Jūs esate čiaŽurnalai / Gintaras's blog / Dievų ir žmonių žaidimai. Kaip išgydyti pasaulėžiūros krizę?

Dievų ir žmonių žaidimai. Kaip išgydyti pasaulėžiūros krizę?


ĮrašėGintaras- Įrašyta29 Lapkričio 2011

Dievų žaidimai – tai natūralūs gamtos procesai. Dievų žaidimai susiję su dideliais masteliais, kurie yra virš žmonių galimybių. Tai, kas susiję su Dievu yra virš žmogiškumo. Šiandien žmonių galimybės yra labai ribotos. Kita vertus, kiekvienas žmogus savo realioje praktikoje šiandien užsiima ir „globalia praktika“. Jis gali vienu rankos mostu sunaikinti planetą. Tačiau tokie "dideli masteliai" išlieka tik dabartinių žmogaus galimybių ribose. Dievų žaidimų lygyje jie be galo yra maži.

Kalbėdami apie dievų lygio procesus pirmiausiai juos suprantame kaip ne žemiškus. Tačiau ir ten žmogus jau šiek tiek prasibrovė, nes pradėjo keliones į kosmosą. Kosmosas taip pat turi dvejopą prasmę. Pirmiausia kosmosas yra visa tai, kas susiję su dangumi, žvaigždėmis, o taip pat - su technologijomis.
Iš graikų kalbos išvertus Kosmosas reiškia tvarką. Tačiau kosmosas turi dar vieną reikšmę. Kosmosas dar reiškia – padaryti grožį. Kai sakoma, kad grožis išgelbės pasaulį, tai čia ne vien tik graži frazė. Tai ir technologinis procesas.

Tai fragmentas iš Ukrainos mokslininko, sistemologo, filosofo, geopolitiko akademiko Aleksandro Maliutos (http://www.startime.org.ua/) paskaitos„Dievų ir žmonių žaidimai“. Jis savo paskaitose nuolat primena apie būtinybę žmonijai keistis. Jeigu žmonės nesiugdys savyje plataus matymo lauko, abstraktaus mąstymo ir „paranormalių“ sugebėjimų jausti ir valdyti vadinamąsias "laukų" struktūras, jeigu mąstantys žemės gyventojai netaps budriais ir sąmoningais piliečiais, gali ištikti dar didesnė krizė negu dabar.

A. Maliuta savo paskaitose nuolat pabrėžia, kad jeigu žmonės nesikeis, nepadės net ir perėjimas į naują epochą. Jeigu visuomenė ir toliau liks tokia, kokia yra šiandien, šis perėjimas žmonijai gali baigtis netgi tragiškai.

Neįmanoma su senu bagažų pereiti į visiškai naujas energijas.

A. Maliuta šioje svetainėje jau buvo pristatytas. Belieka trumpai priminti, jog jis pas save tėvynėje laikomas „stipriu šaltiniu“. Jis pirmiausia autoritetas tiems, kurie nori susivokti dabar vykstančių procesų gelmėje.

Akademikas savo paskaitose kalba apie būtinybę kiekvienam žmogui jausti nematomą materijos pusę - vadinamąsias „lauko“ struktūras. Bet tai šiandien ne kiekvienam žmogui įkandama, o gyvenimas kaip niekad to reikalauja.
----
Kelios ištraukos iš akademiko A. Maliutos paskaitos apie dievų ir žmonių žaidimus:

