11:11:11, krištolinės kaukolės, Marsas Mergelės ženkle ir tikrasis atsibudimas

Miestų reklaminiai stendai papuošti skaičiais 11:11:11. Kur nepažvelgsi, visur tie patys vienuoliktukai. Netgi vasario 16-oji niekada nebuvo taip smarkiai reklamuojama, kaip ši, į jokių švenčių sąrašus neįtraukta data – 2011 lapkričio 11-oji. Kodėl visuomenėje, kurioje viešai neigiama bet kokia mistika, šitaip gausiai reklamuojama abejotina ezoterinė šventė, kuri nei krikščionių bendruomenėms, nei žydams, nei musulmonams, nei budistams, nei ateistams absoliučiai nieko nereiškia?
Na, žinoma, laisva reklamos rinka, kas moka pinigus, tas ir reklamuojasi. Šiandien tokių „ezoterinių“ švenčių industrija smarkiai išvystyta. O kaltininkė – kultūrinė, o ne politinė įstaiga – Hollywoodas, kaip niekad pastaruoju metu pamėgusi šizofreninius kliedesius apie pasaulio pabaigą. Ne išimtis ir šį kartą.
Kiekviename reiškinyje yra kelios medalio pusės. Jei yra negatyvi, tai turi būti ir pozityvi. Pozityvi pusė yra ta, jog milijonams žmonių 11:11:11 reiškia dvasinius pokyčius, susijusius su erų kaita. Šiandien net patys konservatyviausi mokslininkai pripažįsta, jog Saulės sistema apsisuko pilną ratą aplink Galaktikos centrą. Ir vadinti tai nereikšmingu įvykiu – būtų mažų mažiausiai keista. Maža to, heliosistema ne tik atliko pilną 26 tūkst, metų trukmės šokį, bet ir įskriejo į didelį „kosminį debesį“, kuris iš esmės keičia visas biochemines struktūras elementariųjų dalelių lygmenyje, tame tarpe ir žmogų. Tai rimtas ir mokslininkų įrodytas faktas.
„Milžiniški energijos srautai“, apie kuriuos kalba ezoterikai, pirmiausia yra susiję dviem dalykais. Pirma – su pačios heliosistemos maksimaliu priartėjimu prie Galaktikos centro ir su tuo „kosminiu debesiu“, kurį įvairios Naujos Eros tradicijos vadina „fotonų juosta“ arba „Kristaus kūnu“.

Įsivaizduokite, kad Saulės sistema yra lėktuvas, kuris įskrido į atmosferos fronto epicentrą. Taigi lėktuvą pradeda mėtyti ir vėtyti. Pilotai bando suvaldyti orlaivį, tačiau kaip tai padaryti jų niekas nemokė, nes audra netipiška, lyja ne iš viršaus į apačią, bet iš apačios į viršų. Jų supratime to negali būti. Jie niekad neturėjo tokios patirties. Tam, kad keleiviai jaustųsi „saugiai“ pilotai meluoja, įklampindami save ir visus skrendančiuosius į dar didesnį problemų ratą. Pilotai tikrai žino, jog suvaldyti nepavyks, jei neatsiras bent vieno ekipažo nario, kuris galėtų pasiūlyti nestandartinį sprendimą, pavyzdžiui, kilti dar aukščiau, o ne leistis ant Žemės. Paklausti keleivių nuomonės, gal tarp jų atsiras koks išminčius, pilotams neleidžia „profesinis orumas". Taip lėktuvas lekia į nebūtį, nors išeitis slypi – jame pačiame.
Masonai ir Liuciferio ragai
------------------------
Masonai ir iliuminatai labai mėgsta skaičių 11, kuris simbolizuoja Liuciferio ragus. Apie tai užsimenama daugelyje leidinių apie masonystę. Neatsitiktinai ją pamėgo ir New Age religijos.
