Mūsų kelias ir didžioji iliuzija

„Senajame bloge“ daug kur cituoju George Kavassilas'ą. Todėl reikėtų apie šį žmogų papasakoti šiek tiek plačiau.George Kavassilas (reikėtų rašyti Džordžas Kavassilas'as) – graikų kilmės australas, subtiliųjų pasaulių tyrinėtojas, paskaitininkas, rašytojas. Jis vienas iš tų, kuris sąmonės būdu keliauja po Visatą. Visame pasaulyje rengiamos jo viešos prezentacijos - tai savotiški apreiškimai, nes lektorius pasakoja apie daugelį už uždangos esančių paslapčių. Visame pasaulyje jis turi milijonus savo klausytojų. Jo pasakojimuose yra daug dalykų, dėl kurių galima būtų ir pasiginčyti, tačiau G.Kavassilas nagrinėjamos temos yra ganėtinai įdomios, patrauklios, aiškiai išdėstomos ir vertingos, nes verčia mąstyti.
Įdomiausia tai, jog G. Kavassilas kalba ne iš knygų ar vadovėlių, jis yra viską patyręs ir išgyvenęs savo kailiu. 2003 metais su juo neva užmezgė kontaktą būtybės, kurios, jo žodžiais tariant, yra „pati artimiausia jo šeima“. George prisipažįsta, jog yra krikščionis, priklauso graikų stačiatikių bažnyčiai, tačiau mato didelį skirtumą tarp bažnytinio Kristaus ir to, kuris iš tikrųjų prieš du tūkstančius metų vaikščiojo žemę. Bažnytinis Jėzus, kaip ir NEW AGE sektos, lektoriaus nuomone, yra spąstai tiems, kurie nori ištrūkti iš kontrolės gniaužtų. Ir jis pats buvo į jų griaužtus patekęs.[video:http://www.youtube.com/watch?v=ojQ0ulxwnMo]
Iš Rytų mistikos tradicijų, R.Monro bei kitų autorių aprašytų astralinių kelionių žinome, kad su įsikūnijusia šioje žemėje siela gali užmegzti ryšį Aukščiausiasis Aš. Kitaip tariant, įvairūs to paties žmogaus aspektai iš įvairių Visatos lygmenų gali apsireikšti kaip anapusinės būtybės ir žmogus jau kartu su jomis vyksta į keliones po įvairius visatos planus.
Būtent taip prasidėjo ir vyko George Kavassilas kelionės ir patirtis. Ir tai, kas per šias keliones jam buvo atskleista, žmogus pasakoja savo paskaitose. Jis buvo susitikęs su daugeliu civilizacijų atstovų Galaktikoje ir už jos ribų. Matė daug rasių ir rūšių, su jomis bendravo. Jis žino kas jos tokios ir ko iš jų tikėtis. Tarp jų nemažai yra ir tokių, kurios žmogų laiko didžiausiu priešu ir pavojumi jų pačių egzistavimui. Lektorius mini Oriono imperiją ir mano, kad epopėja „Žvaigždių karai“ yra ne mokslinė fantastika, bet realūs dalykai.
Savo paskaitose G.Kavassilas kalba apie tai, kas mes esame ir kur link judame, ką reiškia permainų laikotarpis ir kaip su juo susijusę 2012 metai, ką reiškia planetos kūno aktyvavimas 2013 metais? Jis atsako į klausimą, ar mūsų planeta Žemė pasivers į žvaigždę, o taip pat, kokį vaidmenį visame tame permainų laikotarpyje ir naujajame cikle turi suvaidinti Moteriškasis Pradas.
G. Kavassilas puikus matematikas. Jis daug ką iliustruoja skaičiais ir matematinėmis lygtimis. Jis pateikia daug Gematrijos (sakralinės matematikos) paalapčių. Netgi subtilius dvasinius dalykus aiškina iš matematikos pozicijų, žinoma, viską sugretinamas su ta informacija, kuri jam buvo pareikšta kontaktų su ne žemiškomis civilizacijomis metu.