26 tūkst. metų tai labai mažas laiko tarpas. Tai laikas, per kurį Saulės sistema atlieka vieną apsisukimą aplink Galaktikos centrą. Kodėl mes kalbame šį ciklą, nors yra mažesni. O dėl visiškai paprastos priežasties. Tam, kad galėtume prisikapstyti iki tam tikrų įvykių, reikia prieiti prie šaltinių.
Tvarka atsiranda sutvarkant chaosą. XX a. šis procesas įgavo naują pavadinimą – sistematizacija. Ir štai šita sistematizacija arba sutvarkymas gali vykti dviem būdais arba dviejomis pagrindinėmis jėgomis. Pirmoji – tai dieviška veikla: ją mes vadiname dievų žaidimais ir antra – žmogaus veikla arba žmonių žaidimai. Kodėl sakoma „žaidimai“. Todėl, kad bet koks darbas skirstomas į kelias kategorijas. Yra amatai, kuriuos dirba amatininkai ir dažniausiai per prievartą tam, kad pragyventų. Ir yra aukštas lygis, kai žmogus dirba kūrėjo, o ne amatininko lygmenyje. Kai žmogus kūrybiškai atlieka darbą, jis – lyg žaidžia.
Pagal savo turinį dievų žaidimai susideda iš kosmoso, tvarkos, harmonijos. Dievų žaidimai tai veikla, nukreipta į kūrybinę pusę. Tai konstruktyvus darbas, vedantis link tvarkos ir harmonijos. Ta veikla, kurioje mes galime dalyvauti kaip stebėtojai, o tuo pačiu veikti harmonijoje su Visatos dėsniais - vadinasi dievų žaidimais. Ir yra dėsningumai kuriems šie procesai pavaldūs. Šiandien žmogus gali tik siekti šitų dėsningumų ir juos paisyti. Bet norint tuos procesus paisyti, reikia juos žinoti. Bet to reikia turėti duomenis, kurie leistų tomis savybėmis naudotis. Taip pat reikia mokėti tuos dėsningumus realizuoti tomis sąlygomis kuriomis vyksta konkreti žmogaus veiklos praktika.
O kas yra žmonių žaidimai? Dievų žaidimus galima sąlyginiai pavadinti tiesiog gamta. Jie natūralūs ir aprašomi mituose bei legendose. Žmonių žaidimai yra sukurti dirbtinai. Tai yra visa tai, ką žmogus daro pats veikdamas patį save, aplinką, ją keisdamas. Šitie žmonių žaidimai buvo visą laiką.
Kokie buvo dievų ir žmonių žaidimai per paskutinius 26 tūkstančius metų? Tai sakralinė istorija. Prie šitų procesų mažai kas yra prisilietęs. Sakralinė žmonių istorija pirmiausia yra susijusi su žmonių biologinėmis funkcijomis, o jos yra labai sumažintos. Antra – tai slaptos žinios.
Sakralinė istorija įdomi tuo, kad ji susijusi su tuo, kaip saugomos ir kaip naudojamos slaptos žinios. Tai tokios žinios, apie kurias galima pasakyti labai trumpa M. Bulgakovo fraze - „rankraščiai nedega“. Jos yra, bet jos yra ne žemiškame pavidale. Tai tokie reiškiniai, kurie susiję ne su daiktine veikla, bet su tokia, kuri dabar vadinama „lauko struktūromis“, „lauko procesais“ arba veikla, susijusia su „lauko objektais“.
Tai štai, kai žmogus rašo ir patiria tam tikrą būseną, tai ta būsena nueina į vadinamąjį informacinį bloką – globalų informacinį lauką, kuris kartais vadinamas „agregoriniu“ arba kosminiu kompiuteriu. Kiti šią struktūrą vadina Dievu. Štai todėl ranka parašyti rankraščiai nedega. Tai žinios patalpintos į savotiškas bibliotekas. Tačiau kaip neatrodytų keista, prie tokių bibliotekų prieiti galima. Tačiau tokios prieigos visada būdavo stropiai saugomos.