Pavyzdžiui, tokiame veikale, kaip 1904 m. M.Orlovo knygoje "История сношения человека с дъяволом" („Žmogaus ir velnio santykių istorija“ http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Orlov/_Index.php) skaičius 11 minimas labai dažnai.
Ir šie 2011 metai – ne vieninteliai, kai buvo švenčiamos datos susijusios su skaičiumi 11. Nepriklausomybė buvo atkurta irgi 11-tą dieną. Tai be galo fatališkas skaičius, kuris skirtingoms žmonių grupėms reiškia visiškai skirtingus dalykus.
Yra neabejojančių, jog šių metų spalio 28 d. prasidėjęs 13 krištolinių kaukolių aktyvinimo procesas, kurį vykdo majų genčių atstovai Amerikoje– yra elito sankcionuota satanistinė orgija „bohemiškų giraičių“ stiliuje. Jie neša tas kaukoles per visą Ameriką, transformuodami planetos vibracijas ir prašys Didžiosios Dvasios (krikščionys neabejoja, jog tai - Liuciferis) vesti juos į Naują Erą. Kaip argumentą New Age kritikai naudoja tai, jog kai kuruose masonų ložėse šiuo metu taip pat atliekami ritualai, skirti 11:11:11 (beje, kaip ir „baltųjų“ brolijose), kuriomis prisidedama prie kaukolių aktyvinimo. Krikščionyms masonų ideologinės sąsajos su Drunvalo Melchizedeku gali pasirodyti akivaizdžios.

Yra ir kita nuomonė, jog vyksta tikras permainų procesas kolektyvinėje žmonijos sąmonėje. Ir tame procese iš tikrųjų kaukolių aktyvinimas, 11:11:11 ir kiti dalykai vaidina svarbų, o gal net pagrindinį vaidmenį. Aš nesivadovauju nei viena, nei kita nuomone, nes stengiuosi išlikti objektyvus ir racionalus. Juo labiau neigti pačias permainas būtų kvaila, nes jos akivaizdžios. Tai objektyvūs dalykai, kuriuos apskaičiavo mokslininkai. Tačiau tiesioginių įrodymų, jog, pavyzdžiui, krištolinių kaukolių aktyvinimas keičia pasaulį, mes neturime. O norint kuo nors įsitikinti, reikia remtis faktais, o faktai gali būti ir paslėpti ir iškreipti. Taigi, mums reikia tikrų. Kaip juos rasti? Vienintelis kelias įsitikinti, ar permainos vyksta – tai pagyventi ir pamatyti? Todėl teigti, jog viena ar kita pusė kalba nesąmones, būtų neatsakinga. Laikas viską sudėlios į savo vietas.
Kitas kelias būtų besąlygiškai patikėti. Patikėti – reikštų kuri naują religiją. Religija – reiškia naują matricą, priklausomybę nuo naujos sistemos, kuri be jokių racionalių įrodymų pasako žmogui kas tikra, o kas netikra. Maža to, kai žmogus neturi jokių galimybių patikrinti, ar įsitikinti ar tai tikra, tampa aklu naujos sistemos vergu, kuri neretai vadinama naujo amžiaus religija. Ar ne per daug jų šiandien kuriama? Ar tai yra laisvė? Aš neteigiu, tiesiog visur dedu klaustukus.
O gal būt reikėtų pakeisti visas tradicines religijas Drunvalo Melchizedeko teorija, kuri tokia pat iracionali, kaip ir Kristaus mirtis ant kryžiaus? Kadangi esu krikščionis, todėl taip ir kalbu. Man Kristus nėra miręs.
Gal būt abi realybės (o gal kelios) vystosi tuo pat metu? Vieniems tai – kaukolių aktyvavimas, kitiems Liuciferio eros pradžia, tretiems – antichristo atėjimas ir nauja pasaulio tvarka, ketvirtiems – tikras dvasinis prabudimas, susijęs su perėjimu į 4 išmatavimą. Neneigiu nei vienos galimybės. Kiekvienam pagal tikėjimą. Jeigu žmogui padeda tie skaičiai, vadinasi jis yra laimingas, vadinasi jam gerai ir man gerai.