Daug dėmesio jis skiria iliuzijų temai. G.Kavassilas demaskuoja NEW AGE religijas ir Galaktinę šviesos federaciją, nes mano, kad tai yra meistriškai sukurti spąstai tiems, kurie pradeda ieškoti dvasingumo ir atsakymų. Dėl to sistema, per NEW AGE religijas vėl juos siekia susigrąžinti "atgal".
Šis žmogus pasakoja apie tai, iš kur atsirado mūsų planetos astraliniame plane nebaudžiamai šeimininkaujantys padarai – į drakonus panašios pabaisos, kurioms dirba pasaulio elitas ir ko jos iš tikrųjų siekia. Jų bazės įkurtos po žeme, po vandeniu, Mėnulyje. Jų technika gali įveikti visas stichijas. Drakonų nėra daug, tačiau tos pabaisos – puikūs manipuliatoriai. Jos mūsų akyse gali apsireikšti kaip mėlynų akių blondinai, t.y. dievai. Būtent taip juos suprato žmonės, kurie rašė Bibliją ir kitas šventas knygas.
O tų padarų siekis, kaip sako lektorius, yra labai paprastas – neleisti galingiausiai Visatoje būtybei žmogui atskleisti save ir tapti visatų kūrėju. Būtent šitie padarai sukūrė baimės sistemą, kuri paremta besąlygišku paklusnumu bei griežtomis hierarchijomis. O baimė ir žemų vibracijų emocijos yra maistas, kuriomis jos maitinasi.
G.Kavassilas taip pat pateikia daug praktinių patarimų kiekvienam dabartinių permainų laikais. Jis ne moralizuoja, nebando piršti savo tiesą, tik nori, kad žmonės susimąstytų ir pradėtų savo gyvenime kažką iš esmės keisti, kol dar ne vėlu. Nes laiko, anot jo, labai mažai. Jis šiek tiek per daug dramatizuoja situaciją ir sutirština spalvas dėl 2012 metų. Šioje vietoje aš tikrai pasiginčyčiau.
Didžioji dalis jo paskaitų rezonuoja su tuo ką ir man pačiam teko patirti, tačiau nesutinku su juo dėl kelių esminių punktų. Svarbiausias jų – tai, kad žemė 2013 metais pavirs žvaigžde. Iš tikrųjų nieko ypatingo tais metais neįvyks, tai tik formalus epochų pasikeitimo taškas, o permainos jau dabar vyksta ir vyks dar ne vieną dešimtį metų. Man nepatinka, kaip jis traktuoja Jėzų ir Mariją Magdaleną.
Bet vis dėl to, tam tikra prasme G.Kavassilas'o teiginiai yra įdomūs, nepaisant to, kad, kaip jau sakiau, 2012-2013 metų reikšmė, per daug sutirštinta. Antras dalykas, jis, kaip ir Deividas Aikas (David Icke) daro lemtingą klaidą dėl vadinamųjų Saulės dievų, sakydamas, jog visi jie, tame tarpe ir Jėzus Kristus yra ta pati būtybė, kuri įsikūnydavo į skirtingus kūnus, skirtingais vardais ir skirtingais laikais. Mano nuomone, taip nėra. Bet kiekvienas žmogus turi teisę turėti savo nuomonę ir kiekviena teorija ar idėja turi teisę egzistuoti. Juo labiau, kad G. Kavassilas'o informacijoje, atmetus diskutuotinus teiginius, yra labai, labai daug vertingų ir įdomių dalykų.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=cDmR2oEHI0M]
Paskaitos, kurios čia yra pridedamos yra dubliuotos rusų kalba, todėl tiems, kas nežino kitų užsienio kalbų, bus lengviau suprasti. O jeigu kas nesupranta rusiškai, atsiverskite bet kokį video informacijos portalą, įsiveskite paieškos langelyje George Kavassilas ir rasite visas tas pačias temas ir netgi daugiau.
