NASA projektas „Blue Beam“ nėra vien tik iliuminatų fantazija

Vienas pirmųjų, kuris atskleidė siaubingą NASA projektą „Blue Beam“ buvo Kanados žurnalistas Serge Monast (toliau jį vadinsiu tiesiog Seržu). Vėliau jis netikėtai mirė nuo keistos plaučių ligos. Kitais duomenimis, jį ištiko netikėtas širdies smūgis. Bet kokiu atveju - tai tamsi istorija.Sunku patikėti, kad žmogaus protas gali sukurti tokius dalykus, apie kuriuos rašė Seržas. Suokalbių tyrinėtojai dažnai nesugeba žmonėms suprantama kalba išaiškinti, kodėl pasaulio galingieji nuolat vykdo protu nesuvokiamus projektus, nes normalaus žmogaus smegenys tokios informacijos tiesiog negali suvirškinti. Protų drumstimas, matyt yra vienas iš patikimesnių ginklų trečiajame pasauliniame kare, kuris vyksta ne prieš kokį nors išorinį priešą, bet tiesiog - prieš žmogų.
Todėl ir kyla mintys, jog tokius dalykus gali kurti ne žemiškas protas. Ir nesvarbu kaip mes tuos padarus pavadinsime: ateiviais, reptilijomis žmogaus pavidalu, puolusiais angelais, virusu ir t.t. Netrukus Vyriausybės mums praneš oficialiai (ir tai jau pamažu vyksta), jog yra užmezgusios kontaktą su nežemiškomis civilizacijomis. Tačiau iš tikrųjų tos „civilizacijos“ (jeigu jas taip galima pavadinti) nėra jau tokios draugiškos ir nežemiškos, o jų tikslai nėra tokie jau geranoriški Žemės ir jos gyventojų atžvilgiu. Kai valdžia kalba apie ateivius, dažniausiai tai yra maža dalis tiesos, o iš tikrųjų – jokios. Tiesos apie kontaktus atskleidimo klausimus panagrinėsime kitose temose, bet dabar norėčiau trumpam užsiminti apie „Blue beam“, apie tai kas šia tema buvo rašyta „Senajame bloge“.
Nors šia informacija mažai kas tiki, tačiau turėti žinių arsenale tokius duomenis apie suplanuotą beprotybę, reikia. Juo labiau, kad techniškai visa tai įgyvendinti įmanoma. Pakanka ir žmonių, kurie galėtų ryžtis tokiai „misijai”.
O jeigu ir nieko neįvyks, tai nereiškia, jog insaideriai buvo neteisūs. Tiesiog tai reiškia, kad pozityvios jėgos nemiega, jos taip pat dirba savo darbą.

Apibendrintai galima pasakyti, kas juodasis „Blue Beam” scenarijus, apie kurį studiją paskelbė Seržas, susideda iš kelių dalių, bet pagrindinė razina – ateivių invazija ir mesijo atėjimas. Viso šio absurdo teatro tikslas - kad kuo daugiau žmonių „praregėtų” ir užsinorėtų naujos pasaulio tvarkos su vienu gelbėtoju valdovu, vieningais elektroniniais pinigais, vieninga kariuomene ir policija valdžia ir mikroschemomis, įsiūtomis po oda. Žinoma, aš netikiu, jog tai jiems pavyks įgyvendinti, tačiau planas yra planas. Čia tikriausiai yra dar vienas tikslas - subaldyti bundančią žmoniją ir bet kokia kaina išlaikyti savo valdžios sistemą, paremtą nevaldomos grėsmės baime baime ir besąlyginiu tikėjimu autoritetais.