Daugiaplaniška logika neatmeta nei vienos realybės, nei vieno galimo scenarijaus. Visi jie egzistuoja vienu metu. O kokia iš jų pasireikš labiausiai, priklauso nuo pačių žmonių (o ne nuo dvasių ir ateivių). Todėl šuo metu ir vyksta karas, kurio tikslas – žmogaus protas. Ir šiame kare, už tai koks scenarijus realizuosis, dalyvauja visos įmanomos jėgos: ateiviai, dvasios, demonai, angelai, masonai, ir, žinoma, patys žmonės. Bet deja, jų indėlis čia yra mažiausias. Bet mes galime rinktis: jeigu patinka bijoti – bijokime, jeigu patinka mylėti – mylėkime. Laisva valia. Ar mes ne per daug ilgai bijojome? Abiem atvejais nepraraskime šalto proto ir ugdykime savyje budrų sąmoningumą netgi miegant. Būtent ši savybė mus gali realiai išvesti iš dvipolio pasaulio paradigmos. Šiandien to nenori mūsų priešai, kuriems mes iki šiol esame „galaktikos vidutiniokai“, kurie iš esmės nieko nesprendžia, netgi savo pačių likimo.
Pasakysiu ir savo versiją. Nors nesakau, kad ji teisinga. Kaip jau ne kartą rašiau, pasaulyje vyksta fasadų perdažymas, kuris iš eilinio žmogaus nereikalauja jokio dvasinio darbo su savimi. O kam stengtis, jei už tave viską padarys ateiviai ir staiga „prabudusi“ ir tapusi „sąmoninga“ elito dalis. Ar neatrodo keista, kad 11:11:11 pasaulyje vyksta kaip niekad daug „vartų atidarymo“ renginių bei ceremonijų už didelius pinigus, kuriuose elito fifos ir narcizai „žadinasi“ staiga už pinigus pradėjusiomis tekėti „naujomis energijomis“. Jie važiuoja į brangius seminarus pirkti dvasingumo ir tai vadina investicijomis. Jei tu biednas, tai ir durnas, vadinasi negausi „patepimo“ ir liksi „neprabudęs“.
Dabar aiškėja, kad juodasis „Blue Beam“ scenarijus įgyvendinamas dalimis. Juokiausi iš jo, bet dabar matau, jog tam tikra projekto dalis stropiai vykdoma. Gal būt pati „Blue Beam“ koncepcija per 15-20 metų pasikeitė, tačiau vienas punktas vykdomas pakankamai nuosekliai: pakeisti visas esamas tradicines religijas viena New Age religija.
Kas gi yra tas fatališkasis skaičius 11?
--------------------------------

Numerologijoje skaičius 11 vadinamas šventu skaičiumi, kuris simbolizuoja „dvipusiškumą naudojant jėgą“. Šis skaičius visados sukeldavo chaosą. Kitaip sakant, skaičius 11 – tai chaoso skaičius. Žmonės, kurie turi daug 11-tukų savo datose ar Pitagoro lentelėje, dažnai gali pasigirti stipriomis psichinėmis savybėmis. Jie gali veikti aplinką, keisti pasaulį. Bet, deja, numerologai sako, jog jų veikla – dažniausiai būna destruktyvi. 11 yra tas pat kas 2, tačiau 2 yra geriau už 11, nes dvejetukininkai geba savyje sujungti priešpriešas, o 11-tukininkai – nelabai. Jiems dar reikia mokytis.
Tie, kurie nagrinėjo 2011 metų lapkričio 11-ąją, taip pat mano, jog 11:11:11 – yra nestabilumo simbolis. Jis taip pat reiškia tironiją, konfliktus, dominavimą prieš kitus ir tarpusavio kovą, kitaip tariant dualizmą, kuris iš esmės yra 3-iojo tankumo pasaulių pagrindinė charakteristika.