1. Pirmoji paskaitos "Mūsų kelias ir didžioji iliuzija dalis. Didžiausia paslaptis ir kas yra žmogus.
[video://http://www.youtube.com/watch?v=_znxUF_UB8A]
2. Visata ir jos sandara. Ar mes viską apie ją žinome?
[video:http://www.youtube.com/watch?v=D0FbPI6L8ec&feature=related]
3. Mes, žmonės, esame galaktikos ir visatos, tik holografiškai mažesniu masteliu, nes kiekvienas žmogus savyje atkartoja Visatą.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=laXHiDuTxEM&feature=related]
4. Moteriškasis Visatos aspektas, apokalipsė ir piramidžių reiškė.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=vPqmxSQen6Y&feature=related]
5. Antroji paskaitos "Mūsų kelias ir dodžioji iliuzija" dalis. Kodėl esame žemesniuose pasauliuose ir kas atsitiks Žemėje jau už kelių metų?
[video:http://www.youtube.com/watch?v=dS4ZKvHArxc&feature=related]
6. Ką žemėje veikia į drakonus panašios reptilijos? Iš tikrųjų jos yra mažos žuvys dideliame vandenyne, bet netrukus ruošiasi išeiti į viešumą. Ar pavyks?
[video:http://www.youtube.com/watch?v=Y8rJM009xCM&feature=related]
7. Apie tai, kaip pati galingiausia Visatoje rasė - žmonės lenkiasi ir meldžasi parazitams - drakonams, kurie maitinasi baime ir žemomis vibracijomis. Joms tai yra narkotikai. Ir šie padarai tokiais tapo todėl, kad žmonės, patys to nesuprasdami iš baibės, ir nevilties, sielvarto joms lenkiasi. Jeigu žemėje kada nors baigsis lankstymasis prieš "galingesnius", vista tai baigsis. Bet tie padarai planuoja ateiti ir susirinkti savo derlių. Jie nori kuo daugiau jo turėti. O derlius - yra sielos, kurios (žinodamos ir nežinodamos) pasirenka tarnavimą jiems.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=zFu2d5Ti4vo&feature=related]
8. Apie Nibiru ir planetą X.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=3PUOSPQ-vv0&feature=related]
9. Trečioji paskaitos "Mūsų kelias ir didžioji iliuzija" dalis. G.Kavassilas'o versija apie mėnulį: kas iš tikrųjų yra mėnulis. Deivės Dianos legenda.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=TNRSs9MoT1s&feature=related]
10. Kas pagrobė mėnulį? Moretys ir mėnulis. Kaip vyksta pati skaudžiausia pasaulyje manipuliacija?
[video:http://www.youtube.com/watch?v=rxATKuYi5mU&feature=related]
11. Apie Jėzų ir Mariją Magdeleną. Šitoje vietoje su G.Kavassilas'u visiškai nesutinku, bet tokia versija tikrai įdomi.
[video:http:http://www.youtube.com/watch?v=7CRRrSRUCVM]
12. Gematrija, arba sakralinė matematika.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=GHbZN5cpImE&feature=related]
13. Vyriško ir moteriško aspektų santykiu simbolis.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=JS41WZQZ6rM&feature=related]
14. Klausimai ir atsakymai.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=yS-RPAr7PfM&feature=related]
15. Klausimai ir atsakymai. Įdomu, nes daug duodama patarimu, paaiškinimų.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=9DuZLtdadNM&feature=related]
Šiame interviu George Kavassilas kalba apie Saulę ir Mėnulį. Yra diskutuotinių teiginių, tačiau iš esmės be galo įdomu.
Šis filmukas anglų kalba, bet paspaudus mygtuką "cc" atsiranda rusiški subritrai. Žiūrėti visas 4 dalis, o čia pirmoji.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=orKAhGzhWtw]