paskatindamas per stiprias ir paspausdamas silpnas vienas, kai to reikia dėmesiui atkreipti ir energijai gauti. Energija nusiurbiama, kai žmogus įspraudžiamas į siaurus svetimų idėjų rėmus ir dalinai perėmus vidinio pasaulio kontrolę. Bet kokią savikritiką ar savianalizę vampyras partneryje slopina patyčiomis ir šantažu. Tada auką galima kada nori išgadinti, sugėdinti, iššaukti pyktį, gailestį, priversti veikti, sulaikyti nuo veiksmų ir t.t. Svarbu, kad auka nepradėtų kritiškai mąstyti ir, kad neatsibustų.
Vienas iš galimų čiulpimo scenarijų
Čiulpimas kartais pasireiškia dar kitaip. Vampyras, žinodamas aukos „vidinį žemėlapį“, jo trūkumus ir pliusus, jautrias vietas, suvaidina būsenas, pavyzdžiui, pyktį, liūdesį, džiaugsmą ir tokiu būdu iššaukia dėmesį. Provokuodamas, bet negaudamas adekvataus dėmesio iš partnerio, vampyras gali suvaidinti ligą net su realiais simptomais, o taip pat nelaimę, bejėgiškumą, pyktį, liūdesį ir t.t. Kartais tos būsenos vampyro sąmonėje atsiranda savaime, automatiškai, kai staigiai keičiasi situacija, o reikia pasisotinti.
Jei dar vis negauna reikiamo atsako, vampyras iššaukia konfliktus lygioje vietoje, kai, rodos, jokios loginės priežasties tam nėra. Kadangi auka jau būna emociškai pririšta, jis į provokacijas reaguoja prognozuojamai, impulsyviai ir automatiškai. Pavyzdžiui vampyraujantis žmogus tyčia, kvailais savo veiksmais gali iššaukti aukos smurtą, o paskui ilgai dejuoti, jog mėginta susidoroti.
Konfliktų provokavimas lygioje vietoje, kai tam nėra jokios loginės, racionalios priežasties, yra pats galingiausias vampyravimas.