Taigi, 2011 m. lapkričio 11-oji labai įdomi data visomis prasmėmis. Vaizduotę audrina ir tas faktas, jog tai pilnatis. Bet dar ir penktadienis, kuris fatališkumo taip pat nestokoja. Visas šis buketas puikiai tinka maginiams ritualams. Ši data palanki visokiems būrimams ir ateities vizijų projektavimams. Tą dieną galima projektuoti, bet priimti tvirtus sprendimus nepatartina – planas sugrius. Todėl manoma, kad lapkričio 11-ąją pasirašyti verslo dokumentai bus nenaudingi, o santuokos – nestabilios.
[video: http://www.youtube.com/watch?v=Z_U7GZxVNIs]
Istorija rodo, kad 11 mėnesio diena garsėja stichinėmis nelaimėmis, katastrofomis ir gaisrais. Nelaimės mėgsta 11-ką. Masonai – irgi. Žodis New York City sudaro 11 raidžių. Afghanistan – 11 raidžių, The Pentagon – 11 raidžių. George W. Bush – 11 raidžių ir t.t. O kur dar rugsėjo 11-oji Niujorke, kovo 11-oji Japonijoje ir pan. Visokie teroristai taip pat labai mėgsta šį skaičių.

Kolonos masonų simbolikoje taip pat yra „11“.
Žinoma, tokie pamąstymai yra absoliučiai iracionalūs, bet juodoji magija irgi yra magija. Daug kas 11:11:11 mato vartus į kitą išmatavimą ir jie tuo šventai tiki. Nesiginčysim, gal taip ir yra. Jei žmonės tiki, vadinasi taip ir yra. Jeigu tiems žmonėms atsidaro žvaigždžių vartai, vadinasi taip ir yra. Jie turi teisę tuo tikėti.
Tačiau, kaip minėjau, būkime budrūs ir prieš kuo nors aklai patikėdami, žinokime karčią tiesą – šiandien vyksta informacinis karas. Jo metu kaip niekad aktyviai plaunamos žmonės smegenys. Plovėjai puikiai žino, kad žmogus nesusigaudo, nes sugeba pamatyti tik vieną reiškinio pusę iš 10-ties galimų. Tai ar gali toks žmogus daryti objektyvias išvadas? Tokio informacinio karo tikslas – kontroliuoti permainas, kurios neišvengiamos dėl helosistemos ciklo. Ir tai daroma itin subtiliai. Ir jeigu ką nors išgirstame, būtinai patikrinkime mažiausiai iš 3 šaltinių. Juk tai nesunku. Spauda tikėti negalima, bet yra google, yra žemėlapiai, yra logika ir yra visuomet faktai. Suprantu, kad ne visi žmonės gali tikrinti faktus „informacinių-energetinių laukų“ lygyje. Tam reikia įgūdžių, o jų niekas nemoko. Bet yra daug mokyklų, kurios ugdo tokius įgūdžius. Šiandien lankyti kokį nors egzoterinį klubą tiesiog yra privalu, antraip atsiliksite nuo gyvenimo tempo ir nesusigaudysite kas vyksta, nes informaciją vertinti reikia mokėti ne tik klasikiniais, bet ir informacinių-energetinių laukų metodais.
Šiek tiek nukrypome nuo temos, tad vėl grįžkime prie 11:11:11.
Astrologinė medalio pusė
---------------------
2011 m. lapkričio 11-oji. astrologiniu požiūriu labai svarbi data. Marsas įvažiuoja į Mergelės ženklą septyneriems mėnesiams. Iš išeis iš Mergelės 2012 m. liepos 3 d. Taigi, prieš akis – gan ilgas ir sudėtingas, santykinai tamsus laikotarpis. Žiūrint su kuo lyginsime. Visų pirma tai rekordinė Marso trasa per Mergelę. Paprastai ji užtrunka du mėnesius, o dabar – net visus 7. Niekad anksčiau to nebuvo. Ji ilga todėl, kad Marsas per Mergelę juda savotiška „kilpa“. Ir kilpa trunka nuo 2012 m. sausio 24 d. iki balandžio 14 d.