Dievų ir žmonių žaidimai visados būdavo tarpusavyje susiję. Jeigu grįžtume į 26 tūkt. metų praeitį, mes Žemėje turėjome tai, kas yra vadinama kosmosu. Tai visų pirma grožis ir harmonija. Harmonija ir grožis reiškia tai, kad Žemėje viskas vyko natūraliu būdu. Žmogui ir Žemei viso užteko. Gyvybė tekėjo per natūralius savireguliacijos procesus bei per korekcijos režimus. Vyko Žemės kaip planetos savireguliacija artimiausiame kosmose. Kai Žemėje buvo viskas tvarkoje, Saulės spalva buvo kitokia, ji buvo žydra. Aidas apie žmones, gyvenusius tais laikais yra atėjęs iki šių dienų. Iš čia kilęs ir terminas „mėlyno kraujo žmonės“. Tai buvo žmonės, kurie galėjo veikti juos supančią aplinką, gamtą vien tuo, kad jie buvo, per savo būseną. Kalbame ne apie veikimą kastuvu ar kitokia žemės kasimo mašina, bet per „laukus“. Ir šis veikimas per „laukus“ galėjo daryti įtaką situacijai Žemėje ir netgi Saulei.
Aukštosios veiklos formos galėjo turėti dvi formas: misija ir tarnavimas. 26 tūkst. metų atgal už tvarką Žemėje buvo atsakingi tie, kurie mokėjo dirbti su „laukais“ ir veikti per „laukus“. Žmonės, kurie mokėjo atlikti šitą funkciją buvo vadinami arijais. Tai ne tautybė, bet funkcija tų, kurie buvo pasišventę. Tvarkos palaikymas buvo vadinamas „baltąja tarnyste“. Tai tarnystė, nukreipta į viršų. Tai tarnystė, kuri reikalinga tam kad būtų palaikomas Žemės ryšys su kosmosu (Dievu). Tačiau ši „baltoji tarnystė“ buvo sugriauta. Ryšys nutrūko ir Žemė tapo neprižiūrima. O nevaldomi procesai priveda prie chaoso. Ir dabar visa tai pavirsta Žemės ir Saulės šauksmu, kuris kelia rimtą susirūpinimą dėl apskritai tolesnio žmogaus likimo šioje planetoje.
Po to, kai buvo sugriauta „baltoji tarnystė“ prasidėjo tai ką mes dabar vadiname „kova dėl valdžios“. Žmonių tarnystė buvo vadinama horizontalia arba „juodąja tarnyste“, kuri pakeitė „baltąja“, nes išnyko „amžinieji“ ir nemirtingieji“. Iš tikrųjų tai ir viena, ir kita reikalinga tam, kad būtų harmonija. Dėl to ir paišomas kryžius. Kai gundymas valdžia viršijo tam tikrą ribą, įvyko tai, ką mes vadiname „maištu laive“. Vertikali arba "baltoji tarnystė" buvo sugriauta, o tie, kurie ėmėsi misijos vadovauti, neturėjo sugebėjimu dirbti su „lauko“ (dieviškomis) struktūromis.
Tarnystės sugriovimas ir mėginimas ją atstatyti savomis jėgomis senuose raštuose buvo pavadinta didžiąja „juodųjų“ programa. Štai šiai programai tamsieji paskyrė visą savo gyvenimą. Mes vista tai išgyvenome iki šių dienų ir matome, jog šios programos esmė – išbandyti viską kas tik įmanoma, naudojantis pačius geriausius organizacinius sugebėjimus. Dabartiniu metu tie, kas sukūrė šią „juodąją programą“ įsitikino savo nesugebėjimu valdyti norimą rezultatą tame lygmenyje, kuriame jie tai norėtų daryti. Išeiti pagal savo galimybes už Žemės ribų, naudojant savo ribotas biologines galimybes, jie negalėjo. Netgi išnaudoti galimybes eksploatuojant tuos, kurie dar turėjo savyje išlaikę dieviškąsias savybes, tai padaryti nepavyksta. Juk reikia suprasti, kad norint kažką eksploatuoti, būtina mokėti kontroliuoti, o norint kontroliuoti, privalu suprasti ir aprėpti savo protu visa tai yra. Jeigu aš nematau viso proceso, negaliu jam vadovauti. Ir todėl padėtis Žemėje yra tapusi kritiška. Tokių krizių per paskutinius 26 metus Žemėje dar nebuvo.