Techninės galimybės projektui „Blue Beam“ įgyvendinti šiandien yra puikios. Trimatė, erdvinė, spalvota holografinė projekcija - jau senai atrastas dalykas. Tokias technologijas per pastaruosius 10-15 metų, ypatingai išpuoselėjo japonai. Jau ir šiandien įvairių televizijos šou metu prie vieno stalo gali sėdėti žmonės, arba vienoje scenoje dainuoti artistai, kurie iš tikrųjų filmuojami skirtingose pasaulio vietose. Realiai ant scenos žmogaus nėra, bet tam tikra tvarka sufokusuoti lazerio spinduliai publikos akyse gali atrodyti kaip gyvas, tikras dainuojantis žmogus scenoje. Tačiau realiai to žmogaus ten nėra. Tokiu pačiu principu lazerio spinduliai gali būti suprojektuoti ir iš palydovų į bet kokią planetos vietą. Jeigu staiga milijardai žmonių vieną rytą atsidarę langus, ir pakėlę į dangų akis, pamato Jėzų, Mozę, Budą ar dar kokį nors „kulto objektą”, jie, žinoma, negali tuo patikėti. O jeigu ta „galva danguje” dar ir kalba, kiekvienam asmeniškai, netgi suprantama kalba, įspūdis gali būti toks stiprus, jog radikaliai gali pakeisti stebinčiojo psichiką? Įsivaizduokime, jog pamatę tokią „grožybę” žmonės puola į ekstazę, nes pranašystės apie antrąjį atėjimą ir 2012 metus, stebuklingai pildosi. O jeigu ta galva danguje pasako” „ėj, žmonės, jūs ne taip viską supratot, jums 2 tūkstančius metų visi melavo. Jėzus tėra tik ateivis iš kosmoso, o jūs visi - antrarūšiai. O tikras dievas juk yra rytinė žvaigždė, skaisčioji saulutė, Liuciferis. Jis irgi iš kosmoso, bet jis geras, nes jumis rūpinasi, jis panaikins chaosą ir betvarkę, susodins žulikus į kalėjimus ir visiems duos darbo, duonos ir žaidimų, galėsite tenkinti savo norus, kiek pajėgsite, nes nuodėmė jau negalioja”.
Šio spektaklio prasmė - mobilizuoti žmonių protus naujo pavojaus, bėdos, ar globalinės agresijos akivaizdoje ir sukurti vieningą pasaulio super-valstybę. Žmonės patys užsinorės naujos pasaulio tvarkos iš baimės ir nevilties. Nereikės net agituoti. Jeigu nori išvengti grėsmės iš Kosmoso, pritark tvarkai, kurią siūlo ekspertai, politikai ir lyderiai. Jei nenorėsi būti solidarus su pavojuje atsidūrusia pasaulio bendruomene, būsi priverstinai gydomas psichotropiniais vaistais, arba sunaikintas.
Viename iš etapų planuojama sukurti masinę iliuziją, kad Dievas kalba su žmonėmis. Vėliau, siekiant sustiprinti totalinį zombinimo efektą, bus pasitelktas šiuolaikinis elektromagnetinis ginklas. Šiandien niekas negali pasakyti, kiek aplink žemę skraido palydovų ir ką jie ten veikia.
Buvęs aktorius ir Minesotos gubernatorius Jesse Venture sako, kad tokių prietaisų kaip Aliaskoje stovinčio HAARP ir palydovų tinklo pagalba jau dabar galima valdyti žmogaus protus, sukelti klimatines katastrofas, purpurines ar rožines revoliucijas valstybėse, pavyzdžiui, arabų valstybėse, kurios nepalankios ar neįtinka globaliniam elitui.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=uZOt29NR0FY]
Ką prieš 15 metų Seržas rašė apie „Blue Beam“?
NASA Blue Beam Projektą sudaro keli skirtingi veiksmai, siekiant įdiegti naujojo amžiaus religiją su Antichristu. Turime prisiminti, kad nauja amžiaus religija yra naujos pasaulio valdžios pagrindas, be kurios tiesioginė vieno asmens diktatūra yra visiškai neįmanoma. Be universalaus tikėjimo, t.y. naujojo amžiaus religijos, siekiant sėkmės naujos pasaulio tvarkos statyboje, bus neįmanoma! Štai kodėl “Blue Beam” projektas yra toks svarbus jiems, būtent todėl jis iki šiol (iki 1996 m.) buvo griežtai užslaptintas.
Pirmasis žingsnis yra susijęs su archeologiniais dalykais. Planetą turi supurtyti žemės drebėjimai, įvairios gamtos stichijos ir anomalijos, kad žmonės matytų, jog pranašystės pildosi. Po to „mokslininkai” atras naujų artefaktų, kurie galutinai paaiškins visiems žmonėms, jog buvo padaryta klaida tikėjimo doktrinose, kuriomis remiasi visos pagrindinės religijos. Klastotės bus naudojamos tautoms įtikinti, kad jų religiniai mokymai buvo nesuprasti ir neteisingai interpretuoti. Psichologinis pasirengimas prasidėjo. 2001 m. buvo parodyti filmai: „Space Oddessy;” „StarTrek”, “Žvaigždžių karai” ir daug kitų. Visa šie filmai - apie invazijas iš kosmoso. Žmonės ruošiami invazijai ir neva bus raginami susivienyti, kovoje su įsibrovėliais. Paskutinis filmas “, Jurrassic parke”, susijęs su evoliucijos teorijos ir teigia, Dievo žodžiai yra melas.
Šie žemės drebėjimai (ar kitokios stichinės nelaimės) bus skirtingose pasaulio dalyse. Po to mokslas ir ypatingai archeologijos mokslas, nurodys, kad po žemės drebėjimų pavyko atrasti naujus archeologinius duomenis, kurie bus naudojami siekiant diskredituoti visas pagrindines religines doktrinas. Tai yra pirma plano dalis, bet tai, ką jie nori padaryti toliau, gali sunaikinti planetą. Esamos religijos praras ideologinį pagrindą. Gali staiga paaiškėti, jog pranašams kalbėjo ne Dievas, bet kokie nors ateiviai. Juk tame dalis tiesos yra. Norėdami tai padaryti, jie turi rasti tam tikrų klaidingų “įrodymų” iš praeities. Taigi neva bus įrodyta, kad religijos buvo klaidingai ir neteisingai suprastos, todėl ir kyla karai brolis prieš brolį“.
Antrasis žingsnis yra susijęs su gigantišku “kosmoso šou” su optinių hologramų ir garso-lazerio projekcijomis danguje. Keliose pasaulio vietose bus rodomi holografiniai vaizdai debesyse, pagal regionuose dominuojančią religiją. Danguje pasirodys Dievai, skambės balsai, kurie kalbės visomis kalbomis.
Norint suprasti, ar tai tiesa, mes buvome priversti studijuoti įvairių slaptųjų tarnybų duomenis, surinktus per pastaruosius 25 metų. Taip pat remiamasi tyrimais, apie žmogaus anatomiją, elektromechaninę sudėtį, smegenų veiklą, jų chemines ir biologinės savybes.
Kosmose matysime holografinius vaizdus. Maždaug apie 60 km virš žemės. Tokius bandymus žmonės mato jau šiandien ir jie vadinami NSO.
Šių sąmoningai surežisuotų renginių metu bus pasauliui parodytas naujas “Kristus” - naujas mesijas, nauju vardu Matreya, apie kurį pranašavo teosofai Blavatskaja, Beili, Rerichas ir kiti. Mesijas reikalaus nedelsiant įgyvendinti naują pasaulio religiją. Pasaulio žmonės net neįtars, kad jiems meluojama. New Age religijos, kurios visa tai skelbia bus viešai įteisintos, kaip pagrindinės. Net ir labiausiai išsilavinę žmonės bus apgauti. Projektą planuojama ištobulinti iki tokio lygio, kad galima būtų į ekstazę įvesti didžiulį žmonių skaičių. Nes tai ką jie pamatys, niekada nebus regėję anksčiau ir tai labai stipriai sukrės sąmonę.
Susidarys keli holografiniai vaizdai skirtingose pasaulio dalyse. Virš kiekvienos valstybės tas vaizdas ne tik „kabės” ore, bet ir “kalbės” ta kalba, kurią supranta žmonės. Nei viena žemės vieta nebus apsaugota nuo tokio vaizdo. Tobula kompiuterinė animacija, garsas, kylantis iš giliai kosmoso erdvės, įtikinės siekti naujos pasaulio tvarkos ir naujo mesijo. Tada gali pasirodyti Jėzus, Mahometas, Buda, Krišna, ir t.t, kurie taip pat stengsis “paaiškinti”, kad anksčiau ženklai buvo neteisingai interpretuoti, o religijos - klaidingos, kad yra tik vienas Dievas. Šitas vienas Dievas bus iš tikrųjų bus anti-kristas, kuris taip pat pasirodys ir paaiškins, kad įvairūs raštai buvo nesuprasti ir klaidingai išaiškinti, ir, kad senosios religijos yra atsakingos už karą brolis prieš brolį, ir tauta prieš tautą. Todėl esą senosios religijos turi būti panaikintos kad kelią į naują amžių prasiskintų naujojo pasaulio NEW AGE religija, su vienu dievu Antichrist. Žinoma, jie nevadins jo tiesiogiai šituo vardu, jie vadins jį kaip nors kitaip, patraukliai, kad žmonėms neliktų atmetimo reakcija.
Žinoma, tai bus puikiai surežisuota klastotė. Numatytas ir vadinamųjų “religinių fanatikų” maištas, kuris bus nuslopintas pačių sąmoningų žmonių rankomis. Tam rengiamas platus koncentracijos stovyklų ir kalėjimų tinklas. (Šiandien pakankamai duomenų, jog kitamaniams ruošiami kalėjimai ir perauklėjimo stovyklos).
Jungtinės Tautos planuoja panaudoti Beethovan’s “Odę džiaugsmui” kaip himną naujos religijos įvedimui į naują amžių visame pasaulyje. Kartu su tuo bus naudojama elektromagnetinė spinduliuotė ir hipnozė. Idėja apie naują pasaulio tvarką žmogui gims savaime, lyg tai būtų jo asmeninė mintis, kylanti giliai iš vidaus, nes aplink dėl stichinių nelaimių, ekonominės krizės ir karinių konfliktų tvyraus chaosas ir smurtas. Tam bus naudojami modernūs įtikinėjimo būdai. Subjektas asmeniškai girdės Dievo nurodymus savo smegenų viduje.
"Blue Beam" projekto metu telepatiškai ir elektroniniu būdu elektromagnetinės bangos pasieks kiekvieną asmenį. Tai įtikins kiekvieną individą, kad Dievas kalbėjo jiems giliai iš sielos.
Pagal naujausią technologiją žmogaus ryšys su palydovu gali būti abipusis. Kompiuteriai gali ne tik perduoti į smegenis reikalingą informaciją, bet ir įrašyti tavo prisiminimus. Tokiu būdu jie galės kontroliuoti kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo jo kalbos ar kultūros.
1991 m. sausį, Arizonos universitetas surengė konferenciją “NATO Advanced Research Workshop” apie biologinių gyvių kontrolę, naudojant elektromagnetine spinduliuotę. Ką tai reiškia? Mes kreipiamės su dokumentu, kuriame buvo išsakytas nuogąstavimas apie galimą piktnaudžiavimą mokslinių tyrimų rezultatais.
Išvados, nurodė, kad Jungtinės Valstijos jau parengė ryšių įrangą, kuri gali padėti akliesiems matyti, o kurtiesiems girdėti. Speciali įranga elektromagnetinių spindulių pagalba gali padėti žmonėms, sergantiems nepagydoma liga, nes gali numalšinti skausmą, be chirurginės operacijos, be narkozės atlikti sudėtingas operacijas. Aš kalbu ne apie moksline fantastika. Ši ryšio įranga padeda visiškai naujais būdais žvelgti į žmogaus smegenis ir nervų-raumenų sistemą. Tokia įranga jau veikia Centrinėje žvalgybos valdyboje (CŽV), ir Federaliniame Tyrimų Biure, Rusijoje, Kinijoje ir daug kur pasaulyje. Tokia įranga daugelį metų yra pagrindinis vidaus politinės darbotvarkės klausimas, siekiant įvesti naują pasaulio tvarką.
Jau dabar JAV, tokia nauja ryšio įranga naudojama kankinimo ir nužudymo tikslais slaptuose CŽV kalėjimuose. Taip pat buvo užfiksuotos seriją keistų savižudybių britų kariškių tarpe. Visi jie turėjo tam tikrą ryšį su Jungtinių Amerikos Valstijų karinio jūrų laivyno slaptais projektais. Surinkti duomenys rodo, kad vyriausybinės agentūros ir korporacijos, kurios įgyvendina tokius projektus, siekiant įvesti naują pasaulio tvarką, ir toliau yra pasirengę skatinti priemones, kurios padės jiems siekti savo tikslo - pilnos socialinės kontrolės. Tačiau valdžia visuomet turės argumentą, kodėl ji taip daro. Ji esą nori įgyvendinti drastiškas teisėsaugos priemones apsaugant visuomenę (nuo tariamo terorizmo, klimato kaitos, epidemijų ir t.t..-aut). Baimė visada buvo naudojama kaip elito ginklas, siekiant kontroliuoti ir pavergti mases.
„International Free Press Network” - nėra religinė ar politinė organizacija. Tai nepriklausoma agentūra, vykdanti įvairius tyrimus. Mes specializuojamės ataskaitų ir filmuotos medžiagos kūrimu, siekdami žmonėms paaiškinti, kas gi yra ta naujoji pasaulio tvarka.
Mūsų tikslas - padėti žmonėms suprasti, kad nauja pasaulio tvarka nėra NEW AGE išsvajotasis rojus ir ne sąmokslo teoretikų paranoja. Tai realus satanistinis projektas, kuris tikrai egzistuoja. Koks gi jo tikslas? Tai siekis sugriauti tradicines religijas, ypatingai krikščionybę ir jas pakeisti viena religija, kuri remiasi nusilenkimu vienam vieninteliam dievui-žmogui. Taip pat siekiama atšaukti tradicinės šeimos institutą ir pakeisti jį civilinėmis santuokomis, sukurti vieningą kariuomenę ir represines pajėgas, likviduoti popierinius pinigus, įvesti vieną vyriausybę visame pasaulyje. Jie siekia sunaikinti bet kokią laisvos kūrybos formą. Sąmokslininkai siekia, kad žmogus neturėtų jokių galimybių pasirinkti, išskyrus vieną vienintelę alternatyvą - gyventi valstybėje, kurią valdo viena karinė jėga, kuri užtikrina „teisingumą” ir „saugumą”. Valstybėje, kurioje egzistuoja vieninga komercinė teisė, verčianti žmones gyventi griežtai reglamentuotame ir kontroliuojamame pasaulyje, primetant melagingą dvasingumą ir žmogaus prigimčiai svetimą pasaulio kultūrą.
Pirmas žingsnis, kurį jie yra numatę, tai visų religinių tradicijų diskreditacija ir peržiūrėjimas. Planuojama sukelti dirbtinius žemės drebėjimus, liūtis ir potvynius teritorijose, kuriose, kaip tikėtina, yra svarbūs kultūriniai ir religiniai duomenys. Jie tuo pačiu stengsis atsikratyti jau esamų įrodymų ir sukurti vietoj jų klastotes. Taip jau ne kartą istorijoje buvo. Į šį globalų projektą įtraukti ne tik mokslininkai ir politikai. Į pasaulinio elito „sudėtį” įeina režisieriai, kurie pajėgūs danguje sukurti įtikinamus reginius. Į pasaulio vyriausybės sudėtį įeina ir kai kurie religiniai lyderiai, kurie jau yra atidirbę naujos vieningos pasaulio religijos „koncepciją”.
Bus panaudotos pačios perspektyviausios technologijos, patys gabiausi kūrėjai ir meistrai, pačios įtakingiausios asmenybės ir patys didžiausi finansai. Taigi, visai netolimoje ateityje mes galime tapti stebuklų danguje liudytojais. Mums pasirodys šventieji, o gal ir pats Kristus. Mes galime taip pat pamatyti dideles skraidančias lėkštes, išlipančius iš jų humanoidus. Tačiau iki to momento mes būsime ilgai ir kruopščiai ruošiami.
Ilgasis ir trumpasis scenarijai
Yra suplanuoti ilgasis ir trumpasis "Blue Beam" scenarijai. Pagal ilgąjį scenarijų planuojama apie 2020-2025 metus įvesti vieningą vyriausybę, kuri užtikrins neva taiką ir gerovę visame pasaulyje. Pagal greitąjį scenarijų, nauja pasaulio tvarka turi būti įvesta jau 2012 metais. Nes 2012 metų gruodžio 21 diena yra pakankamai išpopuliarintą ir daugelis žmonių su tuo sieja savo viltis, kad pasaulis pats geresnis, kad jis pereis į naują realybę, naują erą. Arba priešingai – bus sunaikintas.
Elitas sieja viltis su ekonomine krize, kuri galutinai išsekins valstybių biudžetus, kai dideli mokesčiai ir specialiai didinamos energetinių išteklių ir maisto produktų kainos nuskurdins didesnę dalį gyventojų. Vėliau bus sukeltas karas su islamu, provokuojant vadinamąsias „Arabų revoliucijas“. Būtent to labai norėjo masonų dievas Albert Pike. Tada bus panaikintas doleris ir euras ir įvesta vieninga transatlantinė elektroninių pinigų sistema. Ja galės naudotis tik tie žmonės, kuri turės įmplantuotas mikroschemas. Jos tarnaus ne tik kaip identifinacinis ar mokėjimų instrumentas, bet kaip ginklas. Kiekvieną nepaklusnų žmogų galima bus sunaikinti, nes per mikroschemą galima iššaukti ligas ir mirtis. O vėliau - viskas pagal planą: kariniai konfliktai, gamtos katastrofos, masinės savižudybės, beprotybė, o čia dar ir ateivių invazija. Po tokių kataklizmų žmonės tiesiog melsis, kad ateitų gelbėtojas. Jis, žinoma, ateis ir įves taiką. Ir jis bus Antichristas-Dajjal, apie kurį sionistai svajoja jau beveik 2,5 tūkst. metų.
Alex’o Jones kanalas Infowars.com nesenai rašė, kad dar 1997 metais JAV gynybos ministras William Cohen kalbėjo, kad „teroristai gali panaudoti ekologinį ginklą”. Esą toks ginklas bus elektromagnetinis, tam, kad galima būtų iššaukti žemės drebėjimus. Toliau straipsnio autorius išvardino ginklus, kuriuos vyriausybės naudoja prieš savo piliečius. Alex Jones filmuose „Endgame” ir „Fall of Republic” kaltinama JAV vyriausybė, kuri nuolat išbando naujo ginklo rūšis savo piliečių atžvilgiu. Tam tikslui naudojamas fluoro junginiais apnuodytas geriamas vanduo, GMO, vakcinos, chemikalų purškimas iš lėktuvų (chemtrails), HAARP sukeltos stichinės nelaimės, šeimos planavimo ir kitokie modernios eugenikos projektai, padedantys mažinti gimstamumą ir populiaciją. Tokio „karo” prie žmogų tikslas - sumažinti 80 proc. gyventojų skaičių.
Alex Jones filmai „Fall of Republic“ ir „Endgame“
[video:http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU]
[video: http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho]
Ir tik tie, kurie atsilaikys prieš tokią ataką ir nepasiduos iliuzijoms, sulauks svarbiausio įvykio.
Ar yra išeitis? Ar yra kokie nors orientyrai bandant susivokti, kas iš tiesų vyksta, kai elitas tiesiog kraustosi iš proto, norėdamas bet kokia kaina įvesti globalią diktatūrą? Yra.
Išeitis slypi kiekvieno žmogaus viduje.
Išsigelbėti gali arba visiški agnostikai, arba giliai širdimi tikintys, žinantys ir suvokiantys sielos ir proto darbo principus. Viskas išplaukia iš pagrindinės paradigmos - išorinis pasaulis nėra pirminis mano atžvilgiu. Bet koks išorinis dievas yra tik stabas, proto sukurta iškamša. Būtina ieškoti tiesioginio ryšio su Kūrėju, per save, apeinant ratu bet kokias istoriškai susiklosčiusias bažnyčias ar naujos eros judėjimus.
Galinos Cariovos filmas „HAARP - klimatinis ginklas”

Dar keli filmai ta pačia tema
[video:http://www.youtube.com/watch?v=m-hn4OiJKSA]
[video:http://www.youtube.com/watch?v=nPAYbbGLYlE]