Vienos astrologų mokyklos tai sieja su stichinių nelaimių siautėjimu, kitos – pozityviais dvasiniais pokyčiais, kuriuos paskatins itin negatyvios aplinkybės. Didelė ne tik klimatinių anomalijų, bet ir karinių konfliktų, finansinių defoltų tikimybė. Ypatingai iki balandžio 14-osios susidarys palanki situacija rinkų griūčiai ir bankrotams. Nuo balandžio 14 iki liepos 3 d. - yra apsisprendimų metas. Nuo šiuo periodų priimtų sprendimų priklausys ar krizės tęsis, ar ekonomika pereis į naujas vėžes. Galima sakyti, jog Marsas Mergelėje yra savotiškas paradigmų lūžio taškas. Bet, kaip sakiau, pagyvensim – pamatysim.
Hollywoodo dovana švenčių proga
------------------------------
Pirmiausia visokie orakulai ir pranašai išpranašauja, jog, pavyzdžiui, 11-ąją kažkas įvyks. Tuomet teroristai kažką įvykdo, o visuomenė tiki, jog „išsipildė“ ir puola į siaubingą paniką.

Marketingas tai pat nesnaudžia ir svarbioms datos, kaip taisyklė paruošiama eilinė Holywoodo „sensacija“. Per pastaruosius 20 metų Holywoodas puikiai išnaudoja kiekvieną tokią „ezoterinę“ datą naujam pabaisų filmui išleisti. Tokiu būdų masinis žiūrovas per pasąmone programuojamas „Blue Beam“ scenarijams. Aš jau pamečiau skaičių, kiek per pastaruosius kelis metus buvo sukurta fantasy stiliaus filmų apokalipsės ir ateivių tema. Gal kas žinot skaičių, nes man jau per sudėtinga viską aprėpt? Ir jeigu žmonės tuo pradeda tikėti, yra didelė tikimybė, jog tai ir įvyks. Neduok Dieve. Sveikas protas vistiek turi nugalėti.
Primenu, jog vyksta karas už tai, koks realybės scenarijus pradės vystytis gal net po kelerių metų. Dvasinės būtybės ir ateiviai negali patys įtakoti procesų Žemėje, todėl jiems reikia aklai tikinčių jų teorijomis bei scenarijais. Todėl Kristaus įspėjimas apie netriktus pranašus yra be galo teisingas.
Šiandien visos be išimties jėgos (šiapusinės ir anapusinės) planuoja būtent savo scenarijų ir bando įtikinti milijonus žmonių, kurie nesusigaudo kas vyksta, bet jaučia kažkokį vidinį stimulą keistis. Jeigu mes norime keistis, turime atsiriboti nuo tų ateivių ar dvasių ir nedalyvauti tuose žaidimuose. Be to turime ugdyti savyje ne tik meilę ir atleidimą. Tai svarbūs, bet antraeiliai dalykai. Dar svarbiau yra ugdyti savyje išmintingą nuovoką ir budrumą. Antraip ir toliau būsime svetimų idėjų vergais. Man atrodo, kad joks ateivis ar dvasia negali už mus nuspręsti, kaip gyvensime. Jie per channelingus pataria elgtis vienai ar kitaip. Tačiau tie, kurie užsiiminėjo NLP neleis sumeluoti jog nuo patarimo iki įtikinimo – vienas žingsnis. Tas, kuris pataria vis viena tikisi, jog klausytojai juo patikės.
Mes viską turime padaryti patys, savarankiškai, su Dievo pagalba. Visoms toms tarpinėms būtybėms reikia padėkoti už pastangas gelbėjant Žemę ir mūsų sielas, nes jie greičiausiai mano, jog viską daro teisingai. Po to nuo jų atsiriboti, prisiimti atsakomybę ir veikti patiems tik su Dievo pagalba. Tai, mano supratimu, būtų teisingiausias dvasinis kelias į Naują Erą. Jeigu šitą šansą prarasime, kentėsime dar 26 tūkst. metų.
Tačiau kiekvienas žmogus turi teisę rinktis ir tikėti tuo kuo nori. Jeigu tam tikrai grupei žmonių atrodo, kad dvasios bei ateiviai yra šventi ir teisūs, tiems žmonėms taip ir yra. Iš tikrųjų gal būt jie nieko blogo nedaro, o tik duoda patarimus? Bet tas tikėjimas visokiomis konvergencijomis, kaukolėmis, channelinais, melchizedekais, santkumarom, elmorijom, sanžermenais ir pan. neturėtų būti eksportuojamas kitiems nei prievartiniu, nei geruoju būdu.
Bet jeigu New Age padeda tampti laisvu, budriu ir sąmoningu - tai irgi nėra blogai. Aš, pavyzdžiui, New Age judėjime įžvengiu klastą ir mulkinimą. Kartais galiu juos priimti tik kaip vieną iš informacijos šaltinių, kurį reikia tikrinti kitais kanalais. O kitas žmogus - nieko blogo neįžvelgia ir mano jog čia viskas gerai. Jeigu kam gerai, vadinasi tokie žmonės atitinka tą "vibracijų" lygį.
O štai ir pati dovana
------------------
[video:http://www.youtube.com/watch?v=48GZxq6RO-c]
[video:http://www.youtube.com/watch?v=7VdONYkKFmQ}
Eilinį kartą Holuwoodas pratęsė savo klaikią tradiciją, pristatydamas šį naują siaubo filmą, kuris pradedamas platinti būtent 11.11.11. Režisierius Darren Lynn Bousman mums padovanojo beveik 3 valandų kliedesį. Pats režisierius sako, jog istorija tikrai gasdinanti. Jis prisipažino, jog prieš filmuojant nežinojo ką reiškia skaičius 11, bet po to suprato, jog tai „labai svarbi data“. Ir tai kas vyksta filme, gali būti įvyks ir realiame laike. Kas žino?
[video:http://www.youtube.com/watch?v=jCe7PLcGVfM&feature=player_embedded]
Stengiausi būti objektyvus, o dabar būsiu subjektyvesnis
------------------------------------------
Iš tikrųjų šiandien masinėje propagandoje reikėtų akcentus sudėlioti ne į katastrofų ir nelaimių pusę, bet į darbą su savimi. Šito niekas iš New Age skleidėjų net neakcentuoja. Dirbti nereikia? Gal geriau sėdėkit ir laukt, kol Galaktinė federacija už jus viską padarys? Tie ateiviai, matyt iš inercijos į mus žiūri kaip į mažus vaikus ir visiškai nenori, kad augtume ir keistume savo mąstymą. O jeigu jie tai ir deklaruoja, tai tik iš savanaudiškų paskatų.

Niekam ne paslaptis, kam priklauso tie masiniai propagandos kanalai. Ir jie šiandien kaip niekad pučia visokias miglas apie ateivių išsilaipinimus ir apokalipses. Tai jiems, o ne mums reikia 2012 metų. Majų kalendorius tik instrumentas, kuriuo jie išradingai naudojasi, vesdami mus prie savo išsvajotos tvarkos Naujojoje Eroje.

Iš tikrųjų nebus jokio ateivių išsilaipinimo nei lapkričio, nei gruodžio mėnesiais. Kam jiems išsilaipinti, jeigu ufonautai jau Žemėje. Ir jie čia didesnėmis ar mažesnėmis kolonijomis gyveno tiek, kiek ir pati Žemė. Tam, kad sustiprintų „Blue Beam“ efektą lemiamu momentu Galaktinė federacija (nagrinėkim ir tokią versiją, nors tai panašu į pasaką) gali imituoti nusileidimą. Juk šita ateivių "struktūra" šiandien veikia ranka rankon su naujuoju pasaulio elitu, kuris jau mums pasiūlė „Zeitgeist“ projektą. Senasis elitas – iliuminatai, bilderbergeriai, kaulai ir kaukolės klubas ir pan. jau savo vaidmenį suvaidino. Jie nurašyti, kaip kažkada buvo nurašyta masonų Kerenskių vyriausybė masonui Leninui užėmus valdžią. Scenarijus iki nuobodumo pažįstamas. Dabar ateis nauji berniukai, naujais gražiais pedofiliškais veidais. Ir visi džiūgaus, kad atėjo nauji laikai. O jeigu nepamatysite staigių permainų – nenusiminkite, jos vyks palaipsniui pagal seną gerą principą - „problema-reakcija-sprendimas“.

Tie 13 krištolinių kaukolių ritualai, tai mėginimas išnaudoti progą ir perimti dvasinius procesus į savo kontrolę. Todėl ir vyksta informacinis karas prieš žmogų dėl smegenų kontrolės. Nes visų rūšių ateiviai (geri ar blogi) turi vieną bendrą korporatyvinį interesą – stabdyti ir kontroliuoti tikrąjį žmonių prabudimo procesą tam, kad žmogus per artimiausius 26 tūkst. metų netaptų žmogumi. Nes jeigu žmogus netaps žmogumi, jis netaps ir Dievu. Ateiviams ir dvasioms tikrai nereikia jokių naujų dievų. Jie čia priprato maitintis ir savo lesyklos iš rankų paleisti nesuinteresuoti.
Bet tai etapas, kurį neišvengiamai reikės pergyventi. Kai kam šitas etapas atneš daug džiaugsmo, kai kas nieko nepajaus ir nepamatys. Ir toliau mus valdys išminčių elitokratinė hierarchija. O tie išminčiai bus iš tų pačių masoniškų klanų, kurie pasaulį valdo šiandien. Tik jie kalbės kitaip, jie bus gražūs ir protingi, rūpinsis žmonėmis, ekologija ir ekonomika. Jie kalbės apie dvasingumą, bet nekalbės apie Dievą. Jie kalbės apie Naują Erą, bet nekalbės apie Dievo karalystę. Šis žodis pamažu bus panaikintas ir liks tik „energija“ bei „vibracijos“. Jie vis viena meluos, nes paprasti žmonės jiems – „antrarūšė medžiaga“, kuri turi dirbti ir palaikyti „naują matricą“, kuri iš esmės bus ta pati senoji, tik pudruota auksu.
Paprastų žmonių lygyje sąmonės transformacijos, žinoma, vyksta. Jos vyksta tiek planetos, tiek Saulės sistemos mastu. Ir jos susijusios ne su kažkokiomis mistinėmis „naujomis energijomis“, bet su Saulės sistemos vieta Galaktikoje. O ta vieta, į kurią įvažiavo heliosistema, yra ypatinga, kurioje dalelių fizika visiškai kitokia, negu buvo anksčiau (Žiūrėkite tinklaraščio temą su Aleksiejumi Dmitrijevu). Tam, kad žmogus realiai galėtų prisitaikyti prie naujų energijų, jis turi gerokai padirbėti su savimi. Nieko nedarant, nieko ir nebus. Tos naujos energijos už mus pačius niekas nepastatys, jeigu mes nedėsime pastangų. Netgi gali būti blogiau, jeigu su savimi žmonės nedirbs ir nemėgins prie jų prisitaikyti (o tai reikalauja didelių pastangų) tos naujos energijos paprasčiausiai žmogų išmes už evoliucijos borto. Kadangi dvasios ir ateiviai nesiūlo jokio darbo su savimi, o tik mylėti ir laukti, kol „Galaktinė federacija“ areštuos iliuminatus, vadinasi jų tikslas aiškus. Jie nori, kad mes susinaikintume patys. Neišdegs.
Man tokia įvykių versija atrodo logiškiausia. Bet tai tik versija, kurią reikia taip pat tikrinti. Galiu būti ir neteisus.
Būkime budrūs!
www.kvantinemagija.lt