Krizė atsirado dievų ir žmonių žaidimų sandūroje. Šią krizę lemia dvi priežastys. Pirma – tai susiję su natūraliu perėjimu į kitą epochą. O antra priežastis – krizę sukėlė dirbtinės priežastys. Kai šios dvi krizės sugulė į vieną, kilo pavojus pačiam Žemės ir žmonijos egzistavimui.
O kas šiuo metu vyksta žemiškos praktikos lygmenyje? Ir kaip mes galime šiuose procesuose galime? Žemiškame lygmenyje šiuo metu vyksta eilinis pasaulio perdalinimas. Vyksta karai, kuriuos galima vadinti įvairiai: dvasiniai, civilizacijų, informaciniai ir t.t. Iš šitie karai, šitie procesai vyksta globaliu mastu. Žmogaus įsikišimas į aplinkos ir gamtos procesus įgavo destruktyvų charakterį. Ir ne vien tik dėl to, kad vyksta karas, o todėl, jog tai didžia dalimi susiję su žmogaus vystymosi problemomis. Pasiekus lygmenį, kai žmogus pradėjo smarkiai prieštarauti gamtos dėsniams, susidūrėme su kita problema – per didelėmis energijos sąnaudomis. O tai mūsų veiklą daro visiškai neperspektyvią. Tai, kas dabar propaguojama visuomenėje, ypatingai „baltojoje rasėje“ - vartojimo augimas, vartotojiška visuomenė ir pan. yra ne kas kita, o natūralaus augimo principo pažeidimas. Vartojimo augimas yra pati rimčiausia žmonijos klaida. Ir žmonių sąmonėje šiai programai pabaigos nėra.
Tačiau jeigu yra problema, yra užduotis, vadinasi yra metodai, kaip ją spręsti. Būtina pakeisti pagrindines nuostatas. Vartotojiškas nuostatas reiktų pakeisti sąmoningų piliečių pasaulėžiūra, kurioje pagrindinė nuostata išliktų mokėjimas kontroliuoti ir apriboti savo poreikius verdan bendrų dalykų. Besaikis vartojimas niekaip negali sietis su automatiniais Gamtos ir Kosmoso reguliavimo procesais. Juk išnaudoti resursai neatsistato. Negalima vien tik imti, nieko neatiduodant. Jeigu tik imame – sudarome tik pusė ciklo, o gamtoje turi būti pilnas ir stabilus procesų cikliškumas, kad resursai atsistatytų patys. Jeigu mes nesivadovausime natūraliais ciklų procesais, mes Žemę ir žmoniją sugriausime be jokių karų vien tik be saiko vartodami.
Kai kalbame apie dabartinį naują pasaulio padalinimą (naują pasaulio tvarką), turime omenyje žmonių žaidimus. Dievų žaidimų čia nėra. Tą pasaulį, kuriame gyvename vadinti dievišku mes negalime. Nes dieviškame pasaulyje pirmiausia yra tvarka ir harmonija. Pirmiausia – mes neturime žmonijos, kaip vieningo planetos organizmo. Antra – mes turime suskaldytą Žemę tiesiogine ta žodžio prasme. Tą patį mes galime padaryti ir su Saule, nes jau dabar joje situacija primena Černobilį.
Maža to, problemos kyla ir dėl to, kad statome naują pasaulį ant senosios pasaulėžiūros principų. Jeigu mes nepakeisime požiūrio ir savo veiklos, pasekmės gali būti liūdnos ir nepadės jokie pozityvūs energetiniai pasikeitimai, susiję su perėjimu į kitą epochą.
Pilnas paskaitos įrašas:

www.kvantinemagija.lt

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija